Nowe Nauczanie Audio: Jak praktykować Buddhadharma . . . Aktualności Nauczań Pathgate znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

Zbiór klasycznych tekstów.

Di Zi Gui

Normy Postępowania Dobrego Ucznia i Dziecka

Czytaj Tekst Online Zapisz Tekst

Odtwarzaj po Mandaryńsku Odtwarzaj po Kantońsku

Lojong

8 Wersów Lojong recytowane po Mandaryńsku

Czytaj Tekst Online Zapisz Tekst