Wskazówki Jak się Modlić, Okrążać i Składać Ofiary w Oddawaniu Czci Stupie

Niezliczona ilość wartości może zostać zgromadzona w wyniku nadzwyczajnych cnót budowania stupa i czynności okrążania, pokłonów, modlenia się i składania ofiar czcząc stupa.

Aby to przyniosło rezultaty, tak szlachetne staranie wymaga wyłonienia się właściwej motywacji (kung long). Tybetańskie słowo „kung” oznacza całkowicie z głębi a „long” oznacza działanie powodowania powstawania czegoś.

Patrul Rinpocze oświadczył, że wiara musi następować po zawierzeniu wstępnym praktykom (ngöndro) Longchen Nyingtik – Istota Serca Longchenpa. Opisał wiarę jako pierwszy krok na ścieżce ku wejściu do bramy powierzenia się Trzem Klejnotom. Wiara jest cennym klejnotem, który wywołuje rozkwit cnót w czyimś umyśle, ponieważ jest ona istotą Trzech Korzeni (lama, yidam, khandroma) i źródłem buddhadharma.

Ktokolwiek żywi wątpliwości wobec guru i umniejsza działaniom guru pełnym współczucia używając przyziemnej perspektywy, jest przyczyną nieocenionej bezwartościowości, prowadząc do braku możliwości osiągnięcia ostatecznego szczęścia w tym życiu oraz powodem powtarzającego odradzania się przez eony w niższych rzeczywistościach. Podobnie, ci którzy porównują szlachetne działania budowania i oddawania czci stupa z przyziemnymi dążeniami zablokują jakąkolwiek możliwość osiągnięcia przez nich wyzwolenia z cierpienia w samsara.

W Dasadharmaka Sutra, jest napisane:

“Każdy kto nie ma wiary
Jest jak wypalone nasienie,
Które nigdy nie zakiełkuje.
Ich pozytywne cechy
Nigdy się nie ujawnią.”

W Aryadhyasayasamcodana Sutra, znajduje się opis sześćdziesięciu bodhisattva, którzy stracili swoją wiarę w praktykę Dharma. Zostali porowadzeni przez bodhisattva mahasattva Maitreya aby poprosić o radę Buddę, który wyjawił im przyczyny, które stworzyli w ich poprzednich życiach, a które to doprowadziły do ich obecnego stanu rzeczy. Fragment rozpoczynający Aryadhyasayasamcodana Sutra brzmi:

Tak usłyszałem:

Pewnego razu, Błogosławiony przebywał w Varanasi, w Jelenim Parku, towarzyszyło mu zgromadzenie tysiąca mnichów i pięciuset bodhisattva, z których większość rozwinęła korzenie cnoty i wyeliminowała swoją ciemnotę karmiczną.

W tym czasie, niektórzy bodhisattva kontynuowali czerpanie przyjemności z odwracających uwagę snu, pracy i mówienia. Byli leniwi, opieszali, niestosowni i oddawali się czynom podstępnym. Przestali oni się starać. Ich zachowanie zwróciło uwagę bodhisattva mahasattva Maitreya, który zwrócił się do nich pewnego dnia i zapytał:

„Dzieci szlachetnej rodziny, angażujecie się poprzez praktykę cnoty, czy raczej byliście niedbali?”

Odpowiedzieli:

“Czcigodny Mitreya, byliśmy nierozważni i zaniedbaliśmy naszą praktykę cnoty. Nasze umysły są pełne wątpliwości czy jesteśmy w stanie osiągnąć oświecenie, a nasz lęk przed przyszłymi narodzinami w niższych rzeczywistościach ograbił nas z jakiegokolwiek entuzjazmu dla praktyki dharma.”

Bodhisattva mahasattva Mitreya odpowiedział im na to:

„Dzieci szlachetnej rodziny, zabiorę was byście poprosili o radę u Błogosławionego, który będzie was nauczał w sposób, który odpowiada poziomowi waszych zdolności.”

Razem udali się tam, gdzie przebywał Błogosławiony i oddali hołd swoimi głowami u stup Buddy. Pogrążeni w ich własnym nieszczęsnym stanie żalu, szlochali w niekontrolowany sposób ze spuszonymi głowami oddając hołd swoimi czterema kończynami. Bodhisattva mahasattva Maitreya również oddał pokłony u stóp Buddy, następnie okrążył Błogosławionego trzy razy zanim został posadzony po jednej stronie.

Wtedy Budda powiedział do bodhisattva znajdujących się przed nim:

„Dzieci szlachetnej rodziny, skończcie swoje szlochy i zawodzenia. Wstańcie na nogi! Nie będąc bacznym na dojrzewanie karma, radośnie powodowaliście krzywdę i wykorzystywaliście innych. Nie będąc bacznym na karma, w sposób w jaki wy byliście, teraz jesteście spowici ciemnotą i skrępowani złym położeniem, które stworzyliście. Będąc przytłoczonymi i usidlonymi, nie jesteście w stanie zaangażować się w praktykę.”

Ze swoimi szatami przewieszonymi przez jedno z ramion, wszystkich sześćdziesięciu bodhisattva uklęko na prawym kolanie, złożyli dłonie razem i błagali Buddę:

"Błagamy okaż nam naszą ciemnotę karmiczną, abyśmy mogli uniknąć popełniania takich samych błędów w przyszłości."

W odpowiedzi na ich błaganie, Błogosławiony dokonał następującego objawienia sześćdziesięciu bodhisattva:

“Dzieci szlachetnej rodziny, w odleglej przeszłości w czasach Buddy Krakucchanda, wszyscy z was zostaliście wyświęceni i opętała was duma z bycia mnichem, upojeni zarozumiałością waszego uczenia się, zafiksowani na sprowokowanym przez samych siebie wyniosłym wizerunku ascetycznej praktyki i braku posiadania. Następnie, wszyscy staliście się zazdrośni, obruszeni i urażeni w stosunku do dwóch mnichów, którzy byli powszechnie szanowani i otrzymali ofiary od swoich patronów za ich propagowanie Dharma. Razem jako grupa, rozpowszechniliście dezinformację o nich wszędzie i oskarżyliście tych dwóch mnichów o niecnotliwe postępowanie. To spowodowało rozłam pomiędzy tymi dwoma mnichami a tymi, którzy podążali za ich nauczaniem, powodując utratę wiary przez wielu. Kontynuując kierowanie swojej złości i ataków w kierunku tych dwóch mnichów i rozpowszechniając zmyślone fałszywości o nich, stworzyliście karmiczną ciemnotę i zerwaliście korzeń cnoty tych, którzy uwierzyli w wasze kłamstwa.”

“W wyniku tych nieszlachetnych czynów, wszyscy z was odrodziliście się w Piekle Avici na sześćdziesiąt tysięcy lat, a następnie przez czterdzieści tysięcy lat w Ożywiającym Piekle, dwadzieścia tysięcy lat w Piekle Czarnej Linii, osiem tysięcy lat w Piekle Gorąca. Po tym, udało wam się uzyskać ludzkie narodziny, ale przez pięćset żyć rodziliście się ociemniali i upośledzeni umysłowo. Ponieważ wasza ciemnota miała swoje źródło w niecnocie, byliście często maltretowani, poniżani, przeklinani i wyśmiewani przez innych. Wszystkie wasze ludzkie narodziny miały miejsce w krainach niecywilizowanych dzikusów; w dotkniętych biedą domostwach w niskich warstwach społecznych i byliście przez wszystkich traktowani jak wyrzutkowie.”

“Kiedy w końcu odejdziecie z tego obecnego życia, w trakcie ostatecznych pięciuset lat w okresie spadkowym, w trakcie przejściowego eonu, w którym pięć degeneracji będzie u szczytu swojego rozwoju i nauczania Buddy prawie zanikną, narodzicie się wielokrotnie w krainach niecywilizowanych dzikusów; w dotkniętych biedą domostwach w niższych warstwach społecznych. Będziecie krytykowani za bycie nierozgarniętymi i porzucicie wszystkie połączenia z cnotą. Nawet jeśli będziecie podejmować wysiłek, napotkacie na przeszkody; i nawet jeśli moment zrozumienia może się pojawić, ta jasność nie będzie trwała długo.”

„W trakcie ostatecznych pięciuset lat w okresie spadkowym w trakcie przejściowego eonu, wszystkie wasze ciemnoty karmiczne ostatecznie się wyczerpią. Wtedy odrodzicie się w Sukhavati, Czystej Krainie Tathagata Amitabha, który udzieli wam przepowiednię waszego niezrównanego doskonałego przebudzenia.”

Tak kończy się otwierający rozdział Aryadhyasayasamcodana Sutra.

Nauczanie Aryadhyasayasamcodana Sutra potwierdza niepodważalne prawo przyczyny i skutku, że zbieramy to co zasialiśmy. Jakiekolwiek działania, w których braliśmy udział dojrzeją w nikim innym niż w nas samych. Ten proces przyczyny i skutku jest nieodwracalny, nie możemy też przekazać naszej karma innym. Możemy natomiast wyczerpać naszą negatywną karma angażując się w działania cnót, takie jak budowanie i oddawanie czci stupa. Jako, że nie co dzień mamy możliwość wspierania budowy stupa, możemy z pewnością osiągnąć wielki zasób wartości równy wynikającemu z oddawania czci stupa poprzez oddawanie czci swojemu guru w swoim stosowaniu cnoty, bo tak samo jak stupa, guru stanowi reprezentacje ciała, mowy i umysłu buddów.

Dla tych, którzy mają dostęp do okrążana lub oddawania czci stupa, oto pewne wskazówki i wyjaśnienia jak wykonywać te czyny cnoty.

Okrążanie (korra) jest najefektywniejszym sposobem na osiągnięcie realizacji jak wyjaśnia Atisha:

„Jeśli praktykujesz siedzącą medytację,
Tylko umysł jest zaangażowany
Bez żadnych szlachetnych czynów ciała i mowy.
Nie ma większych wartości niż
Praktyka okrążania.”

Okrążanie powinno być wykonywane ciałem, mową i umysłem złączonym w jedno działanie.

 • Powinieneś być świadomy każdego kroku jaki stawiasz na ziemi, gdy okrążasz stupa w kierunku zgodnie ze wskazówkami Traktuj to jako praktykę medytacyjnego spacer w celu rozwinięcia stosowania świadomości ciała (lü trenpa nyewar zhak) – pierwszy z trzydziestu siedmiu czynników prowadzących do oświecenia (changchub kyichok kyichö sumchu tsadün).
 • Powinieneś recytować modlitwy, mantra, teksty dharma jakie znasz na pamięć okrążając stupa. Traktuj to jako praktykę zastosowania świadomości zjawisk (chö trenpa nyewar zhak).
 • Powinieneś utrzymywać stały umysłowy stan oddania i wypełnić całe swoje ciało energią współczucia bodhicitta. Traktuj to jako praktykę zastosowania świadomości umysłu (sem trenpa nyewar zhak).

 

Oto kilka istotnych procedur, jakie powinieneś przyswoić w praktyce okrążania, która powinna być dobra na początku, w środku i na końcu, jak podkreślał Patrul Rinpoche w swoim nauczaniu Thog Tha Bar Sum Du Ge Wai Tam:

 1. Rozpocznij z właściwą motywacją bodhcitta (chang chub kyi sem)
 • Pamiętaj o dobroci nieskończonej liczby istot w każdej rzeczywistości, jak były one naszymi matkami, troszcząc się o nas z miłością od czasów niepamiętnych.
 • Pamiętaj cierpienie wszystkich istot w sześciu rzeczywistościach, i że jesteś zobowiązany jako syn i córka Błogosławionego by wyzwolić ich z cierpienia samsara.
 • Pamiętaj, że musisz najpierw wyzwolić siebie urzeczywistniając ścieżkę, oczyszczając wszystkie skalania i negatywną karma, którą zgromadziłeś od czasów bez początku, zanim będziesz mógł wyzwolić innych.
 • Pamięta, że powodem wykonywania okrążania jest gromadzenie wielkiego zasobu wartości jako zaopatrzenie na twojej drodze ku osiągnięciu ostatecznego niezrównanego doskonałego stanu oświecenia dla dobra wszystkich istot.
 1. Przypomnij sobie, że pojawiłeś się nieskończona liczbę razy jako różne istoty sześciu rzeczywistości, i że twoje ciało zapewnia środowisko życia dla niezliczonych istot świadomych w postaci malutkich roztoczy, które żyją na twoich włosach, twojej twarzy, twojej skórze; i w postaci mikroskopijnych komórek bakterii wewnątrz twojego ciała, które są liczniejsze niż twoje własne żywe komórki. Miej na uwadze, że wszystkie te istoty są z tobą, kiedy okrążasz stupa, tak żeby wszystkie te istoty osiągnęły taką samą ilość cnoty co ty.
 1. Oddaj cześć wszystkim Tathagata trzech czasów w dziesięciu kierunkach. Złóż swoje dłonie przed swoimi piersiami i recytuj następujące wiersze jeden raz:

DE SHYIN SHI YEK PA TAMCHÉ LA CHAK TSAL LO
Pokłony wszystkim Tathagata!

THAM CHED KHEN PA NAM LA TSHAK TSHEL LÖ
Cześć wszystkim wszechwiedzącym!

CHÖ DO KYAB SU CHI-O
Kłaniam się wam, ofiaruję wam, powierzam się wam.

 1. Oczyść otoczenie i karma twojego ciała, mowy i umysłu, które są sprzyjające działaniom szlachetnym:
 • MANTRA BY OCZYŚCIĆ OTOCZENIE:
  OM.LAN.SOHA (7 RAZY)
 • MANTRA KUNTUZANGPO:
  OM.AH.HUM (7 RAZY)
 • MANTRA BY OCZYŚCIĆ CIAŁO:
  OM.SUTARI.SUTARI.SUMARI.SUMARI.SOHA (3 RAZY)
 • MANTRA BY OCZYŚCIĆ MOWĘ:
  OM.SURI.SURI.MAHASURI.SUSURI.SOHA (3 RAZY)
 • MANTRA BY OCZYŚCIĆ UMYSŁ:
  OM.VAJRA.DAHAHA.HUM (3 RAZY)
 • MANTRA BY OCZYŚCIĆ KARMA CIAŁA, MOWY I UMYSŁU:
  OM.SUO WA.PO WA SHU TUO.SUO WA DA MO SUO WA.PO WA SHU DUO.HAN (3 RAZY)
 1. Składając ofiarę kadzidła dla stupa, recytuj następujące wiersze jeden raz: :

TSULTRIM DRI DEN PHÖ CHOG DAM PA DI
To czyste najznakomitsze kadzidło, które rozsiewa zapach czystej dyscypliny.

TINGZIN NGAG DANG CHAGYE CHIN LAB KYI
Poprzez błogosławieństwo Samadhi, mantra i mudra,

SANGYE SHING DU PHÖ TRI NGED DANG WA
Jest ofiarowane dla Rzeczywistości Buddów.

GYALWA GYATSO TSOG NAM NYE GYUR CHIG
Oby to aromatyczne kadzidło, W pełni sprawiło przyjemność i usatysfakcjonowało zgromadzenie oceanu Buddów!

SARWA DATA GATA BENZAR DUPE PRATITSA PUDZA MEGHA SAMUDRA SAPHARANA SAMAYE AH HUNG. OM BENZA DUPE AH HUNG. HUNG.HUNG.HUNG. PHAT.PHAT.PHAT. SOHA

 1. Składając ofiarę wodydla stupa, recytuj następujące wiersze jeden raz: :

HUNG YAN LAG GYED DAN DUD TSI DZING BU DI.
HUNG Ofiarując jezioro nektaru posiadającego 8 cech czystej wody.

CHOM DAN KHOR DANG CHE LA BUL WAR GYI.
dla wszystkich Buddów i Bodhisattva,

ZHE NE DAG DANG SEM CHAN THAM CHAD KYI.
przez akceptacje tej ofiary obym ja i wszystkie istoty świadome,

TSOG DZOG DRIB TAG KHOR WA TONG TRUK SHOG.
zgromadziły wartości i mądrość, oczyściły ciemnotę i wyzwoliły wszystkie istoty.

OM SARWA TATHAGATA SAPARIWARA ARGHAM PRATITSA PUDTSA MEGHA SAMUDRA SAPARANA SAMAYA AH HUNG. BENZA ARGHAM AH HUNG. HUNG.HUNG.HUNG. PHAT.PHAT.PHAT. SOHA

 1. Składając ofiarę światła dla stupa, recytuj następujące wiersze jeden raz: :

RIGPA KADAK NANGSAL MARMÉ DI
Tą jasno świecącą lampę przedwiecznej czystej świadomości,

RIGDZIN KYILKHOR PEJUNG LHA LA BUL
Ofiarujemy dla Padmākara i bóstwom maṇḍala z vidyādhara

RIGPÉ GAR KHYAB MAGYUR DROWA NAM
Gdziekolwiek świadomość panuje, oby wszystkie matczyne istoty czujące,

RIKTONG CHÖKÜ GOPANG TOBPAR SHOK
Zrealizowały dharmakāya – jedność świadomości i pustki.

OM SARWA TATHAGATA SAPARIWARA BENZA ALOKE PRATITSA PUDTSA SAPARANA SAMAYA AH HUNG. OM BENZA ALOKE AH HUNG. HUNG.HUNG.HUNG. PHAT.PHAT.PHAT. SOHA

 1. Odpowiedni sposób okrążania stupa Shakyamuni Buddha: :
 • Oddaj cześć Shakyamuni Buddha recytując następujące wiersze:

LA MA TÖN PA CHOM DEN DAY DE ZHIN SHEK PA. DRA CHOM PA YANG DAK PAR DZOK PAI. SANGYÉ PAL GYAL WA SHAKYA THUB PA LA CHAK TSHAL LO. CHÖ DO KYAB SU CHI-O.

 • Recytuj następującą mantra Shakyamuni Buddha tyle razy, ile możesz okrążając stupa w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara:

TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

 • Na koniec okrążania, recytuj następujące wiersze siedem razy by zwielokrotnić swoje wartości dziesięć milionów razy:

OM NAMO BHAGAVATE RATNA-KETU-RADZAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAM-BUDDHAYA TADYATHA OM RATNE RATNE MAHA RATNE RATNE BHIDZAYA SOHA

 • By zakończyć swoje czynności cnoty, zadedykuj swoje wartości następującymi wersami:

GE WA DI YI NYUR DU DAG
Przez te zasługi obym szybko

CHANGCHUB NYINGPO DRUB GYUR NEI
Osiągnął serce Oświecenia,

DRO WA CHIG KYANG MA LU PA
I oby wszystkie istoty bez wyjątku,

DI YI SA LA GOD PAR SHOG
Osiągnęły ten właśnie stan.

 1. Odpowiedni sposób okrążania stupa Mingyur Dorje – odkrywca skarbu cyklu przekazów Namchö:
 • Oddaj cześć terton Mingyur Dorje recytując następujące wiersze:

DU SUM SANG GYE KUN GYI TRUL PAI KU
Ucieleśnienie wszystkich Buddów trzech czasów,

MINGYUR DORJE ZHAB LA DOL WAS DEB
Mingyur Dorje do twych stup lotosu modlę się.

NED DON BAR CHED ZHI WAR JIN GYI LOB
Przyznaj błogosławieństwo by zdławić chorobę, negatywne wpływy i przeszkody.

TSE SOD PALJOR GYE PAR JIN GYE LOB
Przyznaj błogosławieństwo by zwiększyć długie życie, wartości i dobrobyt.

KYE WA DI NE TSE RAB THAM CHED DU
Poprzez wszystkie kolejne nasze życia,

TER CHEN LAMA CHOG GI JE ZUNG NE
Wielcy mistrzowie i odkrywcy skarbów, w swojej dobroci obejmijcie nas swoim najwyższym współczuciem.

JANGCHUB SEM NYI GYUD LA JONG WA DANG
Przyznajcie błogosławieństwo by rozwinąć podwójny bodhicitta w naszych strumieniach umysłu,

DECHEN ZHING DU KYE WAR JIN GYI LOB
I aby się odrodzić w rzeczywistości wielkiego błogosławieństwa.

 • Oddaj cześć bóstwu zgodnie z przekazem jaki praktykujesz. Poniżej znajduje się fragment praktyki Guru Padmasambhava:
 1. Do obecności Guru Padmasambhava składaj prośby przy użyciu następujących wierszy:

HRIH KU SUM GYALWA YONG KYI TUKJÉ SHUK
Hrih Pełna współczucia mocy buddów trzech kāya.

CHIKDÜ RIGDZIN GYALPÖ TSUL CHANGWA<
Pojawiający się w pojedynczej formie jako Król Vidyādhara,

DECHEN KHANDRÖ WANGCHUK DORJÉ KU
W Twoim vajra ciele, panie ḍākinī wielkiego błogosławieństwa.

PEMA TÖTRENG TSAL LA CHAKTSAL TÖ
Potężny Lotus Wieniec z Czaszek, Tobie składam hołd i Ciebie wychwalam!

LAMA CHO KYI KU LA SOL WA DEB
Dharmakaya Lama, do Ciebie się modlę.

LAMA LONG CHOD DZOG KU LA SOL WA DEB
Sambhogakaya Lama, do Ciebie się modlę.

LAMA TRUL PAI KU LA SOL WA DEB
Nirmanakaya Lama, do Ciebie się modlę.

O GYEN PEMA JUNG NE LA SOL WA DEB
Zrodzony z Lotosu w Odiyan, do Ciebie się modlę.

YI DAM DRUB CHEN KA GYED LA SOL WA DEB
Do opiekuńczych bóstw ostatecznych Nauczań Ośmiu Wielkich Sadhana, składam błagania!

MA MO KHAN DRO LHA TSHOG LA SOL WA DEB
Do niebiańskiego zgromadzenia matek dakini, składam błagania!

CHÖ KYONG MA GÖN CHAM DREL LA SOL WA DEB
Do Dharmapala, Mahakali i Mahakala, jak również do ich świty, składam błagania!

DRIN CHEN TSA WAI LAMA LA SOL WA DEB
Doskonale dobry Źródłowy Guru, modlę się do Ciebie.

KU SUM GYUD PAI LA MA LA SOL WA DEB
Guru Rodu, Guru Trzech Ciał, do Was się modlę.

LA MA KU KHAM DZANG WAR SOL WA DEB
Za doskonałe zdrowie Guru, model się.

CHOG TU KU TSE RING WAR SOL WA DEB
Modlę się również za jego doskonałe długie życie.

THRIN LE DAR ZHING GYE PAR SOL WA DEB
Modlę się za nieprzerwanie wzrastający rozwój cudownych działań.

LA MA DANG DU DRAL MED PAR GYIN GYI LOB
Przyznaj błogosławieństwo bym mógł nigdy nie być oddzielonym od Lama.

 1. Wizualizuj obecność Guru Padmasambhava nad swoją głową przy użyciu następujących wierszy:

PALDEN TSAWAI LAMA RINPOCHÉ
Doskonały i drogocenny źródłowy mistrzu,

DAKGI CHIWOR PEMAI DEN LA SHUK
przebywaj na siedzeniu lotosu nad moją głową.

KADRIN CHENPOI GONÉ JE SUNG TÉ
Obejmij mnie swoją niezmierną dobrocią,

KU SUNG THUK KYI NGÖDRUP TSAL DU SÖL
i przyznaj mi spełnienie Ciała, Mowy i Umysłu.

 1. Recytuj Modlitwę Siedmiu Wersów trzy razy:

HUNG ORGYEN YUL GYI NUP CHANG TSAM
Hung W północno-zachodnim kraju Uddiyana.

PEMA KESAR DONGPO LA
Narodzony w sercu lotosu

YATSEN CHOG GI NGO DRUP NYE
Obdarzony najcudowniejszymi duchowymi osiągnięciami.

PEMA JUNGNE SHYE SU DRAK
Jesteś znany jako “Zrodzony w Lotosie”.

KHOR DU KHANDRO MANGPO KOR
Otoczony przez świtę Dakini.

KHYE KYI JE SU DAK DRUP KYI
Podążając twoimi krokami,

CHIN GYI LAP CHIR SHEK SU SOL
Modlę się do Ciebie:

GURU PEMA SIDDHI HUNG
Proszę przybądź i obdarz swoimi błogosławieństwami!

 1. Recytuj następujące mantry zgodnie ze swoją praktyką tak wiele razy, ile możesz gdy okrążasz stupa w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara:

Vajra Guru Mantra:

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Orgyen Menla Mantra:

AH HUNG BENZA GURU PEMA TÖ TRENG TSAL BHEKANZE RADZA SARWA SIDDHI PALA HUNG AH

Guru Dragpo:

OM PED MA SHA WA RI PHAT NAN PAR SHIG NA GA NAN TE YA THA SAR WA WI RI TA HA NA HA NA BEN ZER NA RAK CHA RAK CHA SWA HA

 1. Na koniec okrążania, upraszaj błogosławieństw Guru Padmasambhava następującymi wersami:

ORGYEN RINPOCHE LA SOL WA DEB
Do Ciebie, drogocenny Guru Padmasambhava, zwracam się z błaganiem!

GAL-KYEN BAR-CHED MI-JUNG ZHING
Bez powstawania żadnych przeciwnych uwarunkowań i przeszkód,

THUN-KYEN SAM-PA DUB-PA DANG
Obdarz mnie sprzyjającymi uwarunkowaniami, spełnieniem moich aspiracji i,

CHOG-DANG THUN-MONG NGO-DUB TSOL
Najwyższymi i powszechnymi spełnieniami!

THUG JEI DAG LA CHIN GYI LOB
W Twojej dobroci, obdarz mnie swoim błogosławieństwem.

TSE WEI DAG SOG LAM NA DRONG
W Twojej miłości, prowadź mnie i innych na ścieżce

GONG PEI DAG LA NGO DRUB TSÖL
W Twoim spełnieniu, obdarz mnie siddhi.

NU PEI DAG SOG BAR CHED SÖL
Twoimi mocami, rozwiej przeszkody dla mnie I dla innych

CHI YI BAR CHED CHI RU SÖL
Oczyść zewnętrzne przeszkody zewnętrznie.

NANG GI BAR CHED NANG DU SÖL
Oczyść wewnętrzne przeszkody wewnętrznie.

SANG WAI BAR CHED YING SU SÖL
Oczyść sekretne przeszkody spontanicznie.

PEI CHAG TSAL KYAB SU CHI
Z szacunkiem kłaniam się i powierzam się Tobie.

OM AH HUNG BENZAR GURU PEDMA SIDDHI HUNG
OM AH HUNG BENZA GURU PEDMA THÖD TRENG TSAL
BENZAR SAMAYA DZA SIDDHI PHA LA HUNG AH

 

E MA HO KHA YING NAM DAG PEMAY ZHING KHAM SU
Emaho! W absolutnie czystej przestrzeni Czystej Krainy Lotosu,

DE CHEN GYAL PO DUE MA JE PAY KU
Naturalne ciało Króla Wielkiego Błogosławieństwa,

DREN GYI DA MED PEMA JUNG NE LA
Padmasambhava, który nie ma rywali,

DED GUE MOE PE SOL WA NYING NE DEB
Z pełnym wiary szacunkiem i oddaniem, upraszam całym moim sercem!

NGOE DRUB JIN LAB THUG JEY LONG NE SOL
Przyznaj błogosławieństwa osiągnięć z bezmiaru Twojego współczucia!

CHOE MED DAG LA KYAB NE KHYED WE MED
Nie ma Dharma a Ja nie mam nikogo innego niż Ty, komu mógłbym zawierzyć!

THUG JE ZUNG SHIK ORGYEN TRUL PAY KU
Obejmij mnie w swoi współczuciem, oh Nirmanakaya Padmasambhava,

JIN GYI LOB SHIK GURU RINPOCHE
Błogosław mi, Drogocenny Guru!

DI NE ZUNG TE NAM YANG MI DREL ZHING
Od tego momentu, na zawsze będąc nierozdzielnym z Tobą,

THRIN LE DRO WA DREN PAY JED POR SHO
Obym stał się wyzwolicielem istot poprzez szlachetne działania!

HRIH DUE SUM GYI LA MA YID DAM KHANDRO. SANG GYE DANG JANG CHUB SEM PA. THAM CHED KYI KU SUNG THUG YOEN TEN THRIN LE. THAM CHED KYI NGO WOR GYUR PA DZED PAY THRIN LE LA. THA DED MI NGA WA GYUR PA.
Hrih! Guru, Yidam, Dakini, Boddowie i Bodhisattva trzech czasów, wszyscy oni posiadający oświecone ciało, mowę, umysł, cechy i działania, które są nierozdzielne ze szlachetnymi czynami jakie dokonują,

ORGYEN CHEN PO GURU PEMA JUNG NE LA SOL WA DEB SO
Upraszam Wielkiego Orgyen Padmasambhava!

DAG CHAG GI LUE NGAG YID SUM MIN CHING DROL WAR
Proszę rozwiń nasze ciała, mowę i umysł i prowadź nas do wyzwolenia!

SANG GYE KUN GYI YESHE KU
Emaho! Przedwieczne ciało mądrości Buddów,

GURU KU LA SOL WA DEB
Upraszam oświecone ciało Guru!

SANG GYE KUN GYI YESHE SUNG
Przedwieczna mowa mądrości wszystkich Buddów,

GURU SUNG LA SOL WA DEB
Upraszam oświeconą mowę wszystkich Buddów,

DE SHEG KUN DANG YER MED PE
Będąc nierozdzielnym ze wszystkimi Sugata,

GURU THUG JE DAG ZUNG TSAL
Proszę obejmij mnie swoim współczuciem!

OM AH HUNG MAHA GURU PEMA SIDDHI OM
OM AH HUNG MAHA GURU PEMA SIDDHI AH
OM AH HUNG MAHA GURU PEMA SIDDHI HUNG

MAHA GURU KHYED KU CHI DRA DANG
Maha Guru, tak jak twoje oświecone ciało,

KHOR DANG KU TSE TSED DANG ZHING KHAM DANG
Świta, długość życia i Czysta Kraina

KHYED KYI TSEN CHOG ZANG PO CHI DA WA
i jak jakiekolwiek najwyższe oznaki piękna, które posiadasz,

DEDRA KHO NAR DAG SOG GYUR WAR SHO
Obym ja i inni stali się tacy również!

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG.
OM AH HUNG BENZA GURU PEDMA THÖD TRENG TSAL
BENZAR SAMAYA DZA SIDDHI PHA LA HUNG AH

 1. Recytuj następującą mantrę siedem razy by powielić twoje wartości dziesięć milionów razy:

OM NAMO BHAGAVATE RATNA-KETU-RADZAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAM-BUDDHAYA TADYATHA OM RATNE RATNE MAHA RATNE BHIDZAYA SOHA/p>

 1. By zakończyć swoją szlachetną czynność, zadedykuj swoje zasługi następującymi wersami z cyklu przekazu Namchö. Budda Amitabha wypowiedział te słowa do Mingyur Dorje gdy był w wieku trzynastu lat pierwszego dnia, ósmego miesiąca roku ptaka (1657): :

GURU DEVA DAKINI HUNG
guru-deva-ḍakini hum

CHOK DÜ GYALWA SÉ CHÉ GONG
Buddowie i bodhisattva na wskroś przestrzeni i czasu, zwróćcie swoją uwagę ku nam!

TSOK NYI DZOK LA JÉYI RANG
Raduje się doskonałością dwóch akumulacji.

DAK GI DÜ SUM GÉ SAKPA
Wszystkie wartości jakie kiedykolwiek zgromadziłem w trzech czasach

KÖNCHOK SUM LA CHÖPA BUL
Oferuję Trzem Klejnotom;

GYALWÉ TENPA PELGYUR CHIK
Oby nauczania Zwycięzcy rozprzestrzeniły się daleko i szeroko!

GEWA SEMCHEN KÜN LA NGO
Dedykuje wszystkie zasługi wszystkim istotom świadomym;

DRO KÜN SANGYE TOBGYUR CHIK
Oby wszystkie wędrujące istoty osiągnęły stan buddy!

GETSA TAMCHÉ CHIKDÜ TÉ
Oby wszystkie korzenie cnoty zebrały się razem

DAK GI GYÜ LA MINGYUR CHIK
I rozwinęły mój strumień istoty!

DRIB NYI DAK NÉ TSOK DZOK TÉ
Obym oczyścił dwie przeszkody by doprowadzić do doskonałości dwie akumulacje

TSERING NEMÉ NYAMTOK PEL
I mieć długie życie, wolne od choroby; niech doświadczenie praktyki i spełnienie rosną!

TSÉ DIR SA CHU NÖNGYUR CHIK
Obym sięgnął dziesiąte bhūmi jeszcze w tym życiu!

NAMSHYIK TSÉ PÖ GYURMA TAK
Kiedy opuszczę to życie,

DEWACHEN DU KYÉ GYUR CHIK
Obym natychmiast urodził się w Sukhavatī,

KYÉ NÉ PEMO KHACHÉ TÉ
I kiedy mój lotus otworzy się po narodzinach,

LÜ TEN DÉ LA SANGYE SHOK
Obym osiągnął stan buddy jeszcze w tym właśnie życiu!

CHANGCHUB TOB NÉ JISI DU
Osiągając przebudzenie, obym zawsze był obecny,

TRULPÉ DROWA DRENPAR SHOK
Pojawiając się by prowadzić zagubione istoty!

SAMAYA GYA GYA GYA
Samaya utwierdź utwierdź utwierdź

Możesz zastosować którąkolwiek z ponad 600 praktyk oddania bóstwom z cyklu Namchö zgodnie przekazem jaki otrzymałeś.

 1. Podczas okrążania, wizualizuj otoczenie wokół ciebie, niebo, pola, wypełnione obecnością nieskończonej liczby buddów trzech czasów z dziesięciu kierunków. Możesz wizualizować stupa przybierającą kształt jakiegokolwiek bóstwa. Najważniejszym jest by generować mocne oddanie w swoim umyśle postrzegając stupa, które okrążasz jako przejaw twojego źródłowego guru nierozdzielnego z dharmakaya buddów. Postępując w ten sposób, przekształcisz swoje okrążanie w potężne oczyszczenie skalań i negatywnej karma. Powinieneś podejść do szlachetnych czynności w ten sposób czy to okrążasz stupa w centrum dharma czy to jesteś w domu.
 2. Recytując mantra lub modlitwę podczas okrążania, wizualizuj czyste światło świetlistości emitujące od stupa i wypełnia twoją każdą żyjącą komórkę by oczyścić wszystkie skalania i negatywną karma wszystkich niezliczonych istot, które przebywają w twoim ciele i przemieniają się w bóstwa którejkolwiek z inicjacji jaką otrzymałeś. Powtórz tą samą wizualizację i medytację z istotami z innych rzeczywistości, takimi jak zwierzęta, preta, asura i istoty w piekle. Dla swojej praktyki w domu możesz wizualizować reprezentacje twojego guru lub bóstw, które masz przed sobą przemieniają się w stupa przez czyste światło świetlistości emitowanej ze stupa i wypełniają twoją każdą żyjącą komórkę by oczyścić wszystkie skalania i negatywną karma wszystkich niezliczonych istot przebywających w twoim ciele by stały się bóstwami, którejkolwiek inicjacji jaką otrzymałeś. Następnie powtórz tą samą wizualizacje i medytację z istotami innych rzeczywistości takimi jak zwierzęta, preta, asura i istoty w piekle.
 3. Dedykuj wszystkie swoje wartości by promować powstające sprzyjające uwarunkowania dla wszystkich guru rodu w ich propagowaniu buddhadharma. Im więcej wartości oddasz, tym więcej cnoty wygenerujesz by oczyścić skalania i negatywną karma, które gromadziłeś od czasów niepamiętnych.

Teraz, kiedy otrzymałeś to nauczanie, powinieneś cieszyć się tym, że posiadasz tą niewiarygodną możliwość by wykonać tę szlachetne czynności budowania i oddawania czci stupa. Możesz wizualizować jakikolwiek obiekty wokół ciebie jako uosobienie stup i okrążać je. Może to być świątynia, teren centrum odosobnienia, w parku, na ulicy lub lotniskowym holu, gdy oczekujesz na wejście do samolotu. Wykonując te czynności cnoty, zyskasz następujące korzyści:

 • Otrzymasz błogosławieństwa Trzech Klejnotów trzech czasów w dziesięciu kierunkach.
 • Skalania i negatywna karma jakie gromadziłeś od czasów niepamiętnych będą miały szansę być wymazane i oczyszczone.
 • Wszystkie twoje szlachetne aspiracje staną się rzeczywistością.
 • Będziesz szanowany i chroniony przed krzywdą lub chorobą spowodowanymi przez deva i osiem typów nie-istot, takimi jak naga i geruda.
 • Będziesz miał sprzyjające ponowne narodziny w przyszłych życiach ze wszystkimi oznakami wspaniałych błogosławieństw do momentu aż osiągniesz ostateczne najwyższe doskonałe oświecenie.

Z tak wspaniałą możliwością, która może zostać zrealizowana poprzez szlachetne czynności budowania i oddawania czci stupa gdziekolwiek jesteś, są to praktyki, jakie powinieneś przyjąć z całkowitym oddaniem. Oby ktokolwiek wdroży te cenne czynności cnoty, był błogosławiony wsparciem sprzyjających uwarunkowań.

To nauczanie, zatytułowane "Wskazówki Jak się Modlić, Okrążać i Składać Ofiary w Oddawaniu Czci Stupie" zostało tutaj przedstawione przez Tenzin Gyalpo Drakpa Gyaltsen Dondrup Dorje, jako jego hołd dla wszystkich Buddów trzech czasów w dziesięciu kierunkach. Oby wszystkie istoty posiadały karmiczne uwarunkowania by wdrożyć tę poradę w praktyce.

- Jest to kończąca z czterech części nauczań o pochodzeniu, budowie, korzyściach i praktykach odnoszących się do stupa, autorstwa Lama Dondrup Dorje Rinpoche.