Di Zi Gui po Grecku - Przewodnik jak podążać Śladami Mędrca

Uczniowie w Grecji będą mogli skorzystać z greckiej wersji językowej Di Zi Gui - Przewodnika Jak Podążać Śladami Mędrca; będącego głównym tematem Nauczania w czasie Letniego Odosobnienia Pathgate 2016.

Postępowanie osoby podążającej śladami mędrca, zgodnie z Di Zi Gui, wynika z szacunku dzieci dla rodziców: respektowania i darzenia miłością rodziców w domu; szanowania starszych we wspólnocie; bycia roztropnym w codziennym życiu; bycia godnym zaufania; darzenia miłością wszyskich istot jednocześnie utrzymując się blisko osób dobrych i szlachetnych; i poświęcenia naszego pozostałego czasu nauce.

Odwiedź zakładkę Teksty na stronie Pathgate by przeczytać lub zapisać angielską wersję Di Zi Gui i aby posłuchać oryginalnej Chińskiej recytacji w języku Mandaryńskim lub Kantońskim.