Nowe Nauczanie Audio: Jak praktykować Buddhadharma . . . Aktualności Nauczań Pathgate znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

Lama Dondrup Dorje teaching Shaolin Kung Fu to students in Haifa, Israel Students of the Ngagyur Nyingma Institute reciting Gangyur (sacred texts on Buddha's teaching) at Namdroling Monastery, India

W Sutrze Istoty Serca Wielkiej Doskonałości Mądrości, Mahabodhisattva Wielki Współczujący Avalokiteshvara wyjaśnił Shariputrze, że "Forma jest Pustką, Pustka jest Formą" i że "Forma nie różni się niczym od Pustki a Pustka nie nie różni się niczym od Formy". Tak samo prawdziwa istota Sztuk Walki w Buddyjskiej tradycji nie jest odrębna od istoty Dharmy a Dharma będąc źródłem wszelkich zjawisk przynosi pojawienie się Sztuk Walki w całej swojej różnorodności.

To w tym duchu oferujemy niniejszy wybór filmów naszym przyjaciołom wespół praktykującym Dharmę na całym świecie.