Lama Dondrup Dorje teaching Shaolin Kung Fu to students in Haifa, Israel Students of the Ngagyur Nyingma Institute reciting Gangyur (sacred texts on Buddha's teaching) at Namdroling Monastery, India

W Sutrze Istoty Serca Wielkiej Doskonałości Mądrości, Mahabodhisattva Wielki Współczujący Avalokiteshvara wyjaśnił Shariputrze, że "Forma jest Pustką, Pustka jest Formą" i że "Forma nie różni się niczym od Pustki a Pustka nie nie różni się niczym od Formy". Tak samo prawdziwa istota Sztuk Walki w Buddyjskiej tradycji nie jest odrębna od istoty Dharmy a Dharma będąc źródłem wszelkich zjawisk przynosi pojawienie się Sztuk Walki w całej swojej różnorodności.

To w tym duchu oferujemy niniejszy wybór filmów naszym przyjaciołom wespół praktykującym Dharmę na całym świecie.