4-dniowa Wyprawa by Przynieść Buddhadharma do Oddalonych Wiosek w Nepalu

Khenpo Tsultrim Tentar and Lama Dondrup Dorje Rinpoche at Namdrolling Monastery Khenpo Tsultrim Tentar leading a procession of staffs and students on the last day of the school term at Ngagyur Tsogyal Sherupling Nunnery. 

Instytut Pathgate został założony przez Lama Dondrup Dorje Rinpoche 26 lat temu by promować propagowanie Buddha Dharma zgodnie z rodowodem pochodzącym od Buddów. Działalność Pathgate obejmuje również wsparcie innych Buddyjskich Instytucji, szkół, domów dla dzieci, szpitali, centrów dla bezdomnych, pomocy na wypadek klęsk żywiołowych, organizacji charytatywnych i pomocy lokalnym społecznościom w wielu częściach świata poprzez Program Partnerski Pathgate. Jednym z naszych partnerów, z którym współpracowaliśmy, wspierającym Program Pathgate dla Trzeciego Świata jest Khenpo Tsultrim Tentar.

Khenpo Tsultrim Tentar received offering from the students on the last day of the school term Khenpo Tsultrim Tentar Performing ritual at the Taktse Shedra.

Khenpo Tsultrim Tentar ukończył dziewięć lat nauki w Instytucie Wyższych Studiów Buddyjskich Ngagyur Nyingma Klasztoru Namdroling. Po ukończeniu został wysłany by nauczać w innym klasztorze zanim powrócił do Klasztoru Namdroling by zająć oficjalne stanowisko jako Sekretarz Fundacji Charytatywnej Penor Rinpoche. To za jego prośbą skierowaną do Lama Dondrup Dorje Rinpoche by stworzyć film o Jego Świątobliwości Penor Rinpoche powstał film Świat Pełen Współczucia J. Ś. Penor Rinpoche.

Khenpo Khenpo Tsultrim Tentar trekking across rope bridge on his way to his village.

Poza swoją oficjalną służbą, dawał lekcję tybetańskiego mongolskim mnichom i mniszkom, którzy przybyli do Klasztoru Namdroling nie znając innego języka niż ich ojczystego mongolskiego. Później uczył uczniów dziewiątego roku w Klasztorze Żeńskim Ngagyur Tsogyal Sherupling a następnie został mianowany Dyrektorem Taktse Shedra (Instytut NyingmaTaktse) w Sikkim.  

Khenpo Tsultrim Tentar trekking across mountain rivulet. Khenpo Tsultrim Tentar taking break on his journey.

Przez ostatnie pięć lat, pomimo wypełniania swoich obowiązków związanych z odpowiedzialnością za edukację mnichów w Taktse Shedra, podróżował do swojej wioski w Nepalu, każdego roku, by nauczać lokalnych mieszkańców 13 wiosek, jak również dzieci w lokalnych szkołach i wyświęconych w klasztorach.  

Khenpo Tsultrim Tentar home village. People of the village.

Droga z Katmandu do jego rodzinnej wioski zajmuje jeden dzień jazdy autobusem i cztery dni na nogach przez góry i doliny, która sama w sobie nie jest łatwą wędrówką, mimo to przynosi on ze sobą bardzo potrzebne dla mieszkańców zaopatrzenie, jak podczas swojej ostatniej wizyty, 100 koców dla uczniów jednej ze szkół.  

School children of village. Villagers gathers together to receive teaching.

Khenpo Tsultrim Tentar jest bardzo rodzinną osobą i powarzenie bierze swoja odpowiedzialność związaną z opieką nad wieloma dziećmi swojego rodzeństwa, z których niektórzy są beneficjentami patronatu Pathgate, uczęszczając do szkoły w Katmandu.

Children at the local school. Blankets for the school children.

Ostatni projekt Khenpo Tsultrim Tentar polega na renowacji świątyni w jego wiosce z zamierzeniem zainstalowania trzech nowych posągów – Guru Rinpoche, Avalokitesvara i Tsepakme. Posągi są tworzone na zamówienie w Kathmandu, obecnie są na etapie prototypu. Pathgate ma zaszczyt finansowania posągu Avalokiteshvara, który po ukończeniu będzie mierzyć 1,7 m i będzie stanowić prawdziwie wspaniały widok.

Prototype of  Guru Rinpoche being constructed in Kathmandu. Khenpo Tsultrim with his nieces and nephews.