Działania Dharma w 2020 roku zaczęły być prowadzone wirtualnie

His Holiness Penor Rinpoche at the Monlam Chenmo in Bodhgaya accompanied by Chogtrul Gyangkhang Rinpoche behind, Beru Khyentse Rinpoche on the left and Lama Dondrup Dorje Rinpoche on the right.

Odkąd Jego Świątobliwość Penor Rinpoche powrócił do Tybetu w 1982 r. by ożywić chwalebną tradycję rodowodu Palyul, Buddyjscy wierni na całym świecie mogli się cieszyć regularnymi spotkaniami i nauczaniami nauczycieli Palyul, desygnowanymi przez Jego Świątobliwość. W 1990 r. pierwszy Nyingma Monlam Chenpo, Wielki Festiwal Modlitwy tradycji Nyingma w Indiach odbył się w świętym miejscu Bodhgaya, podczas pierwszych dziesięciu dni dwunastego miesiąca tybetańskiego roku kalendarzowego. Od tamtej pory stał się on corocznym centralnym punktem skupiającym dziesiątki tysięcy buddyjskich wiernych z całego świata by zbierać się razem w modlitwie za pokój światowy i harmonię dla ludzkości. Niedługo po zakończeniu 31 Nyingma Monlam Chenpo 4 lutego 2020 r. doniesienia o koronawirusie zaczęły pojawiać się regularnie w nagłówkach gazet na całym świecie, a wkrótce po tym wiele krajów wszczęło lockdown. Klasztor Namdroling i wszystkie Centra Palyul na całym świecie zostały również objęte lockdownem i zawiesiły spotkania zgromadzeń sanghi dla wszystkich praktyk grupowych.  

Centrum Odosobnienia Palyul w Stanie Nowy Jork w USA, które zaoferowało serię jednomiesięcznych letnich odosobnień od 1998 roku, obejmujących Ngondrö, wstępne praktyki Nam Chö; praktykę Tselung Wewnętrznego Ciepła; Trzy Korzenie i praktyki Dzogchen: Trechö i Tögal, musiało się dostosować do warunków kryzysu pandemicznego stając się pierwszym w historii Wirtualnym Letnim Odosobnieniem z codziennymi praktykami na Facebooku i Zoomie, prowadzonymi przez Khenpo Tenzin Norgay, Lopon Pasang Gurung i Lopon Rapjee Wangchuk, z udziałem transmisji wideo nagrań archiwalnych nauczań Jego Świątobliwości Penor Rinpoche. Wirtualne nauczania i wirtualne praktyki grupowe online szybko stały się głównym programem, który bez względu na dystans połączył uczniów i nauczycieli na całym świecie. Oto niektóre z opcji jakie były dostępne dla uczniów przez ostatnie kilka miesięcy.

His Holiness Penor Rinpoche with Khenchen Tsewang Gyatso and Lama  Dondrup Dorje in Ottawa.

Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche przeprowadził serię wirtualnych nauczań obejmujących klasyk Jigme Lingpa: Kyerim Ogmin Drothpai Themke – Instrukcję o Etapie Rozwijania zwaną Schody do Nieba Akanistha i niuanse praktyk Ngondrö. Po tym nastąpiły nauczania online o Modlitwie Siedmiu Wersów Guru Rinpoche i Siedem Punktów Treningu Umysłu – wstępne nauczania Lama Yangthig przez Mistrza Dzochen, Longchen Rabjam.

Khenchen Pema Sherab with Lama Dondrup Dorje Rinpoche and other committee members of the Association for the Preservation of Ngagyur Kama Tradition, in Bodhgaya

Khenchen Pema Sherab Rinpoche przeprowadzi przy użyciu Zoom cykl nauczań o Klasykach Nagarjuny, List do Przyjaciela, w języku tybetańskim z dostępnymi tłumaczeniami po Angielsku, Mandaryńsku, Hiszpański i Grecku. Napisane w formie wiersza o 123 wersach jako list będący poradą dla jego przyjaciela Króla Gautamiputra. Stanowi on wprowadzenie do pełnej ścieżki Mahayany i praktyki zarówno dla wyświęconych jak i osób świeckich, prowadzącej do wyzwolenia i oświecenia. 

Khenpo Tenzin Norgay Rinpoche with Lama Dondrup Dorje Rinpoche in Australia

Khenpo Tenzin Norgay Rinpoche przeprowadził cykl nauczania online o Nges Shes Rinpoche’i Sgron MeDrogowskaz Pewności Mipham Rinpoche – tekst Madhyamaka, który przedstawia wgląd w kluczowe punkty postrzegania i medytacji na poziomie Madhyamaka i Vajrayana. Jest to przedstawione jako komentarz zbudowany wokół dwóch negacji tożsamości i egzystencji, i innych praktycznych kwestii powiązanych z perspektywą Dzogchen na nierozdzielne połączenie zjawisk i pustki, tworząc pomost pomiędzy naukami sutry i tantry. 

Lopon Pasang Gurung leading prayer practice at the Palyul Retreat Centre before the epidemic crisis

Jeśli chodzi o praktyki modlitwy, Lopon Pasang Gurung, Lama rezydujący w Palri Pema Öd Ling w Austin w USA, oferuje codzienną praktykę Nam Chö, wieczorną praktykę i poranną praktykę Ślubów Sojon dwa razy w miesiącu. Lopon Pasang Gurung odprawia również puja w ciągu miesiąca i oferuje wyjaśnienia praktyk modlitwy w odpowiedzi na zapytania od studentów.

Lopon Rapjee Wangchuk leading students to perform circumambulation of the temple at the Palyul Retreat Centre before the epidemic crisis

Lopon Rapjee Wangchuk, Lama rezydujący w Nyingma Palyul Dharma Centre w Nowym Jorku, oferuje poranną praktykę, która zawiera Riwö Sangchö, Vajrakilaya, Hołd do 21 Tara, oraz wieczorne praktyki sadhana Guru Takhyung Barwa, Strażnik Dharmy i w każdą sobotę praktykę Chöd z Longchen Nyingtik znaną jako Śmiech Dakiń (Khandro Gayjang).

Dla uczniów Pathgate, wirtualne nauczanie jako codzienne nagrania audio, są dostępne od wielu lat dla tych, którzy zostali zarejestrowani. Obecnie trwającym nauczaniem prowadzonym przez Lama Dondrup Dorje Rinpoche jest klasyk Paltrul Rinpoche: Thog Tha Bar Sum Du Ge Wai Tam – Doskonała Instrukcja, która jest dobra Na początku, w Środku i na Końcu – Klejnot Serca Trzech Świętych Praktyk: Postrzegania, Medytacji i Postępowania, napisane w formie wiersza złożonego z osiemdziesięciu dwóch wersów. Opisuje ono w pełni ścieżkę Buddyjską, rozpoczynając od najbardziej podstawowej motywacji a kulminując w bezpośrednim doświadczeniu absolutnej rzeczywistości będącej poza zasięgiem pojęciowego umysłu.

Pomimo kryzysu pandemii, który uczynił niemożliwym dla nauczycieli i uczniów gromadzenie się razem w jednym miejscu w celu nauczania i praktyk, działania Dharma w 2020 roku nieprzerwanie rozkwitają wykraczając poza ograniczenia odległości i czasu.