Pan Budda Shakyamuni wstępuje do Parinirvany Guru Rinpoche departing for the Land of the cannibals

"Życie Guru Rinpoche" jest filmem w języku tybetańskim, trwającym 10 godzin i składającym się z 15 rozdziałów, wyprodukowanym pod dyrekcją późnego Jego Świątobliwości Penor Rinpoche. Pragnieniem JŚ Penor Rinpoche było by przetłumaczyć film na Angielski a ukończenie tego projektu zostało powierzone Czcigodnemu Lamie Dondrup Dorje. Pracując przez klika lat w ścisłej współpracy z członkami Uniwersytetu Nyingma w Klasztorze Namdroling, tekst został przetłumaczony na angielski. Poza angielskimi napisami do filmu, dostępny jest również wybór w innych językach. Film został cyfrowo przetworzony do wysokiej rozdzielczości przy użyciu nowego CGI (Komputerowo Wygenerowanego Obrazowania) specjalnych efektów by zastąpić niektóre części oryginalnej scenerii, tak aby zyskał na atrakcyjności oglądania.

Wybór Wersji Językowej Napisów

Napisy dostępne są w języku Angielskim, Rumuńskim, Greckim, Włoskim, Polskim, Japońskim i Chińskim. Aby zobaczyć wybór napisów kliknij ikonę CC w prawym dolnym rogu odtwarzacza video.

"Życie Guru Rinpocze - Nowa Edycja" Część Pierwsza

Część Pierwsza "Życia Guru Rinpoche - Nowa Edycja" pokazuje wstąpienie do parinirvany Buddy Shakyamuni i Chenriziga przynoszącego światło błogosławieństwa do kraju tybetańskiego.g to the country of Tibet.

Zwiastun "Życia Guru Rinpoche" - Część Druga

In order to replenish his wealth for the benefit of his people, and to bring about the good fortune to beget an heir, the Great King of Oddiyana, Indrabodhi, embarks on a quest to retrieve the wish-fulfilling jewel from the daughter of the Naga King.

Zobacz Listę Twórców i Aktorów Oryginalnej Wersji Filmu

Zwiastun "Życia Guru Rinpoche" - Cyfrowo Przetworzone

Zwiastun 12 godzinnej prezentacji filmowej wyprodukowanej pod dyrekcją JŚ Penor Rinpoche w latach 90-tych i prztworzonej cyfrowow przez Instytut Pathgate.

Tworzenie "Życia Guru Rinpoche"

Krótka prezentacja procesu powstawania filmu Życie Guru Rinoche ukazująca lokalizację kręconych scen, post-produkcję, efekty wizualne, proces przetwarzania cyfrowego, rotoskopowanie, kręcenie zdjęć z poruszającej się kamery, animację 3D oraz muzykę użytą przez Instytut Pathgate przy produkcji Życia Guru Rinpoche - Nowa Edycja.