Pathgate Sponsoruje Budowę Centrum Dharma

Khenpo Sangay Wangdi Rinpoche (były Rektor Uniwersytetu Ngagyur Nyingma) i inni Khenpo i Lopen z Klasztoru Namdroling podjęli się projektu budowy dwupiętrowego tradycyjnego hostelu dla Khenpo w okolicy terenu świątyni wspólnoty zlokalizowanej w górnym regionie wioski Thrimshing, w dystrykcie Trashigang w Butanie

Hostel będzie używany jako centrum Dharma z zakwaterowaniem dla kadry nauczającej i około dwudziestu dzieci. Celem jest wychowywanie nowego pokolenia młodych mnichów, mniszek i ngakpa by podtrzymać długowieczność rodu Palyul w Butanie, ponieważ obecne pokolenie starzeje się. 

Przy pomocy ofiar jakie otrzymali od wiernych w Butanie, byli w stanie wybudować jedynie pierwszy poziom. Khenpo Sangay Wangdi Rinpoche, napisał wtedy do Lama Dondrup Dorje Rinpoche by poprosić o rozważenie jego wsparcia. Lamam Dondrup Dorje Rinpoche niezwłocznie zgodził się zaoferować finansowanie ukończenia całego budynku. Oto niektóre fotografie z ostatniej inspekcji z budowy.

Wprowadzenie do Relikwiarza Stupa J.Ś. Penor Norbu Rinpoche w Namdroling

 

Po mahaparinirvana Jego Świątobliwości Drubwang Pema Norbu Rinpoche w Marcu 2009, kadra nauczycielska Klasztoru Namdroling zwróciła się o poradę do Kyabjé Chatral Sangye Dorje Rinpoche w sprawie rodzaju działań, które przyczyniłyby się do odnalezienia reinkarnacji J.Ś. Pema Norbu Rinpoche. Wśród instrukcji, jakie zostały dane było złożenie pozostałych po kremacji szczątków J.Ś. Pema Norbu Rinpoche w relikwiarzu stupa, który ma zostać wybudowany w Klasztorze Namdroling w Indiach, w Bodhgaya i w Matce Klasztorze Palyul w Tybecie. Wkrótce po tym jak ceremonia kremacji świętego ciała J.Ś. Pema Norbu Rinpoche została ukończona w maju 2013, została wszczęta budowa relikwiarzy stupa w Klasztorze Namdroling, Żeńskim Klasztorze Ngagyur Tsogyal Shedrub, Bodhgaya, Varanasi i w Tybecie.  

Zdecydowano, że relikwiarz stupa, która zostanie zbudowana w Klasztorze Namdroling będzie Stupa z Wieloma Drzwiami Pomyślności (Tashi Gomang Chorten), jaki został zbudowana po raz pierwszy przez uczniów Shakyamuni Buddha w Sarnath w Varanasi ku upamiętnieniu nauczania danego po raz pierwszy w jelenim parku. Ten relikwiarz stupa zostanie zaproszony do kaplicy na parterze Świątyni Miedzianej Barwy Góry Chwały (Zangdokpalri).

- Wyciąg z pierwszej z czterech części nauczań o pochodzeniu, budowaniu, korzyściach i praktykach odnoszących się do stupa, Lama Dondrup Dorje Rinpoche. Pełen tekst jest dostępny w zakładce Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij tutaj po pełną listę dostępnych artykułów.

Stupa – Oświecony Umysł Buddów

Jedna ze Stupa w Klasztorze Samye w Tybecie Relikwiarz stupa J.Ś. Pema Norbu Rinpoche w Palyul Thubten Shedrub Chokhor Dargyeling w Bodhgaya w Indiach Relikwiarz stupa J.Ś. Pema Norbu Rinpoche w Żeńskim Klasztorze Ngagyur Tsogyal Shedrub w Indiach 

Z perspektywy przyziemnej wiedzy, stupa – monument z relikwiami zbudowany w celu złożenia relikwii Buddy i innych szlachetnych istot – swoje pochodzenie zawdzięcza caitya, tradycyjnym kopcom pogrzebowym starożytnych Indii.

Za to, dla istot wykraczających poza doczesność, których spełnienie w siddhi (ngödrup) pozwala im dostrzegać prawdziwy stan rzeczywistości odnoszący się do sfery zmysłów, sfery formy i sfery braku formy, dostrzegają one trzy rzeczywistości istnienia jako emanacje spontanicznych samo-powstających stupa a cztery kontynenty otaczające Górę Meru w centrum wszechświata, ukoronowaną u szczytu przez niebiańskie rzeczywistoścideva, jako niezrównane stupa – wyraz czterech niezmierności – z dwoma błogosławionymi stupami z relikwiami dla każdego kontynentu. Wszystkie te stupa są w rzeczywistości nierozłączne z oświeconym umysłem buddów.

- Wyciąg z drugiej z czterech części nauczań o pochodzeniu, budowaniu, korzyściach i praktykach odnoszących się do stupa, Lama Dondrup Dorje Rinpoche. Pełen tekst jest dostępny w zakładce Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij tutaj po pełną listę dostępnych artykułów.

Korzyści Płynące z Budowania i Czczenia Stupa Według Buddy News 

Korzyści z zaangażowania w budowę stupa i udział w błogosławionych czynnościach czczenia stupa są doprawdy bezgraniczne. Korzyści jakie mogą być zyskane z takich działań powtarzane są przez Shakyamyni Buddha w wielu sutrach.

W Rivyasapariprccha Sutra, jest napisane:

“Wielki mędrcu, oświadczam, że kto oddaje cześć
Buddom z przeszłości lub żyjącemu Buddzie,
Zgromadzone wartości są równe.
Ponieważ tathagata są określeni
Przez ich cechy dharmakaya
A nie przez ich formy.”

W Saddharma Pundarika Sutra, jest napisane:

„Dla stupy sugaty,
Nawet jeśli ktoś ofiaruje zaledwie
Dźwięk cymbału,
Jeden kwiat,
Ofiarę z niezdyscyplinowaną myślą
Wizerunkowi sugaty,
W przyszłości ujrzy on dziesięć milionów buddów.
Ktokolwiek złączy z szacunku razem dłonie przed stupą,
Czy to będzie dwie dłonie czy jedna dłoń,
Skłoni głowę przez moment,
Lub skłoni ciało tylko raz,
Lub wykona pokłon z nieobecnym umysłem,
Do miejsca, gdzie relikwie są umieszczone,
Lub wypowie słowo „budda”
Zaledwie raz lub kilka razy,
Osiągnie oświecenie.”

- Wyciąg z trzeciej z czterech części nauczań o pochodzeniu, budowaniu, korzyściach i praktykach odnoszących się do stupa, Lama Dondrup Dorje Rinpoche. Pełen tekst jest dostępny w zakładce Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij tutaj po pełną listę dostępnych artykułów.

Wersy Ośmiu Szlachetnych Blogosławionych

Pewnego razu, Shakyamuni Buddha (Sangyé Shakya Thubpa) przebywa w gaju mango Amrapali w Vaisali, młodzieniec Licchavi o imieniu Suvikranta (tsel rap), które oznacza „doskonałe umiejętności”, poprosił o nauczanie od Pana Buddy o tym jak ochronić siebie przed obawami i zagrożeniem jakie może napotkać w swoim życiu. Shakyamuni Buddha wyjawia imiona ośmiu tathagata, które, jeśli będą kontemplowane regularnie, wyeliminowane zostaną wyżej wspomniane przeszkody we wszystkich jego przedsięwzięciach. Rozmowa ta zachowana jest w Szlachetnej Mahayana Sutra Ośmiu Błogosławionych.

Imiona ośmiu tathagata są wymienione w modlitwie znanej jako Wersy Ośmiu Szlachetnych Błogosławionych (phakpha tashi gyepai tsiksu chepa), który został skomponowany w 1896 przez Jamgön Mipham Gyatso Rinpoche.

Mipham Rinpoche opisał, że ktokolwiek recytuje imiona tych tathagata doświadczy nieskazitelnej czystości niebiańskiej szczęśliwości, nieustraszoności, uważności i spokoju tathagata, który sprowadza harmonie na wszystkie konflikty i niepokoje. Samo słyszenie ich imion wygeneruje większe korzyści niż spędzenie eonów składając ofiary wielu masom buddów trzech czasów. Niezmierna ilość korzyści może być rozwijana kontemplując, recytując i kopiując imiona tych tathagata.

Mandale (kyilkhor) ośmiu tathagata, ośmiu męskich bodhisattva, ośmiu żeńskich bodhisttva i ośmiu strażników świata – są wszystkie zawarte w strofach Tashi Gyepa – Wersy Modlitwy do Ośmiu Szlachetnych Błogosławionych.

Recytowanie tych wersów codziennie jest oddawaniem czci Trzem Klejnotom i wzywaniem błogosławieństw tych bóstw. Recytowanie tych wersów z mocną wiarą i w jednopunktowym skupieniu spacyfikuje wszystkie występki i ciemnoty, zapowie nastanie sprzyjających uwarunkowań, które przemienią wszystkie przeszkody w korzystne wsparcie w czyimś dążeniu do osiągnięcia ostatecznego celu wyzwolenia.

- Wyciąg z nauczań Lama Dondrup Dorje Rinpoche. Pełny tekst jest dostępny do przeczytania w zakładce Brama do Tybetańskiego Buddyzmu.   Kliknij tutaj po pełną listę dostępnych artykułów.

Projekty Pathgate Robią Postępy w Nepalu

 

Dwa projekty finansowane przez Program Partnerski Pathgate robią stałe postępy w Nepalu w ciągu ostatnich kilku lat. Pierwszym z nich jest fundowanie budowy dużego posągu Chenrezig – Bodhisattva Mahasattva, który ucieleśnia współczucie wszystkich Buddów. Posąg ten jest budowany przez specjalnych mistrzów w Kathmandu od ponad dwóch lat i zbliża się szybko ku końcowi. Ten posąg zostanie uniesiony przez helikopter i przetransportowany do nepalskiej wioski Tsak Gaun dla lokalnej ludności.

Drugim projektem, który również jest dla wioski Tsak Gaun, przeznaczony do zainstalowania pod gołym niebem, Mani Dungkhordużekoło modlitewne, które jest konsekrowane wieloma nałożonymi na siebie warstwami mantry Mani, Chenrezig. Żelazo potrzebne do budowy zostało przywiezione do wioski helikopterem ze względu na oddalenie jej lokalizacji i trudności wynikające z transportowania materiałów górskimi szlakami.

Oba te projekty są finansowane na prośbę Khenpo Tsultrim Tentar, aby spełnić jego aspiracje by zapewnić Dharma dla jego rodzinnej wioski. Khenpo Tsultrim Tentar był dawnym Generalnym Sekretarzem Fundacji Charytatywnej Penor Rinpoche i jest obecnie Kierownikiem Shedra w Sikkim.

Szczodrość w działaniu – Pathgate Oferuje Wsparcie Ukraińskim Uchodźcom w Europie

 

Szczodrość jest pierwszym z sześciu praktyk bodhisattva w promowaniu przebudzonej postawy bodhicitta, poprzezdoskonalenie sześciu paramita. Ucieleśnia ona oświecone zrozumienie i niedyskryminującą gotowość ofiarowania bezwarunkowego wsparcia by zaspokoić potrzeby innych, czy miały by to być materialne zasoby, fizyczna własność, umiejętności lub czas.

Jednym z najważniejszych aspektów bodhicitta w działaniu jest nieoceniająca akceptacja wszystkich istot bez względu na ich wyznanie lub postepowanie, ponieważ natura fundamentalnej dobroci istnieje nawet w najbardziej zagubionych istotach. 

Praktykujący bodhisattva jest zaangażowany w wyzwolenia wszystkich istot z cierpienia samsara, i jest zawsze gotowy by zaoferować wsparcie wszystkim istotom, kiedy to możliwe. Kiedy jest nie możliwe by im pomóc z powodu ciężkości ich negatywnej karma, jak tych którzy odrzucili właściwe postrzeganie szlachetnych istot w pogoni za niecnotą lub tych nieszczęsnych istot w piekle avici, praktykujący bodhisattva będzie modlił się o możliwość przyniesienia im korzyści w przyszłości, kiedy ich negatywna karma będzie oczyszczona i wyczerpana w niższych rzeczywistościach.  

Jego Świątobliwość Pema Norbu Rinpoche był doskonałą egzemplifikacją szczodrości w jego królewskiej praktyce bodhisattva w dawaniu materialnego wsparcia dla szerokich rzesz; dawaniu nauczań Dharma na całym świecie; i dawaniu współczucia i ochrony dla jego wiernych przed strachem. Tak samo Lama Dondrup Dorje Rinpoche zawsze żył zgodnie z przykładem jego źródłowego guru i nigdy nie słyszano by odwrócił się od kogokolwiek kto prosił o pomoc.

Obok zapoznawania jego uczniów z Dharma, Lama Dondrup Dorje Rinpoche również oferuje im aktualną poradę i wsparcie w chwili ich potrzeby, zarówno gdy ma to do czynienia z dobrem ich rodzin; finansowym wsparciem by uratować nabycie nieruchomości; kapitał na otwarcie działalności gospodarczych; odzieży i niezbędnych produktów jakie mogliby potrzebować; i wszelkiego rodzaju materialne wsparcie, które są zbyt liczne by je przytoczyć. Wszystkie te działania pełne współczucia są realizowane bez rozgłosu ani fanfar i są postrzegane jako dar przekazany bezwarunkowo bez żadnych zobowiązań – w ostrym kontraście z dawaniem przez zwykłych ludzi motywowanych przez pożądania służące im samym oraz oczekiwaniem czegoś w zamian.   

Oddanie Lama Dondrup Dorje Rinpoche dla Jego Świątobliwości Pema Norbu Rinpoche jest odzwierciedlone w jego nieprzerwanym wspieraniu klasztorów jego guru i centrów Dharma przez lata, obejmującym finansowanie budowy budynków, umeblowanie pomieszczeń zakwaterowania dla mnichów i mniszek; wyposażenia i renowacji ołtarzy, świątyń, klinik, przedszkola i szkoły; medycznego wyposażenia i lekarstw dla szpitala – najnowszym jest finansowanie programu szczepienia przeciwko COVID w Klasztorze Namdroling w ubiegłym roku.

Kiedy Kunzang Odsal Palyul Changchub Choling (KPC) w Maryland w USA, otrzymał zaledwie 5 dni na znalezienie 250 000 $ US, by spłacić kredyt hipoteczny wzięty na nieruchomość, na której znajduje się świątynia, wtedy zwrócono się do Lama Dondrup Dorje Rinpoche. Pełna kwota, o którą poprosili została przelana niezwłocznie by zaspokoić ostateczny termin wyznaczony przez bank.  

Kiedy działania zbierania środków na założenie nowego Nyingma Palyul Centrum Dharma, w Nowym Jorku w USA, utknęło w martwym punkcie, zwrócono się o pomoc do Lama Dondrup Dorje Rinpoche. Pełna kwota, której potrzebowali została zaoferowana niezwłocznie przez Lama Dondrup Dorje Rinpoche i przekazana przez bak tego samego dnia.

Ponieważ szczodrość jest pierwszą praktyką bodhistattva z sześciu paramita, praktykujący Dharma nigdy nie odrzuci żadnej możliwości by zaoferować pomoc innym. Tylko najbardziej samo-zaabsorbowani idioci zamroczeni przez mylne poglądy porzuciliby możliwość wygenerowania wartości w służbie innym. Ktoś, kto jest zajęty przyziemnymi korzyściami i jest niechętny by zaoferować pomoc innym, w rzeczywistości marnuje cel cennych ludzkich narodzin, którym jest wykorzystanie w pełni ograniczonego czasu trwania swojego życia by zgromadzić pozytywne uwarunkowania, które umożliwią nam osiągnięcie wyzwolenia z więzów samsara. Ktoś, kto posiada błogosławieństwo właściwego postrzegania nigdy nie jest zbyt zajęty i zawsze ma czas by zastosować właściwe działanie natychmiastowo dla dobra innych.

Ktokolwiek szczyci się ignorancją i działa w wyniku zachłanności w pogoni za przyziemnym pożądaniem, marnuje swoje cenne ludzkie narodziny w bezużytecznym pościgu za nierealnością smasara. Ktoś, kto jest ogarnięty ciemnotą przez złudzenie w całej okazałości, jest skłonny do paplania co popadnie bez ograniczeń, nie zdając sobie sprawy, że nawet najdrobniejszy czyn wykroczenia w samo zaabsorbowaniu może aktywować łańcuch współzależnego powstawania, które prowadzi do zniszczenia jego wcześniejszych pozytywnych uwarunkowań, zapoczątkowując przeszkody wytworzone przez samego siebie, generując przyczyny dolegliwych emocji, które wywołują niechęć od innych, marnując i tak już niewielkie ilości wartości jakie możemy posiadać, przez cały czas gromadząc negatywną karmę i wytwarzając więcej udręki teraźniejszością i nieskończone przyszłe ponowne narodziny w niższych rzeczywistościach.

Kiedy uczeń, który otrzymał już instrukcje Dharma, nadal pozostaje zarozumiały, chełpliwy i pretensjonalny, wtedy jest oczywistym, że taki uczeń jeszcze nie zastosował instrukcji w praktyce.      

Na temat takich czynów bezmyślności, Gampopa to ma do powiedzenia:

„Praktykujący jest w błędzie
Kiedy otrzymując wcześniej obszerne instrukcje,
Nadal kontynuuje myślenie jak zwykła osoba.
Kiedy ktoś zaniedba praktykowanie Dharma właściwie,
Będzie to spychać go do niższych rzeczywistości.”

Nikt, nawet Buddowie, nie mogą cofnąć tego co ktoś uczynił w przeszłości. Jakiekolwiek uwarunkowania doświadczamy w tym życiu, są one owocami naszych własnych karmicznych czynów popełnionych w przeszłych życiach. Postepowaniem Buddów jest zastosowanie czterech przeciwstawnych mocy by naprawić swoje złamanie ślubów, oczyścić rezultaty swoich przeszłych negatywnych czynów, tak by pozytywne uwarunkowania mogły zostać przywrócone.

Jednym z najefektywniejszych sposobów przywrócenia pozytywnych uwarunkowań i gromadzeniu wzrostu wartości jest czysta praktyka szczodrości jak zostało zaprezentowane przez Buddów trzech czasów i wyjaśnione wielokrotnie w nauczaniach spełnionych mistrzów.

Jak wielki tybetański mistrz Santideva powiedział:

„Całe cierpienie, które jest na tym świecie powstaje z pragnienia samemu bycia szczęśliwym.
Całe szczęście, które jest na tym świecie powstaje z pragnienia by inni byli szczęśliwi.”

A o naturze karma, Guru Padmasambhava to ma do powiedzenia:

„Nic nie istnieje w sposób w jaki się pojawiło, wszystko to jest spowodowane przez naszą karma.”

Karma jest w rzeczy samej prawdziwą przyczyną wszystkich zjawisk, jakie doświadczamy w naszym życiu. W czasie, gdy nie możemy cofnąć się w czasie by cofnąć karmiczne uwarunkowania z przeszłości, które prowadzą do powstania zjawisk, które wszyscy doświadczamy na świcie, takich jak ostatni wybuch wojny w Ukrainie, możemy przynajmniej zrobić co możemy w tym obecnym czasie by pomóc tym ukraińskim uchodźcom, którzy są obecnie wysiedleni w Europie.

Obecnie, pod przewodnictwem Lama Dondrup Dorje Rinpoche, uczniowie Pathgate są aktywnie zaangażowani w oferowanie wsparcia ukraińskim uchodźcom w Grecji, Polsce i Rumuni. Cztery oddzielny raporty tych humanitarnych działań są przywołane w najnowszych pozycjach w Aktualnościach Pathgate.

Ukraińskie Dzieci w Atenach Otrzymały Nową Odzież

 

Ukraińskie Centrum Uchodźców w Atenach w ostatnim czasie przeniosło się z biura udostępnionego przez Greckie Forum Uchodźców do nowej siedziby w mieście. Nowy obiekt pozwoli Ukraińskiemu Centrum Uchodźców na elastyczność dłuższych godzin otwarcia niż wcześniej. Powyżej znajduje się kilka zdjęć przedstawiających jednych z pierwszych ukraińskich odwiedzających nowe centrum, gdzie otrzymali nowe letnie ubrania składające się z 2 par koszulek i szortów dla każdego dziecka, ufundowane przez Program Partnerski Pathgate.

 

Pathgate Staje na Wysokości Zadania by Wspomagać Ukraińskich Uchodźców w Atenach

 

Od 4 kwietnia, Grecja zaczęła oferować ukraińskim uchodźcom tymczasową ochronę w krajowych regionalnych biurach azylowych w Atenach, Tesalonikach, Patras i na wyspie Kreta. Ten ruch ma na celu wspierać ponad 20 000 przesiedlonych ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Grecji od wybuchu wojny w Ukrainie. Dwa obozy w Serres zostały przeznaczone dla ukraińskich uchodźców na północy, w pobliżu miejsca, gdzie przybywają na granicę z Bułgarią. Trzeci obóz, który jest w stanie przyjąć 130 ukraińskich uchodźców został uruchomiony w Elefsina, 25 km na zachód o Aten.

Bez wsparcia finansowego od rządu greckiego, większość Ukraińskich uchodźców w Atenach musi poszukiwać pomocy w Ukraińskim Centrum Uchodźców, prowadzonym przez lokalną społeczność ukraińską. Greckie Forum Uchodźców w Atenach zapewniło Ukraińskiemu Centrum Uchodźców dwa pomieszczenia w ich nieruchomości i pomogło im nawiązać kontakty z innymi ludźmi i organizacjami, które mogą być w stanie zaoferować im wsparcie.      

Obecnie Ukraińskie Centrum Uchodźców w Atenach oferuje pomoc około 1000 uchodźców, z których połowa jest w wieku pomiędzy 3 a 17 lat. Bez darczyńców wśród żadnych z lokalnych przedsiębiorców lub organizacji poza Ukraińską społecznością w Atenach, pozyskiwanie jedzenia i innych niezbędnych artykułów by zaspokoić potrzeby uchodźców, stało się wyzwaniem powtarzającym się każdego tygodnia.

Gdy o ich trudnej sytuacji dowiedział się Lama Dondrup Dorje Rinpoche od jednego ze swoich mnichów w Atenach, kryzysowe finansowanie zostało natychmiast przekazane, by sprostać niecierpiącym zwłoki potrzebom znajdujących się tam ukraińskich uchodźców. Od czasu ostatniego tygodnia kwietnia, duże ilości jedzenia, ubrań i innych niezbędnych artykułów ufundowanych przez Program Partnerski Pathgate, są przekazywane Ukraińskiemu Centrum Uchodźców kilka razy w tygodniu. Obejmuje to różne szczególne artykuły w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie, które obejmowały 60 par nowego obuwia dla starszych dzieci i ponad 800 nowych koszulek i szortów dla dzieci, tak aby każde dziecko otrzymało po 2 koszulki i pary szortów zastępując na czas zimowe ubrania, jakie przywieźli ze sobą do Grecji.   

Intencją Lama Dondrup Dorje Rinpoche jest zapewnienie nieprzerwanego wsparcia Ukraińskiemu Centrum Uchodźców w Atenach, tak długo jak będzie to potrzebne. Instytut Pathgate jest obecnie ich głównym sponsorem.

Uczniowie Pathgate Przyjmują Ukraińskich Uchodźców w Swoich Domach w Polsce 

 

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych 2,7 milionów ukraińskich uchodźców przybyło do Polski od wybuchu wojny w Ukrainie. Od samego początku, uczniowie Pathgate i ich przyjaciele w Polsce odbyli wiele wyjazdów na Polsko-Ukraińską granicę vanami wypełnionymi jedzeniem, lekami, kocami i inną niezbędną pomocą by wspierać nowo przybywających. Byli w stanie koordynować ich wspólne wysiłki z wieloma innymi grupami, które robiły to samo. Nie tylko przywieźli oni vany z zaopatrzeniem na przejścia graniczne, ale również zaoferowali swoją pomoc dla tych Ukraińców, którzy chcieli kontynuować swoją podróż do innych miast lub w znalezieniu lokalnego zakwaterowania dla tych, którzy chcieli pozostać w Polsce.

W trakcie pierwszych kilku tygodni tworzyły się długie kolejki uchodźców na granicy po ukraińskiej stronie, w których musieli oni oczekiwać wiele godzin w zimnie zanim udało im się przejść przez kontrolę graniczną by dostać się do Polski. Większość z nich było wyczerpanych po 2 lub 3 dniach podróży z innych części Ukrainy. Uczniom Pathgate i ich przyjaciołom udało się dostarczyć koce i jedzenie dla osób oczekujących po Ukraińskiej stronie granicy zanim mogły one dostać się do Polski.    

W pobliżu przejść granicznych organizowane były liczne Punkty Recepcyjne, gdzie nowoprzybyli mogli odpocząć, przespać się i otrzymać ciepłe pożywienie. Spontanicznie nie tylko lokalni ludzie dostrzegli pilną potrzebę humanitarną i zaoferowali swoją pomoc, ale także niezliczona liczba osób, organizacji i przedsiębiorców z innych części Polski i innych państw, również przybyli by oferować swoją pomoc w tych punktach jako wolontariusze, dostarczając pożywienie, zaopatrzenie i transport dla uchodźców do innych miejsc.  

Obecnie Centra Wsparcia funkcjonują w każdym Polskim mieście, gdzie Ukraińcy mogą otrzymać jedzenie, ubrania, lekarstwa i inne niezbędne produkty każdego dnia. Setki tysięcy ukraińskich rodzin, głównie matki ze swoimi dziećmi, zamieszkują obecnie w Warszawie, Krakowie i prawie każdym mieście i wiosce w całej Polsce. Niektórzy z nich pozostają w obiektach zapewnionych przez lokalne samorządy, fundacje i przedsiębiorców, ale wiele z nich zostało zaproszonych by zamieszkać w domach z polskimi rodzinami.

Podobnie nasza Pathgate sangha w Polsce przyjęła liczne Ukraińskie rodziny do swoich domów. Niektóre z nich pozostały na krótki okres, natomiast inne zdecydowały się pozostać na dłużej. Ich dzieci zostały zapisane do lokalnych szkół i uczą się teraz żyć, nawiązywać kontakty i funkcjonować w ich nowych domach. Ukraińska siedmioosobowa rodzina, która od swojego przybycia do Polski mieszka z Tenda i Konchog, naszymi uczniami Pthgate w Krakowie, po niedawnych narodzinach małej dziewczynki  stała się rodziną ośmioosobową.

Pathgate Oferuje Wsparcie dla Ukraińskich Uchodźców w Rumuni

 

Od wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku do ostatniego tygodnia marca, dziesięć milionów ludności cywilnej Ukrainy opuściło swoje domy a blisko 4 miliony, głównie kobiet i dzieci, z powodów bezpieczeństwa udało się do sąsiadujących krajów w Europie Wschodniej. W odpowiedzi na ten bezprecedensowy kryzys humanitarny, Instytut Pathgate przekazał środki organizacjom humanitarnym podczas pierwszych wezwań o pomoc. Ponadto uczniowie Pathgate aktywnie angażowali się przy otwarciu centrum dla uchodźców w Rumuni.

Wykorzystując centrum kongresowe Romexpo w północnym Bukareszcie, administracja lokalnego urzędu miasta przekształciła 15000 metrów kwadratowych centralnego pawilonu wystawowego w centrum dla uchodźców z 2000 łóżek. Jedzenie i inne udogodnienia zostały zapewnione na miejscu w trosce o Ukraińskich uchodźców, którzy przybyli w poszukiwaniu pomocy. Galeria z ubraniami, zabawkami, wózkami dziecięcymi i innym zaopatrzeniem są dostępne bez opłat dla przybywających uchodźców. Dostawa 800 sztuk nowej niezbędnej odzieży damskiej przekazanej przez Pathgate rozeszła się w całości w ciągu 2 pierwszych dni działalności centrum.

Wraz z rozchodzeniem się wieści o nowym centrum dla uchodźców, darowizny zaopatrzenia od lokalnych przedsiębiorstw przybywają codziennie z zarówno Rumuńskimi jak i Ukraińskimi wolontariuszami zbierającymi się by zaofiarować swoje wsparcie. Ponad 2000 Ukraińskich uchodźców skorzystało z tej infrastruktury podczas pierwszych 6 dni działalności centrum i można się spodziewać większej liczby w ciągu nadchodzących tygodni.

 

Przegląd Istotnych Wydarzeń w 2021 roku

Uczniowie Pathgate z różnych grup studiujących na świecie okazali swój hart ducha w utrzymywaniu ich praktyki Dharma podczas globalnej pandemii covid. Nauczania audio udostępniane codziennie online w 2021 roku dla Pathgate sangha obejmowały komentarz do Klejnot Serce Sekretnej Praktyki Postrzegania, Medytacji i Działania; Trzydzieści Siedem Praktyk Bodhisattva; Sutra Serce; Pięćdziesiąt Stanza o Podążaniu za Nauczycielem; Osiem Wersów o Ćwiczeniu Umysłu; Siedmiopunktowe Ćwiczenie Umysłu i Sześć Paramitas.

Niektórzy uczniowie byli również zaangażowani w zapewnienie tłumaczenia na różne języki dla nauczań Dharama transmitowanych online z Klasztoru Namdroling przez Khenchen Pema Sherab Rinpoche i z różnych Centrów Palyul w Północnej Ameryce przez Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche.

Kyabje Thubten Palzang Rinpoche (Tulku Thubsang Rinpoche), który urodził się w roku Ognistego Szczura (1936 r.) w Dege, Okręgu Kham we Wschodnim Tybecie, odszedł do mahaparinirvana, 10 stycznia 2021 roku, w swojej posiadłości w Chengdu w Chinach. Pozostał przez trzy dni w thugdam (proces medytacyjny samadhi wewnętrznego wniknięcia pięciu elementów i świadomości z powrotem do Przedwiecznego Światła). Jego kudung (święte ciało) zostało następnie przeniesione do Klasztoru Palyul Namgyal Jangchub Choling gdzie zostało skremowane 3 lutego 2021 roku. Kyabje Thubten Palzang Rinpoche odgrywał znacząca rolę w zachowaniu rodu Palyul w Tybecie w latach, gdy Jego Świątobliwość Pema Norbu przeniósł swoją główną siedzibę do Indii. 

32 Nyingma Monlam Chenmo w Bodhgaya w Indiach, który był zaplanowany w dniach od 14 do 23 stycznia 2021 roku, został zmodyfikowany ze względu na pandemię covid. Wszyscy dzierżawcy rodu Nyingma zostali poproszeni o ofiarowanie modlitw i praktyk w ich własnych klasztorach w następującym terminie 21, 22, 23 stycznia 2021 roku. Mimo tego, Monlam Chenmo był w stanie kontynuować zgodnie ze swoją tradycją w liczbie 100 mnichów i ofiarowaniami przed drzewem Bodhi Świątyni Mahabodhi, zamiast oddanych w liczbie dziesiątek tysięcy.

Ponieważ Tybetański Nowy Rok wypadł w trakcie okresu żałoby po Kyabje Thubten Palzang Rinpoche, nie odbyły się jego obchody w Klasztorze Namdroling, ani w żadnym innym centrum Palyul podczas Losar 2021. Jednakże, Gutor – tradycyjny rytuał Pacyfikacji Negatywności i Przeszkód – rozpoczął się jak zazwyczaj 24 dwunastego miesiąca Tybetańskiego, obejmując sześć różnych ceremonii odprawianych w trakcie pięciu dni. Obejmowały one Praktykę Ratna Lingpa Vajrakilaya, Kagyad (Osiem Oświadczeń), Sengdongma (Daikini o Twarzy Lwa), Guru Dragpo (Gniewny Guru Rinpche), Mahakala tradycji Nyingthig i Mahakala tradycji Namcho. 29 stycznia, odbyła się Praktyka Pacyfikacji Zor dla oczyszczenia wszelkich przeszkód, a 30 stycznia, odprawiony został rytuał Praktyki Długiego Życia.

Wczesnym rankiem Księżycowego Nowego Roku metalowego żeńskiego woła, mnisi i mniszki Klasztoru Namdroling powitali nowy rok odprawiając Rytuał Ślubu Bodhisattva i Ofiarowanie dla Szesnastu Arhat z modlitwami w celu nastania pokoju i pomyślności w dobrym zdrowiu, a następnie ofiarowanie khata (szal) dla tronu Jego Świątobliwości Pema Norbu Rinpoche. Coroczny Chotrul Düchen (Festiwal Cudów) rozpoczął się 8 dnia Losar, w czasie którego thangka Guru Rinpoche została wystawiona 10 dnia. Główna praktyka Chotrul Düchen 2021 roku objęła Praktykę Sadhana-Umysłu Ratling Thugdrub, Praktykę Vajrakilaya tradycji Ratna Lingpa, Praktykę Długiego Życia tradycji Ratna Lingpa, Mahakala obydwu tradycji Nyingthig oraz Namcho i Dymna Puja tradycji Namcho.

Od pierwszego miesiąca tamtego roku, mnisi i mniszki, którzy nie mogli powrócić do Klasztoru Namdroling przez prawie rok, rozpoczęli swój powrót do klasztoru by przystąpić do egzaminu wstępnego do Instytutu Ngagyur Nyingma i Klasztoru Żeńskiego Ngagyur Tsogyal Shedrupling. Również wielu nowych mnichów rozpoczęło swój pierwszy semestr w Gimnazjum Yeshi Wodsal Sherab Raldriling. Przed końcem marca, w odpowiedzi na prośbę, 374 nauczycieli w tym 341 mnichów i 33 mniszki, zostali wysłani do 212 klasztorów.

Podczas gdy w 2021roku Klasztor Namdroling pozostał zamknięty dla odwiedzających, nowa budowa i remont były kontynuowane nie zwalniając tempa, w tym nowy dom lamp maślanych został ukończony by zastąpić dwa pierwsze stare domy lamp maślanych przed Świątynią Zandog Palri.

W marcu, pracownicy służby zdrowia, pracownicy pierwszego kontaktu i około 100 mnichów i mniszek w wieku powyżej 65 i 45 roku życia otrzymali swoją pierwszą dawkę Szczepionki na Covid-19 w Klasztorze Namdroling. W kwietniu, Komitet Zapobiegania Covid został założony by przejąć kontrolę nad protokołami bezpieczeństwa w zarządzaniu pandemią covid. Do 1 czerwca, około 1400 mnichów i mniszek w wieku pomiędzy 18 i 44 lata oraz ponad 1700 mieszkańców z dwóch osad tybetańskich Lugsam Samdrupling i Dickyi Larsoe w Bylakuppe, otrzymali swoją pierwszą dawkę Szczepionki Covid-19. Do października, wszyscy mnisi i mniszki w wieku ponad 18 lat, zostali w pełni zaszczepieni dwoma dawkami Covishield.

Khenpo Tashi Tsering Rinpoche odszedł do parinirvana dnia 17.06.2021 roku w Nepalu. Khen Rinpoche urodził się w 1958 roku w jednym z czterech świętych miejsc ukrytych przez Guru Padmasambhava, które jest usytuowane w pobliżu Kimlung w Północnym Nepalu. Khenpo Tashi Tsering Rinpoche był jednym z wysoce poważanych absolwentów z pierwszej grupy khenpo intronizowanych przez Jego Świątobliwość Pema Norbu Rinpoche w Klasztorze Namdroling. Kremacja kudung (święte ciało) Khenpo Tashi Tsering Rinpocze odbyła się w Kathmandu 26.11.2021 roku, w pomyślnym dniu Lhabab Duchen. Tym, którzy go znali będzie brakowało jego obecności.

Drugi rok z rzędu w wyniku globalnej pandemii, US Palyul jednomiesięczne letnie odosobnienie (10.07.21 r. do 10.08.21 r.) było prowadzone virtualnie online, w czasie którego nauczanie wykładał Kierownik Klasztoru Namdroling Chogtrul Gyangkhang Rinpoche i Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche. Odosobnienie było prowadzone zapewnieniem tłumaczenia w wielu językach na potrzeby zarówno europejskich jak i chińskich uczniów. Było ono idealną okazją dla praktyki rewizji dla wielu uczniów Pathgate, którzy otrzymali przekaz Namcho od Jego Świątobliwości Pema Norbu Rinpoche w Klasztorze Namdroling.

W lipcu, otrzymaliśmy najświeższe informacje i zdjęcia z przedszkola w Polsce, które otrzymało wsparcie od Programu Partnerskiego Pathgate. Turkusowe Przedszkole znajduje się w mieście Niepołomice i jest prowadzone przez Agnieszkę. Przedszkole działa już w pełnym wymiarze i liczy prawie czterdzieści dzieci do niego zapisanych.  

Dnia 06.09.2021 r., mnisi Dratsang i Szkoły Podstawowej pomyślnie ukończyli półtoramiesięczne coroczne letnie odosobnienie, które obejmowało cykle puja dla każdego z sześciu tygodni w sekwencji Mahakala zgodnie z tradycją Nyingthik w pierwszym tygodniu; Mahakala zgodnie z tradycją Namcho w drugim tygodniu; Sangwa Duepa (Guhyasamaja) w trzecim tygodniu; Karling Zhethro (100 Pokojowych i Gniewnych Bóstw odkryte przez Karma Lingpa) w czwartym tygodniu; Ratling Tse-Chog (Puja Długiego Życia odkryta przez Ratna Lingpa) w piątym tygodniu; Ratling Phurpa (Praktyka Vajrakilaya należąca do Ratna Lingpa) w szóstym tygodniu oraz Puja Długiego Życia i ofiarowanie-tsog ostatniego dnia.  

Sześciotygodniowe letnie odosobnienie dla mnichów Instytutu Ngagyur Nyingma i mniszek Instytutu Klasztoru Żeńskiego Ngagyur Nyingma zostało zakończone o poranku 05.10.2021 r. Podczas odosobnienia, uczestnicy zbierali się trzy razy dziennie zgodnie z tradycją Vinaya. Rano, odprawiali Gyunchak Sumpa: Hołd i wysławienia Czynów Buddy.  Wieczorem, angażowali się w studiowanie tekstów źródłowych i praktykę dedykacji. Mnisi i mniszki przeszli testy z debaty, referatu i objaśniania pism. Debaty oparte na punkcie źródłowego tematu przeprowadzane były o Tagrig (Dialektyczny Sylogizm) dla studentów 1 roku; Madhyamakalankara Karika (Ornament Środkowej Drogi) dla studentów 2 roku; Madhyamakavatara (Wchodzenie na Środkową Drogę) dla studentów 3 roku; i Abhidharma Kosa Karika (Skarbiec Jasnych Nauczań) dla studentów 4 roku. Objaśnienia Abhisamayalankara Karika (Ornament Jasnego Spełnienia) dla studentów 6 roku; i Chidon Odsal Nyingpo (Istota Czystego Światła – egzegeza Guhyagarbha Tantra) dla studentów 7 roku. Studenci 8 roku, mieli skomponować esej w oparciu o tekst źródłowy, który obejmował segment pytania i odpowiedzi.    

Aby upamiętnić Rocznicę Mahaparinirvana Wszechwiedzącego Jigme Lingpa, dwudniowe seminarium o Wyrazistym Postrzeganiu i Filozofii Szkoły Ngagyur Nyingma zostało zorganizowane przez Instytut Ngagyur Nyingma, rozpoczęte w dniu 07.11.2021. Przewodniczył mu Khen Rinpoche Jigme Kalzang.

Wystawę przedstawiającą sztukę, tybetańskie i angielskie rękopisy uczniów Monastycznego Gimnazjum Namdroling, Yeshi Yodsal Sherab Raldriling rozpoczął w dniu 20.11.2021 r. Kilka dni później, Lama Dondrup Dorje Rinpoche otrzymał portret Jego Świątobliwości Pema Norbu Rinpoche od uczniów Pathgate ku upamiętnieniu Lhabab Duchen.

Tajwański Nyingma Monlam 2021 rozpoczął się 05.12.2021 r. Odbył się on pod przewodnictwem J.Ś. Gyang Khang Rinpoche i J.Ś. Minling Khenchen Rinpoche wraz z Khenpo, Tulku, Lama, Lopon i sanga sekty Nyingma mających swoją siedzibę w Tajwanie.  

31.12.2021 r., ostatni dzień roku był 10 urodzinami 4 Drubwang Pema Norbu, Mingyur Dechen Garwang Zilnon Dorje Rinpoche. Uroczystość odbyła się w Klasztorze Namdroling i innych centrach Palyul na świecie. By podkreślić znaczenie tego dnia, członkowie wyświęconej sangha Pathgate w Zjednoczonym Królestwie i Grecji wspólnie odprawili Deszcz Błogosławieństw, pomyślnie przez zoom.

Pomimo wymagających warunków trwającej pandemii, Program Partnerski Pathgate kontynuował zapewnianie sponsorowania szeregu działań, które obejmowały szczepienia covid i koszt puja w Indiach, edukację dzieci w Nepalu, Indiach i Mongolii, pomoc medyczną dla Afryki, budowę posągu i koła modlitwy w Nepalu oraz cotygodniowe wsparcie dla jadłodajni dla ubogich i banku żywności w Newcastle. Wszystko to stało się możliwe dzięki hojnemu wsparciu uczniów i przyjaciół Instytutu Pathgate na całym świecie. Wysiłek każdego kto był filarem wsparcia Programu Partnerskiego Pathgate jest wielce doceniony.    

 

Guru Yoga: Korzyści Płynące z Pamiętania o Lama

Mnisi i mniszki z Klasztoru Namdroling ofiarujący khata dla tronu J.Ś. Pema Norbu Rinpoche pierwszego poranka Losar.

Guru yoga, dosłownie oznacza „zjednoczenie z naturą guru”, jest uważana w Vajrayana jako najkrótsza ścieżka do oświecenia przy pomocy przemożnych sposobów scalenia swojego umysłu z umysłem mądrości guru. Jedynie dzięki poleganiu na duchowym guru, wszyscy bodhisattva przeszłości osiągnęli spełnienie stanu buddha.

Według zasadniczej instrukcji Dilgo Khyentse Rinpoche, utrzymywanie lama, twojego własnego guru, w swoim umyśle przez chwilę przynosi o wiele więcej korzyści niż medytacja o bóstwach przez niezliczoną liczbę lat. Na początek, współczująca obecność guru jest dla nas namacalna. Można zwrócić się do niego by wyjaśnił twoje wątpliwości, by zweryfikować swoje duchowe doświadczenia jako słuszne lub urojone.

Shakyamuni Buddha dał 84 000 nauczań temu światu jako antidotum na 84 000 przypadłości. W vajrajana, istnieje dodatkowe 6 400 000 tekstów tantra. By studiować i zasymilować wszystkie te nauczania przez pojedynczą osobę, wygląda na niemożliwe. Zamiast próbować spamiętać, która praktyka jest najlepsza na każdą z sytuacji, osoba może po prostu skupić swój umysł na guru i zaangażować się w ten sam sposób jak guru by postąpił. To jest istota guru yoga.     

Dudjom Rinpoche opisał guru yoga jako życie i serce buddha-dharma. Wszystkie tantra stanowią, że głównym źródłem wewnętrznej mądrości jest guru, i jeżeli ktoś zlekceważy guru, duchowe spełnienie nie zostanie osiągnięte, ponieważ guru jest ucieleśnieniem Trzech Klejnotów.

Pisma Lamdré z Ścieżki z Rezultatem, stanowią, że możliwości guru sprawią, że pomimo, że odszedł lub żyje w innych rzeczywistościach, jeśli zwrócisz do niego swoją prośbę z wiarą i oddaniem, twój guru przyjdzie do ciebie w bardo by cię prowadzić instrukcjami o tym jak się wyzwolić.

Najprostsza czynność pamiętania guru wygeneruje o wiele więcej cnót niż wszystkie praktyki Dharma wzięte razem. Pamiętając guru w swoich codziennych interakcjach z innymi, możesz przekształcić wszystko co robisz z tym samym współczującym podejściem co guru, zamiast podążać za swoimi nawykowymi impulsami, które są pod wpływem przyziemnych obaw.

By uniknąć najczęstszych nieszlachetnych wykroczeń mowy, po prostu przypomnij sobie sposób w jaki twój guru by postąpił zanim przemówisz.

By uniknąć nieszlachetności ciała, przypomnij sobie podejście jakie twój guru by zaadoptował zanim zadziałasz.

By uniknąć nieszlachetności umysłu, przypomnij sobie wszechogarniające bezinteresowne współczucie, jakie twój guru posiada dla wszystkich istot.

- Wyciąg z komentarza Lama Dondrup Dorje Rinpoche do pierwszego wersu Porady Meritum w Czterech Wersach Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche: „Nie zapominaj Lama, Upraszaj go przez cały czas.”

Oryginalny tekst jest opublikowany jako artykuł w: Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij tutaj by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Porada Meritum Dilgo Khyentse Rinpoche w Czterech Wersach 

Wielu uczniów Pathgate bierze udział w Letnim Odosobnieniu Palyul w stanie Nowy Jork od 10 czerwca, przy użyciu platformy internetowej zoom. Ostatnio mieli szczęście otrzymać nauczanie Khenpo Tenzin Norgay o Prada Meritum w Czterech Wersach od Jego Świątobliwościć Dilgo Khyentse Rinpoche. Dla uczniów, którzy pragną włączyć te cztery wersy do ich codziennej praktyki. Tekst jest dostępny poniżej po tybetańsku, angielsku, chiński i po polsku.

Ta Porada Meritum jest dostępna w formacie do druku:

Kliknij by Zobaczyć i Zapisać Poradę Meritum w Czterech Wersach

Dwanaście Wielkich Czynów Buddy

Obecna epoka naszego świata jest znana jako Pomyślny Eon (kalpa zangpo’i) zgodnie z Bhadrakalpika Sutra (kalpa zangpo’i do). Podczas Pomyślnego Eonu, tysiąc Buddów, z których Shakyamuni Budda (Sangye Shakya Thubpa) jest czwartym, pojawi się na naszym świecie.

Każdy Budda będzie emanował się jednocześnie w formie najznakomitszego nirmanakaya (chokki tulku) w każdym z biliona światów saha (mije jikten) w południowym kontynencie Jambudvipa (Dzambuling) by wykonać dwanaście wielkich czynów (dzepa chunyi) należących do Tathagata.

Chwała Buddzie (Thup Töed), modlitwa, która składa hołd tym dwunastu wielkim czynom była recytowana przez Jego Świątobliwość Penor Rinpoche i innych Wysokich Lama w Świątyni Mahabodhi każdego ranka podczas corocznego Nyingma Monlam Chenpo w Bodhgaya w Indiach. Jest to również modlitwa stosowana przez uczniów Pathgate w ich codziennej praktyce. Krótki opis dwunastu wielkich czynów jest następujący:

1. Przeniesienie z Tushita (ganden kyiné né phowa).

2. Wejście do łona (lhumsu zhukpa).

3. Narodzenie się (ku tampa).

4. Stanie się zręcznym we wszystkich sztukach i dyscyplinach (tsünmo'i khorgyé rolwa).

5. Cieszenie się towarzystwem żon (tsünmo'i khorgyé rolwa).

6. Wyrzeczenie się życia rodzinnego by stać się wyświęconym (rabtu chungwa). 

7. Praktykowanie wyrzeczeń (kawa chepa).

8. Dostąpienie serca istoty przebudzenia (changchub nyingpo shekpa).

9. Przezwyciężenie Mara (dü tulwa).

10. Osiągnięcie doskonałego oświecenia (ngönpar dzokpar sanggyepa).

11. Obracanie kołem dharma (chökyi khorlo korwa).

12. Przejście w parinirvana (nya ngen lé depa).

- Cytat z artykułu publikowanego przez Pathgate, zakładka Kronika Buddy, Bodhisattva i Bustwa. Kliknij by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Aspiracje Poczynione Eony Temu, Które Przemieniły Tybet w Krainę Bodhimanda

Bodhimanda (changchub kyil) jest określeniem, które pierwotnie wskazuje dokładnie na miejsce vajrasana (dorjeden), siedzenie vajra pod drzewem bodhi, nad rzeką Nairanjana w Bodhgaya w Indiach, gdzie Shakyamuni Budda osiągnął oświecenie. Jest ono również używane by opisać dowolne miejsca, które promują propagowanie świętej Buddhadharma.

Napisana przez Yeshe Tsogyal, małżonkę Guru Rinpoche, w ósmym wieku n.e., Padma Kathang jest zbiorem ukrytych skarbów (terma) stanowiącym kronikę życia Padmasambhava, z których każdy został odkryty przez desygnowanego terton w określonym czasie. Jeden z tych terma, znany jako Sheltrakma, został odnaleziony przez Orgyen Lingpa w Kryształowej Jaskini Lotosu (shelphuk), pierwsza jaskinia medytacyjna Guru Rinpoche w Tybecie. W tym terma, Shantarakshita (Shyiwa Tsho) relacjonuje legendę o Jarung Khashor Stupa dla Króla Trisong Deutsen podczas budowy Klasztoru Samye, po to, żeby zmotywować go do zaproszenia Padmasambhava do Tybetu, by opanował rdzenny ruch oporu, który był wrogi dla propagowania Buddhadharma.

Nauczanie Guru Rinpoche potwierdziło poprzez terma Padma Kathang, niezmiernie mocny efekt aspiracji poczynionej przed Stupa z Jarung Khashor, która przemieniła Tybet w krainę Bodhimanda. 

- Cytat z artykułu publikowanego przez Pathgate, zakładka Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Przepowiednia Dipankara Budda o Oświeceniu Shakyamuni Budda

Bhadrakalpika Sutra (kalpa zangpo'i do), nauczanie wyłożone przez Shakyamuni Budda w Vaishali (yangpachen) na prośbę Pramunditaraja (mahokga gyalpo), wyjaśnia, że kiedy świat na końcu poprzedniej kalpa był zalany wielką powodzią, tysiąc złotych kwiatów lotosu wynurzyło się z powodzi, co zostało postrzeżone przez niebiańskie istoty (deva) jako pomyślne zwiastowanie nadejścia tysiąca Buddów mających pojawić się w nadchodzącej kalpa. W tej przemowie, Shakyamuni Budda poczynił przepowiednie (vyakarana) tysiąca Bodhisattva (chang chub sempa), którzy staną się Buddami w tym Pomyślnym Eonie. Powiedziane jest, że tylko po tym jak bodhisattva osiągnął spełnienie ósmego bhumi (miyowa), zostanie on potwierdzony jako nadchodzący Budda przez w pełni spełnionego Buddę, nie odmiennie od przepowiedni poczynionej przez Dipankara Budda (marmé dzé) proklamującej Shakyamuni Budda jako nadchodzącego Buddę w Sutra Sześciu Paramita (parol tu chinpa druk do).

W Sutra Sześciu Paramita, znajduje się opis przepowiedni Dipankara Budda o oświeceniu Shakyamuni Budda, jak Shakyamuni Budda opowiedział Shariputra (sha ri bu).

- Cytat artykułu publikowanego przez Pathgate, zakładka Kronika Buddy, Bodhisattva i Bóstwa. Kliknij by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Nauczanie Audio: Postrzeganie, Medytacja i Działanie

Najnowsze Nauczanie Audio jest wyciągiem z instrukcji jakie Lama Dondrup Dorje Rinpoche dał uczniom podczas nauczania „Thog tha bar sum dug ge wai tam”, nauczanie Patrul Rinpoche znane jako „Instrukcja, która jest dobra na początku, w środku i na końcu – Klejnot Istoty świętej praktyki Postrzegania, Medytacji i Działania”.

W tym fragmencie, Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyjaśnia o cierpieniu, które powstaje w wyniku polegania na naszej własnej logice i dlaczego takie oparcie oddziela nas od innych i od naszego własnego prawdziwego szczęścia. Uczniowie są zachęcani by pielęgnować właściwą motywację Bodhicitta, przebudzający umysł, a także by rozwijali dobrą relację z naturą ich własnego umysłu, ucząc się akceptowania cierpienia bez niepokoju i stawania się bardziej wrażliwym na wrażliwość innych.

By wysłuchać tego i innych Nauczań Audio, lub by zapisać je jako MP3, odwiedź Nauczanie Audio Lama Dondrup Dorje Rinpoche

W Namdroling Odbyły się Szczepienia na COVID-19 dla Michów i Mniszek w Grupie Wiekowej 18-44 

Klasztor Namdroling w Indiach przeprowadził Szczepienia na COVID-19 dla mnichów i mniszek w grupie wiekowej 18-44, 30 maja 2021. Wszyscy kwalifikujący się mnisi i mniszki, zgodnie z zaleceniami wprowadzonymi prze rząd indyjski, zostali zaszczepieni w jeden dzień. Tego samego dnia zaszczepiono również tybetańskich mieszkańców 4 Obozu i 3 Obozu Tybetańskiej Osady i Obozu Gawaitsel na drodze do Gurukul. Całkowita liczba dawek szczepionki zastosowanej w jeden dzień wyniosła 1598.  

Podążając śladami Jego Świątobliwości Penor Rinpoche, zachowując solidarność w szczęściu i cierpieniu z lokalną ludnością, starsi członkowie Komitetu Zarządzającego Klasztoru Namdroling, w tym Chogtrul Gyangkhang Rinpoche, Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche, Khenchen Pema Sherab Rinpoche, Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche i Khenchen Namdrol Tsering Rinpoche, jednomyślnie zgodzili się by poszerzyć program szczepień o szacowaną w liczbie 1700 ludność tybetańską zamieszkującą w 17 Obozach Osad Tybetańskich w Bylakuppe. Koszt całego programu szczepień jest finansowany przez Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche i Instytut Pathgate.  
W ciągu 2 dni, zaszczepiono 3100 dawkami szczepionki na Covid-19, mieszkańców klasztoru i ludności dwóch pobliskich Osad Tybetańskich w grupie 18-44 lat. Koszt całego programu szczepień został sfinansowany przez Chcogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche i Instytut Pathgate.

 

Życie w Odosobnieniu w Kotlinie Paro w Bhutanie

Paro Taktsang (Gniazdo Tygrysicy) jest świętym miejscem usytuowanym na zboczu górskiego klifu na północ od Paro w Butanie. Znajduje się tam wiele centrów odosobnienia. Dwa z nich zostały założone dzięki wsparciu zapewnionemu przez Instytut Pathgate….

Pochodzenie Tybetańskiego Buddyzmu

W pierwszym artykule nowej części strony Pathgate, „Brama do Tybetańskiego Buddyzmu”, Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyjaśnia pochodzenie Tybetańskiego Buddyzmu i jego cztery rody przekazu …

Codzienne Puja w Klasztorze Namdroling by Załagodzić Kryzys Rozwoju Epidemii COVID-19

Mnisi i mniszki Klasztoru Namdroling odprawiają codzienne puja od ostatniego tygodnia kwietnia, we wspólnym wysiłku by szybko załagodzić kryzys Covid-19, który eskaluje na całym świecie…

Miesiąc Vesak Saga Dawa

Saga Dawa jest czwartym miesiącem tybetańskiego kalendarza księżycowego. Jest postrzegany jako najpomyślniejszy miesiąc w roku dla praktyki dharma, ponieważ narodziny Buddy Shakyamuni, oświecenie i parinirvana wszystkie te wydarzenia odbyły się w tym okresie …

32 Nyingma Monlam Chenmo w Bodhgaya

Wielki Festiwal Modlitwy został zmodyfikowany w tym roku w wyniku pandemii, 100 mnichów odprawiało modlitwę i składało ofiary w Świątyni Mahabodhi, wspieranych przez modlitwy odprawiane w Klasztorach Nyingma na całym świecie …

Działania Dharma w 2020 roku zaczęły być prowadzone wirtualnie

Pomimo obostrzeń wynikających z naszej globalnej pandemii, szerzenie się Dharma nadal trwa, poprzez Nauczania praktyki modlitwy online ....

Read more ...

Spojrzenie Wstecz na Istotne Wydarzenia w 2020 roku

Wybrane wydarzenia ostatniego roku powiązane ze społecznością Palyul ­Klasztorem Namdroling w Indiach, Palyul Klasztorem Matką w Tybecie, Instytutem Pathgate i innymi Centrami Palyul na świecie …

4-dniowa Wyprawa by Przynieść Buddhadharma do Oddalonych Wiosek w Nepalu

Poznaj historię Khenpo Tsultrim Tentar, podróżującego po Nepalu by nauczać mieszkańców 13 wiosek, jak również dzieci w lokalnych szkołach i wyświęconych w klasztorach ....  

Read more ...

Pathgate Poszerza Posiłek dla Bezdomnych by Objąć Rodziny Borykające się z Trudnościami w Czasie Pandemii

Lama Dondrup Dorje Rinpoche poszerzył wsparcie jakie Pathgate oferuje dla bezdomnych i rodzin borykających się z trudnościami w czasie tej pandemii....

Read more ...

W Tym Roku Nie Odbędą się Obchody Losar w Klasztorze Namdroling

Klasztor Namdroling ogłosił, że w tym roku obchody Losar nie odbędą się w Klasztorze Namdroling ani w żadnej innej filii Palyul....

Read more ...

Kyabje Thubten Palzang Rinpoche Odszedł do Mahaparinirvana

Jego Świątobliwość Tulku Thubten Palzang Rinpoche przeszedł do mahaparinirvana 10 stycznia 2021 roku (27 dzień 11 miesiąca tybetańskiego), wnikając uwidocznieniem jego oświeconego umysłu w Sferę Ostatecznej Rzeczywistości....

Read more ...

Wiadomość z Klasztoru Namdroling

Instytut Pathgate otrzymał oficjalny list z Klasztoru Namdroling w Indiach, odnośnie wskazówek dla Centrów Dharmy Palyul na całym Świecie, w odpowiedzi na wybuch Covid-19. Wiadomość pochodzi od Chogtrul Gyangkhang Rinpoche i Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche.

Read more ...

Praktyka Modlitwy na Okoliczność Epidemii Koronawirusa

W odpowiedzi na zapytania, którą praktykę stosować w czasie obecnego kryzysu Koronawirusowego, Lama Dondrup Dorje Rinpoche przygotował krótką praktykę, która okazała się efektywna podczas kryzysu SARS w 2003 roku...

Read more ...

Przegląd Działalności Pathgate w 2019 roku

Ro 2019 był dla Instytutu Pathgate pełen wydarzeń propagujących Buddha Dharma. Lama Dondrup Dorje Rinpoche kontynuował swoją niestrudzoną podróż po całym świecie by nauczać uczniów Pathgate...

Read more ...

Wyrazy wdzięczności od ucznia stosującego nauczanie

Samten Senge, jeden z uczniów Lamy Dondrup Dorje Rinpoche z Sydnej w Australii, w grudniu 2018 roku poinformował mailowo Lamę Dondrup Dorje Rinpoche o awansie otrzymanym w pracy i zostaniu laureatem nagrody: ‘Simply the Best’...

Read more ...

Podsumowanie działalności Pathgate w 2018 roku

W 2018 roku, Lama Dondrup Dorje Rinpoche kontynuował wsparcie dla uczniów Pathgate na całym świecie, nieprzerwanie podróżując by nauczać w Centrach Pathgate i obiektach w Europie i Azji. Będąc w Rumuni, 19 kwietnia 2018...

Read more ...

Podsumowanie Działalności Pathgate w 2017 roku

W 2017 roku, Czcigodny Lama Dondrup Dorje kontynuował swoje podróże po świecie dając nauczania i wspierając uczniów Pathgate w Hongkongu, Singapurze...

Read more ...

Najnowszy Raport o filmie Życie Guru Rinpoche - Nowa Edycja

Projekt przetłumaczenia Tybetańskich dialogów w filmie na Angielski, Chiński i inne języki trwa już od wielu lat...

Read more ...

Di Zi Gui po Grecku - Przewodnik jak podążać Śladami Mędrca

Postępowanie osoby podążającej śladami mędrca, zgodnie z Di Zi Gui, wynika z szacunku dzieci dla rodziców: respektowania i darzenia miłością rodziców w domu...

Read more ...

Przegląd Działalności Pathgate 2016

W roku 2016, Czcigodny Lama Dondrup Dorje kontynuował wspieranie uczniów Pathgate utrzymując pełen terminarz podróży i nauczań na świecie...

Read more ...