Korzyści Płynące z Budowania i Czczenia Stupa Według Buddy

Korzyści z zaangażowania w budowę stupa i udział w błogosławionych czynnościach czczenia stupa są doprawdy bezgraniczne. Korzyści jakie mogą być zyskane z takich działań powtarzane są przez Shakyamyni Buddha w wielu sutrach.

W Rivyasapariprccha Sutra, jest napisane:

“Wielki mędrcu, oświadczam, że kto oddaje cześć
Buddom z przeszłości lub żyjącemu Buddzie,
Zgromadzone wartości są równe.
Ponieważ tathagata są określeni
Przez ich cechy dharmakaya
A nie przez ich formy.”

W Saddharma Pundarika Sutra, jest napisane:

„Dla stupy sugaty,
Nawet jeśli ktoś ofiaruje zaledwie
Dźwięk cymbału,
Jeden kwiat,
Ofiarę z niezdyscyplinowaną myślą
Wizerunkowi sugaty,
W przyszłości ujrzy on dziesięć milionów buddów.
Ktokolwiek złączy z szacunku razem dłonie przed stupą,
Czy to będzie dwie dłonie czy jedna dłoń,
Skłoni głowę przez moment,
Lub skłoni ciało tylko raz,
Lub wykona pokłon z nieobecnym umysłem,
Do miejsca, gdzie relikwie są umieszczone,
Lub wypowie słowo „budda”
Zaledwie raz lub kilka razy,
Osiągnie oświecenie.”

 

Pewnego razu, Shakyamuni Buddha przebywał w Jetavana w Sravasti. Młodzieniec brahmin zwrócił się do Błogosławionego i zapytał o przyczyny, dlaczego jest taka różnorodność losu wśród żyjących istot. Budda dał wykład o pięćdziesięciu jeden odmianach działań i rodzajach odradzania się, które będą miały miejsce jako konsekwencja takich działań. Obejmuje to korzyści, które mogą zostać osiągnięte poprzez czynności oddania w relacji do stupa. Ten wykład jest zachowany w Karmavibhanga Sutra.

Korzyści jakie mogą zostać osiągnięte poprzez czynności oddania w relacji do stupa, określone w Karmavibhaṅga Sutra są następujące:

“Młody braminie, osoba uzyska dziesięć korzyści ze złożenia swoich dłoni z czasunkiem przed stupą sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta urodzi się w szlachetnej rodzinie.
 2. Osoba ta będzie wysokiej postawy.
 3. Osobie tej będzie służyło wielu.
 4. Osoba ta będzie okazywać synowską wdzięczność dla swoich rodziców.
 5. Osoba ta będzie posiadać wielkie zasoby dóbr.
 6. Osoba ta będzie posiadać wielkie zasoby wiedzy.
 7. Osoba ta będzie posiadać mocną wiarę.
 8. Osoba ta będzie posiadać wspaniałą pamięć.
 9. Osoba ta będzie posiadać wielkie zasoby zrozumienia.
 10. Osoba ta odrodzi się w niebie.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z wykonywania pokłonów przed stupą sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta będzie posiadać piękne ciało.
 2. Osoba ta będzie posiadać przyjemny głos.
 3. Osoba tą będzie słuchana przez wszystkich.
 4. Osoba tą będzie chwalona przez tych, którzy służą.
 5. Osoba tą będzie obdarzona szczęściem.
 6. Osoba tą będzie wpływowa wśród deva.
 7. Osoba tą będzie wpływowa wśród ludzi.
 8. Osoba tą będzie posiadała obfity majątek.
 9. Osoba tą odrodzi się w niebie.
 10. Osoba tą szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania parasola przy stupie sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta będzie chroniona przed krzywdą.
 2. Osoba ta nie wyrządzi krzywdy światu.
 3. Osoba ta stanie się modelem do naśladowania dla aspiracji innych.
 4. Osoba ta uzyska przyziemną władzę.
 5. Osoba ta spełni wszystkie aspiracje.
 6. Osoba ta w pewnym czasie osiągnie stan światowego monarchy.
 7. Osoba ta stanie się bardzo potężna.
 8. Osoba ta będzie posiadać wielkie dobra.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania dzwonka przy stupie sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta będzie posiadać piękne ciało.
 2. Osoba ta będzie miała melodyjny glos.
 3. Mowa tej osoby będzie przyjemna dla innych.
 4. Mowa tej osoby będzie jak pieśń ptaka kalavinka z czystej krainy.
 5. Osoba ta będzie słuchana przez wszystkich.
 6. Osoba ta będzie zawsze szczęśliwa.
 7. Osoba ta będzie zawsze słyszeć przyjemne dźwięki.
 8. Osoba ta będzie posiadać wielkie dobra.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania szat przy stupa sugata. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta będzie miała piękną karnacje.
 2. Bród nie będzie się trzymał ciała tej osoby.
 3. Osoba ta będzie sumienna.
 4. Patrzenie na tą osobę będzie wzbudzać zachwyt.
 5. Osoba ta będzie zawsze miała ubranie.
 6. Odzież tej osoby zawsze pozostanie miękka i wytrzymała.
 7. Osoba ta uzyska wszystko czego pragnie.
 8. Osoba ta będzie posiadać wielkie dobra.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania kwiatów przy stupie sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta będzie posiadać fizyczne piękno.
 2. Moc ekspresji tej osoby będzie oczyszczona.
 3. Ciało tej osoby będzie wydzielać słodki zapach.
 4. Moc tej osoby stanie się oczyszczona.
 5. Osoba ta będzie posiadać siłę by wszędzie utrzymać moralną dyscyplinę.
 6. Osoba ta będzie miała moc by urzekać innych.
 7. Osoba ta uzyska wszystkie pożądane cechy.
 8. Osoba ta osiągnie niezliczone pożądane cechy.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania wieńców przy stupie sugata. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Fizyczne ciało tej osoby będzie pachnieć jak wieniec dla świata.
 2. Moc tej osoby zostanie oczyszczona.
 3. Zapach tej osoby zawsze będzie przyjemny.
 4. Osoba ta będzie obdarowana ozdobami.
 5. Osoba ta będzie miała bliską relację z towarzystwem, które utrzymuje.
 6. Osoba ta będzie w harmonii z towarzystwem, które utrzymuje.
 7. Osoba ta będzie atrakcyjna do patrzenia przez wszystkich.
 8. Osoba ta będzie posiadać wielkie dobra.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania lampy przy stupie sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta stanie się jak jasna lampa dla świata.
 2. Fizyczne oczy tej osoby staną się oczyszczone.
 3. Osoba ta uzyska nadprzyrodzone ponadziemską zdolność boskiego oka.
 4. Osoba ta nie zostanie ogarnięta przez ciemność ignorancji.
 5. Osoba ta uzyska światło wiedzy.
 6. Osoba ta będzie w stanie rozróżniać pomiędzy szlachetnymi a nie szlachetnymi dążeniami.
 7. Osoba ta nie będzie odurzona przez ignorancje nawet gdy urodzi się w samsara.
 8. Osoba ta będzie posiadać wielkie dobra.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania kadzidła przy stupie sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta stanie się jak wykwintny zapach dla świata.
 2. Osoba ta będzie posiadać wyborny zmysł zapachu.
 3. Zapach ciała tej osoby stanie się oczyszczony.
 4. Zapach ciał tej osoby pozostanie pachnący dla innych.
 5. Osoba ta będzie posiadać piękne ciało.
 6. Osoba ta będzie przyciągać zgromadzenie ludzi.
 7. Osoba ta uzyska wszystkie pożądane cechy.
 8. Osoba ta otrzyma niezliczone pożądane cechy.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści z ofiarowania bębna przy stupie sugaty. Czym jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta będzie mieć piękne ciało.
 2. Osoba ta będzie mieć przyjemny głos.
 3. Głos tej osoby będzie przyjemny dla innych.
 4. Osoba ta będzie obdarzona szczęściem.
 5. Osoba ta zawsze będzie lubiana przez innych.
 6. Słowa tej osoby będą słuchane przez innych.
 7. Głos tej osoby z czasem stanie się znany.
 8. Osoba ta będzie posiadać wielkie dobra.
 9. Osoba ta odrodzi się w niebie.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

“Osoba uzyska dziesięć korzyści dzięki budowie stupy sugaty. Jakie jest te dziesięć korzyści?

 1. Osoba ta narodzi się w szlachetnej rodzinie.
 2. Ciało i oczy tej osoby będą piękne i urzekające.
 3. Osoba ta stanie się wpływowa i z dużą liczba harmonijnego zwolennictwa.
 4. Osoba ta będzie miała obfity majątek.
 5. Osoba ta będzie miała moc by wprowadzać pojednanie.
 6. Osoba ta będzie znana ze szlachetności i szanowana zarówno przez deva jak i ludzi.
 7. Osoba ta z czasem będzie posiadać bogactwa.
 8. Osoba ta stanie się monarchą świata.
 9. Osoba ta osiągnie niezniszczalne ciało vajra-bodhisattva.
 10. Osoba ta szybko osiągnie nirvana.

O korzyściach, jakie mogą zostać osiągnięte dzięki okrążaniu stupa, następująco zostało wyjaśnione przez Shakyamuni Buddha dla Shariputra w Caitya Pradaksina Gata:

„Jaki karmiczny owoc powstanie z przyczyny będącej okrążaniem stupy?"

Doskonały budda, najwyższy wśród ludzi odpowiada:

„Wyjaśnię pokrótce niektóre z korzyści okrążania stupy:

Dzięki czynności okrążania stupa,
Deva, naga, yaksa, gandharva,
Asura, geruda, kinnara i
Mahoraga będą składać Ci ofiary.
“Dzięki czynności okrążania stupa.
Wyeliminujesz osiem niesprzyjających uwarunkowań
Odrodzenia się – w rzeczywistości piekielnej jako głodny duch,
Jako zwierzę, jako długowieczny bóg,
W czasach bez Buddy,
W miejscu bez Dharma,
Z wadliwymi zmysłami,
I z błędnymi poglądami.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz błogosławiony dobrą pamięcią,
Inteligencją, atrakcyjnym wyglądem,
Będziesz wnikliwy
I będziesz otrzymywał wiele ofiar.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Wszystkie istoty, deva, ludzie,
Będą miały długie życie
I osiągną wielką sławę.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Narodzisz się w szlachetnej rodzinie o czystym postępowaniu
Z wiodącego rodu w Jambudvipa
I będziesz inteligentny.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz mieć wspaniałą twarz bez skaz,
Dobrą cerę, wnikliwość,
I będziesz mieć błogosławioną egzystencję.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz posiadał wielki majątek i cenne klejnoty.
Wolny od chciwości, obdarzony hojnością,
A będzie sprawiało ci radość dawanie innym.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz błogosławiony estetyczną twarzą,
Przyjemnie będzie innym na ciebie patrzeć,
I będziesz mógł cieszyć się posiadaniem dużego dobytku.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz dostrzegał, że wszystkie warunkowe zjawiska są nieprawdziwe.
Nie zostaniesz zwiedziony przez pojawiające się zjawiska,
I szybko osiągniesz błogosławione istnienie.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Narodzisz się w zamku wojownika rodu Ksatriya.
Zawsze będziesz miał towarzystwo kobiet,
I będziesz posiadał wielką siłę i silną determinację.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Narodzisz się w najwyższym zamku Brahmina.
Będziesz posiadał silną moralność i sumienne podejście,
I będziesz miał wiedzę o sekretnej mantrze.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Narodzisz się jako wielki właściciel wysokiego zamku,
Będziesz posiadał wielki majątek i cenne klejnoty,
I będziesz miał mnóstwo bogactwa i zapasy zbóż.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się wybitnym władcą Jambudvipa,
Królem obdarzonym dharma,
I będziesz panował nad całą krainą.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się chakravarti – władcą świata – królem obracającym kołem,
Obdarzonym cennym kołem, cennymi klejnotami, cenną królową,
Cennym ministrem, cennym słoniem, cennym koniem, cennym generałem,
I będziesz obracał kołem zgodnie z Dharma.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Odrodzisz się w wyższej rzeczywistości,
Będziesz radował się nauczaniami Buddy,
I będziesz miał wielkie cudowne duchowe moce.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Po tym jak twoje życie dobiegnie końca w rzeczywistości deva,
Odrodzisz się w ludzkiej rzeczywistości,
Wstąpisz do łona wolny od iluzji.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Nie zostaniesz skalany,
Przez nieczyste środowisko łona,
A pozostaniesz jak nieskazitelny klejnot.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Wytrwasz w łonie wolny od niezadowolenia,
Narodzisz się w całkowicie błogim stanie,
I będziesz przyjmował mleko matki naturalnie.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz wychowywany przez twojego ojca,
Służyć ci będzie wiele osób,
I otrzymasz czułą opiekę od swojej matki.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz miłowany przez swoich krewnych,
Twój ojciec i matka będą cię ubóstwiać,
I będziesz miał wielki dobytek.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Wszystkie złośliwe istoty, takie jak pisacas i raksasas,
Nie wyrządzą ci krzywdy,
A ty będziesz się zachwycał w swoim niepokalanym dobytku.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Twój wzrok i twoja mowa nie będą upośledzone,
Przez sto eonów,
A twoje ciało zawsze pozostanie niepokalane.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Twoje oczy pozostaną niepokalane,
O odpowiednich proporcjach, ciemnoniebieskie i atrakcyjne,
I dostąpisz nadprzyrodzoną moc boskiego oka.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Twoje ciało będzie dobrego zdrowia.
Twój umysł będzie stabilny z mocną determinacją,
I będziesz miał kształtne barki, na których będzie można polegać.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Twoje ciało będzie mocne,
Ze wspaniałą twarzą i doskonałymi kończynami,
Ozdobione wszystkimi oznakami czystych działań.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się Indra niebios trzydziestu trzech,
I będziesz panował z deva pod swoimi rozkazami,
Z wielkimi nadprzyrodzonymi mocami.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się królem deva niebios wolnych od sporów,
Podobnie, w niebiosach wielkich radości, niebiosach zachwytu stworzeniem,
I niebios dzierżenia mocy nad stworzeniem innych.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się Brahmanem,
Królem niebiańskich rzeczywistości brahmaloka,
A niezliczone miliony deva będzie składać ci ofiary.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz otrzymywał ofiary od mędrców,
Przez dziesięć tysięcy milionów eonów,
I nadal otrzymasz więcej przez biliony eonów.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz miał nieskalane ciało,
I nieskalane szaty,
Przez dziesięć tysięcy milionów eonów.
I będziesz obdarzony
Szlachetnym darem Dharma.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz miał niewiarygodną siłę i determinację.
Będziesz rzetelny w swoich staraniach,
I osiągniesz ostateczne spełnienie.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz miał wspaniałą wytrwałość i niesłabnącą moc,
Wielką zdolność przyjmowania wszystkich zjawisk bez przeszkód,
I osiągniesz wszystkie swoje cele.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Będziesz miał głos, który jest czysty i łatwo dociera do innych.
Twój głos będzie miły do słuchania,
I będziesz chroniony przed skrzywdzeniem i chorobą.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Szybko dotrzesz do tego miejsca,
Gdzie już nauczałem,
I osiągniesz najbardziej niesamowite narodziny.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Osiągniesz cztery zastosowania uważności –
Ciała, czucia, umysłu i zjawisk.
Osiągniesz cztery niezmierności –
Dobroci pełnej miłości, współczucia, altruistycznej radości i równowagi umysłu.
I osiągniesz cztery stopy cudownej mocy –
Intencji, staranności, uwagi i wnikliwości.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Urzeczywistnisz cztery prawdy dla istot szlachetnych,
Pięć mocy, pięć sił,
I osiągniesz siedem czynników oświecenia.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Osiągniesz sześć nadprzyrodzonych mocy bez zanieczyszczenia.
Staniesz się arhat,
I wszystkie twoje dolegliwe emocje zostaną wyeliminowane.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się wolnym od przywiązania i niechęci.
Staniesz się samouświadomionym,
I zerwiesz wszystkie połączenia z samsara.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Staniesz się tathagata.
Osiągniesz złote ciało,
Uzupełnione wszystkimi głównymi i pomniejszymi oznakami buddy.

Okrążanie jest wyrazem ciała,
Okrążanie jest wyrazem mowy,
Okrążanie jest wyrazem umysłu,
Okrążanie jest również wyrazem modlitwy aspiracyjnej.

Dzięki czynności okrążania stupa,
Cele wszystkich ścieżek zostaną spełnione.
Najbardziej niewiarygodne jakości istniejące w
Okrążaniu stupa strażnika świata,
Nie są możliwe do adekwatnego przekazania
Poprzez wyraz samych słów.”

Tych kilka cytatów z nauczania Buddy powinno zapewnić krótkie spojrzenie na zrozumienie korzyści jakie płyną z budowy stupa i oddawania czci stupa.

Jak zostało wyjaśnione w wielu sutra i tantra, guru jest ucieleśnianiem buddów trzech czasów. W obecnych czasach degeneracji, znaczenie guru jest znacznie większe niż buddów trzech czasów. Ofiarowanie swojej służby by sprawić radość swojemu fundamentalnemu guru poprzez swoje spełnienia, ciałem i mową, poprzez swoje materialne ofiary lub poprzez upamiętnianie jego parinirvana budując stupa by umieścić w nim jego szczątki lub angażując się w jakiekolwiek szlachetne działanie ciała, mowy i umysłu, pamiętając w trakcie swojego guru i jego cechy, są przyczyną generowania niezmiernych wartości dla korzyści własnej oraz istot w szerszym zasięgu.

Ktokolwiek pragnie gromadzić wielki zasób wartości powinien cieszyć się czynnościami budowania stupa, ofiarowania pokłonów, składania ofiar i czczenia stupa.