Miesiąc Vesak Saga Dawa

Thangka Buddy Shakyamuni

Saga Dawa jest czwartym miesiącem tybetańskiego miesiąca księżycowego. Jest on postrzegany jako najbardziej pomyślny miesiąc roku dla praktyki dharma, ponieważ narodziny Buddy Shakyamuni, oświecenie i parinirvana wszystkie miały miejsce w tym miesiącu. Pierwsze piętnaście dni jest postrzegane jako szczególnie ważne: 7 dzień upamiętnia narodziny Buddy a 15 dzień upamiętnia Oświecenie Buddy w Bodhgaya i parinirvana w Kusinagara, osiągając punk kulminacyjny w czasie obchodów dnia pełni księżyca Saga Dawa Düczen (Uroczystości Vesak).  

Saga Dawa jest jedną z głównych rocznic Buddyjskich odnoszących się do życia Buddy Shakyamuni. Pozostałe trzy to Chotrul Düczen (Uroczystości Cudów), które zbiegają się z pierwszymi piętnastoma dniami Losar (Tybetański Nowy Rok), Chökhor Düchen (Uroczystości Obrotu Kołem Dharma), które mają miejsce 4 dnia, 6 tybetańskiego miesiąca księżycowego i Lha Bab Düchen (Uroczystości Zstąpienia z Nieba), które wypadają 22 dnia, dziewiątego miesiąca tybetańskiego.

W okresie tych czterech uroczystości, rezultaty pozytywnych i negatywnych działań są powielone 10 milion razy. Wierni Dharma stają się wyjątkowo staranni w praktyce dawania (dana), właściwej moralności (sila) i właściwego skupienia na kontemplacji (bhavana), tak aby zgromadzić wielki zasób zasług i cnót by oczyścić negatywne karmy, które gromadzili od niepamiętnych czasów. Najważniejszą z tych wszystkich praktyk jest upamiętnienie działań Buddy pełnych współczucia i oddanie szacunku i czci guru rodowodu, bez których nie natknęlibyśmy się na błogosławieństwa i mądrość Buddy.  

Saga Dawa w tym roku trwa od 12 maja do 10 czerwca, a Saga Dawa Düchen wypada 26 maja.