Porada Meritum Dilgo Khyentse Rinpoche w Czterech Wersach 

Wielu uczniów Pathgate bierze udział w Letnim Odosobnieniu Palyul w stanie Nowy Jork od 10 czerwca, przy użyciu platformy internetowej zoom. Ostatnio mieli szczęście otrzymać nauczanie Khenpo Tenzin Norgay o Prada Meritum w Czterech Wersach od Jego Świątobliwościć Dilgo Khyentse Rinpoche. Dla uczniów, którzy pragną włączyć te cztery wersy do ich codziennej praktyki. Tekst jest dostępny poniżej po tybetańsku, angielsku, chiński i po polsku.

Ta Porada Meritum jest dostępna w formacie do druku:

Kliknij by Zobaczyć i Zapisać Poradę Meritum w Czterech Wersach

Dwanaście Wielkich Czynów Buddy

Obecna epoka naszego świata jest znana jako Pomyślny Eon (kalpa zangpo’i) zgodnie z Bhadrakalpika Sutra (kalpa zangpo’i do). Podczas Pomyślnego Eonu, tysiąc Buddów, z których Shakyamuni Budda (Sangye Shakya Thubpa) jest czwartym, pojawi się na naszym świecie.

Każdy Budda będzie emanował się jednocześnie w formie najznakomitszego nirmanakaya (chokki tulku) w każdym z biliona światów saha (mije jikten) w południowym kontynencie Jambudvipa (Dzambuling) by wykonać dwanaście wielkich czynów (dzepa chunyi) należących do Tathagata.

Chwała Buddzie (Thup Töed), modlitwa, która składa hołd tym dwunastu wielkim czynom była recytowana przez Jego Świątobliwość Penor Rinpoche i innych Wysokich Lama w Świątyni Mahabodhi każdego ranka podczas corocznego Nyingma Monlam Chenpo w Bodhgaya w Indiach. Jest to również modlitwa stosowana przez uczniów Pathgate w ich codziennej praktyce. Krótki opis dwunastu wielkich czynów jest następujący:

1. Przeniesienie z Tushita (ganden kyiné né phowa).

2. Wejście do łona (lhumsu zhukpa).

3. Narodzenie się (ku tampa).

4. Stanie się zręcznym we wszystkich sztukach i dyscyplinach (tsünmo'i khorgyé rolwa).

5. Cieszenie się towarzystwem żon (tsünmo'i khorgyé rolwa).

6. Wyrzeczenie się życia rodzinnego by stać się wyświęconym (rabtu chungwa). 

7. Praktykowanie wyrzeczeń (kawa chepa).

8. Dostąpienie serca istoty przebudzenia (changchub nyingpo shekpa).

9. Przezwyciężenie Mara (dü tulwa).

10. Osiągnięcie doskonałego oświecenia (ngönpar dzokpar sanggyepa).

11. Obracanie kołem dharma (chökyi khorlo korwa).

12. Przejście w parinirvana (nya ngen lé depa).

- Cytat z artykułu publikowanego przez Pathgate, zakładka Kronika Buddy, Bodhisattva i Bustwa. Kliknij by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Aspiracje Poczynione Eony Temu, Które Przemieniły Tybet w Krainę Bodhimanda

Bodhimanda (changchub kyil) jest określeniem, które pierwotnie wskazuje dokładnie na miejsce vajrasana (dorjeden), siedzenie vajra pod drzewem bodhi, nad rzeką Nairanjana w Bodhgaya w Indiach, gdzie Shakyamuni Budda osiągnął oświecenie. Jest ono również używane by opisać dowolne miejsca, które promują propagowanie świętej Buddhadharma.

Napisana przez Yeshe Tsogyal, małżonkę Guru Rinpoche, w ósmym wieku n.e., Padma Kathang jest zbiorem ukrytych skarbów (terma) stanowiącym kronikę życia Padmasambhava, z których każdy został odkryty przez desygnowanego terton w określonym czasie. Jeden z tych terma, znany jako Sheltrakma, został odnaleziony przez Orgyen Lingpa w Kryształowej Jaskini Lotosu (shelphuk), pierwsza jaskinia medytacyjna Guru Rinpoche w Tybecie. W tym terma, Shantarakshita (Shyiwa Tsho) relacjonuje legendę o Jarung Khashor Stupa dla Króla Trisong Deutsen podczas budowy Klasztoru Samye, po to, żeby zmotywować go do zaproszenia Padmasambhava do Tybetu, by opanował rdzenny ruch oporu, który był wrogi dla propagowania Buddhadharma.

Nauczanie Guru Rinpoche potwierdziło poprzez terma Padma Kathang, niezmiernie mocny efekt aspiracji poczynionej przed Stupa z Jarung Khashor, która przemieniła Tybet w krainę Bodhimanda. 

- Cytat z artykułu publikowanego przez Pathgate, zakładka Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Przepowiednia Dipankara Budda o Oświeceniu Shakyamuni Budda

Bhadrakalpika Sutra (kalpa zangpo'i do), nauczanie wyłożone przez Shakyamuni Budda w Vaishali (yangpachen) na prośbę Pramunditaraja (mahokga gyalpo), wyjaśnia, że kiedy świat na końcu poprzedniej kalpa był zalany wielką powodzią, tysiąc złotych kwiatów lotosu wynurzyło się z powodzi, co zostało postrzeżone przez niebiańskie istoty (deva) jako pomyślne zwiastowanie nadejścia tysiąca Buddów mających pojawić się w nadchodzącej kalpa. W tej przemowie, Shakyamuni Budda poczynił przepowiednie (vyakarana) tysiąca Bodhisattva (chang chub sempa), którzy staną się Buddami w tym Pomyślnym Eonie. Powiedziane jest, że tylko po tym jak bodhisattva osiągnął spełnienie ósmego bhumi (miyowa), zostanie on potwierdzony jako nadchodzący Budda przez w pełni spełnionego Buddę, nie odmiennie od przepowiedni poczynionej przez Dipankara Budda (marmé dzé) proklamującej Shakyamuni Budda jako nadchodzącego Buddę w Sutra Sześciu Paramita (parol tu chinpa druk do).

W Sutra Sześciu Paramita, znajduje się opis przepowiedni Dipankara Budda o oświeceniu Shakyamuni Budda, jak Shakyamuni Budda opowiedział Shariputra (sha ri bu).

- Cytat artykułu publikowanego przez Pathgate, zakładka Kronika Buddy, Bodhisattva i Bóstwa..Kliknij by zobaczyć pełną listę dostępnych artykułów.

Nauczanie Audio: Postrzeganie, Medytacja i Działanie

Najnowsze Nauczanie Audio jest wyciągiem z instrukcji jakie Lama Dondrup Dorje Rinpoche dał uczniom podczas nauczania „Thog tha bar sum dug ge wai tam”, nauczanie Patrul Rinpoche znane jako „Instrukcja, która jest dobra na początku, w środku i na końcu – Klejnot Istoty świętej praktyki Postrzegania, Medytacji i Działania”.

W tym fragmencie, Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyjaśnia o cierpieniu, które powstaje w wyniku polegania na naszej własnej logice i dlaczego takie oparcie oddziela nas od innych i od naszego własnego prawdziwego szczęścia. Uczniowie są zachęcani by pielęgnować właściwą motywację Bodhicitta, przebudzający umysł, a także by rozwijali dobrą relację z naturą ich własnego umysłu, ucząc się akceptowania cierpienia bez niepokoju i stawania się bardziej wrażliwym na wrażliwość innych.

By wysłuchać tego i innych Nauczań Audio, lub by zapisać je jako MP3, odwiedź Nauczanie Audio Lama Dondrup Dorje Rinpoche

W Namdroling Odbyły się Szczepienia na COVID-19 dla Michów i Mniszek w Grupie Wiekowej 18-44 

Klasztor Namdroling w Indiach przeprowadził Szczepienia na COVID-19 dla mnichów i mniszek w grupie wiekowej 18-44, 30 maja 2021. Wszyscy kwalifikujący się mnisi i mniszki, zgodnie z zaleceniami wprowadzonymi prze rząd indyjski, zostali zaszczepieni w jeden dzień. Tego samego dnia zaszczepiono również tybetańskich mieszkańców 4 Obozu i 3 Obozu Tybetańskiej Osady i Obozu Gawaitsel na drodze do Gurukul. Całkowita liczba dawek szczepionki zastosowanej w jeden dzień wyniosła 1598.  

Podążając śladami Jego Świątobliwości Penor Rinpoche, zachowując solidarność w szczęściu i cierpieniu z lokalną ludnością, starsi członkowie Komitetu Zarządzającego Klasztoru Namdroling, w tym Chogtrul Gyangkhang Rinpoche, Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche, Khenchen Pema Sherab Rinpoche, Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche i Khenchen Namdrol Tsering Rinpoche, jednomyślnie zgodzili się by poszerzyć program szczepień o szacowaną w liczbie 1700 ludność tybetańską zamieszkującą w 17 Obozach Osad Tybetańskich w Bylakuppe. Koszt całego programu szczepień jest finansowany przez Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche i Instytut Pathgate.  
W ciągu 2 dni, zaszczepiono 3100 dawkami szczepionki na Covid-19, mieszkańców klasztoru i ludności dwóch pobliskich Osad Tybetańskich w grupie 18-44 lat. Koszt całego programu szczepień został sfinansowany przez Chcogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche i Instytut Pathgate.

Życie w Odosobnieniu w Kotlinie Paro w Bhutanie

Paro Taktsang (Gniazdo Tygrysicy) jest świętym miejscem usytuowanym na zboczu górskiego klifu w Paro w Bhutanie. Tam Guru Pamasambhava medytował nad cyklem Kagye ośmiu zbiorów przekazów Mahayoga,powierzonych jemu i ośmiu vidyadharas z Indii. To jest miejsce, gdzie Guru Pamasambhava pojawił się jako Dorje Drolo jadący na ciężarnej tygrysicy w gniewnej formie szalonej mądrości, wiążąc światowe duchy pod przysięgą by stały na straży klejnotu terma i służyły propagowaniu Buddhadharma. Podążając jego śladem, wielu wielkich mistrzów takich jak Milarepa, Padampa Sangye, Machik Lapdron i Thangtong Gyalpo również odbyli odosobnienie w tym miejscu. Później w 1692 roku został wybudowany klasztor w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Taktsang Senge Samdup, gdzie Guru Pamasambhava medytował i praktykował z uczniami, w tym z Yeshe Tsogyal przed opuszczeniem Tybetu na początku IX wieku.

Dzisiaj, poniżej w kotlinie Paro, znajduje się wiele domów odosobnienia. Dwa z nich zostały założone poprzez wsparcie od Instytutu Pathgate. Pierwszy z nich to Dom Odosobnienia Kunzang Yoedseling, którego pierwszy etap został formalnie otwarty 10 kwietnia 2011 roku. Kiedy zostanie całkowicie ukończony, będzie posiadał pięć osobnych domów odosobnienia usytuowanych wokół zabudowanego holu modlitewnego znajdującego się pośrodku. Miejsce to jest pod kierownictwem Dharma przyjaciela Lama Dondrup Dorje Rinpoche, Khenpo Jurme Kunzang Rinpoche (były Opat Centrum Palyul w Singapurze).

Drugi dom odosobnienia należy do innego Dharma przyjaciela Lama Dondrup Dorje Rinpoche, Khenpo Sangay Wangdi Rinpoche (były Rektor Uniwersytetu Ngagyur Nyingma w Klasztorze Namdroling). Ten dom odosobnienia został wybudowany na działce pozyskanej dzięki finansowaniu przez Instytut Pathgate, latem 2013 roku.  

Ze względu na oddaloną lokalizację i brak podstawowych udogodnień, zostało zapewnione dodatkowe finansowanie by zaspokoić niezbędne potrzeby, takie jak budowa drogi dojazdowej, ogrzewanie i inne urządzenia. Obecnie jest to w pełni funkcjonalny id do zamieszkania dom odosobnienia dla Khenpo Sangay Wangdi Rinpoche.

Khenpo Sangay Wangdi Rinpoche niedawno przekazał Lama Dondrup Dorje Rinpoche najnowsze zdjęcia jego miejsca, w tym jedno Lhundrup Dorji, Omsay (Mistrz Recytacji) z Klasztoru Namdroling, który ma niepełnosprawne obie nogi i jest zmuszony używać dwóch lasek. Jest on jednym z niewielu mnichów w Bhutanie, którzy wiedzą, jak odprawiać puja w tradycji Palyul. Aby ulżyć mu w trudnościach na jakie napotyka w przemieszczaniu się by odprawiać puja, został mu zapewniony samochód z automatyczną skrzynią biegów, poprzez wsparcie finansowe Instytutu Pathgate w 2013 roku.

Pochodzenie Tybetańskiego Buddyzmu

Tybetański Buddyzm składający się z czterech rodów Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa i Gelukpa, sięga nieprzerwanym rodowodem przekazu i oświeconych mistrzów aż do czasów Budda Shakyamuni w 2500 lat temu, w VI wieku p.n.e.

Żyjący w XIX w. Mistrz Nyingma Jamgön Ju Mipham Gyatso (1846-1912), poczynił następującą obserwację na temat głównych szkół Tybetańskiego Buddyzmu:

“Te cztery szkoły są bodhisttva spadkobiercami zwycięskich Buddów i reprezentują znakomite przekazy: postrzeganie, które przekracza wszelkie fiksacje ekstremów są adeptami Nyingmapa, którzy opanowali ezoteryczną moc sekretnej mantry i stanowią siłę witalną nauczań, które zachowują ścisłe instrukcje tantra i sādhana; zdeterminowani w medytacji są adepci Kagyupa, którzy opanowali szczegóły realizacji i są rdzeniem nauczań, które promują oddanie dla rodowodu ich praktyk; staranni w wyjaśniających komentarzach, praktyki stadium generowania i stadium zrealizowania są adeptami Sakyapa, którzy są oczami nauczań, które spajają istotę sutrayana i mantrayana; nieskazitelnym postępowaniem monastycznym są adepci Gelukpa, którzy opanowali dyskurs o sutrach i stanowią ciało nauczań, które obejmuje kompletną ścieżkę uczenia się świętych tekstów. Wszystkie cztery szkoły pochodzą z tego samego źródła jak dzieci, które mają tych samych rodziców, ale narodziły się indywidualnie. Za którymkolwiek rodem podążasz, dbaj o odpowiedzenie zachowanie w swoich interakcjach z innymi ludźmi i dokładaj starań z oddaniem i czystym postrzeganiem by wyłonić cechy ucznia i spełnienie praktyki.„

- Fragment artykułu znajdującego się na stronie Pathgate pod tematem Brama do Tybetańskiego Buddyzmu. Kliknij tutaj, żeby przeczytać.

Codzienne Puja w Klasztorze Namdroling by Załagodzić Kryzys Rozwoju Epidemii COVID-19

Mnisi i mniszki Klasztoru Namdroling odprawiają codzienne puja od ostatniego tygodnia kwietnia, we wspólnym wysiłku by szybko załagodzić kryzys Covid-19, który eskaluje na całym świecie…

Miesiąc Vesak Saga Dawa

Saga Dawa jest czwartym miesiącem tybetańskiego kalendarza księżycowego. Jest postrzegany jako najpomyślniejszy miesiąc w roku dla praktyki dharma, ponieważ narodziny Buddy Shakyamuni, oświecenie i parinirvana wszystkie te wydarzenia odbyły się w tym okresie …

32 Nyingma Monlam Chenmo w Bodhgaya

Wielki Festiwal Modlitwy został zmodyfikowany w tym roku w wyniku pandemii, 100 mnichów odprawiało modlitwę i składało ofiary w Świątyni Mahabodhi, wspieranych przez modlitwy odprawiane w Klasztorach Nyingma na całym świecie …

Działania Dharma w 2020 roku zaczęły być prowadzone wirtualnie

Pomimo obostrzeń wynikających z naszej globalnej pandemii, szerzenie się Dharma nadal trwa, poprzez Nauczania praktyki modlitwy online ....

Read more ...

Spojrzenie Wstecz na Istotne Wydarzenia w 2020 roku

Wybrane wydarzenia ostatniego roku powiązane ze społecznością Palyul ­Klasztorem Namdroling w Indiach, Palyul Klasztorem Matką w Tybecie, Instytutem Pathgate i innymi Centrami Palyul na świecie …

4-dniowa Wyprawa by Przynieść Buddhadharma do Oddalonych Wiosek w Nepalu

Poznaj historię Khenpo Tsultrim Tentar, podróżującego po Nepalu by nauczać mieszkańców 13 wiosek, jak również dzieci w lokalnych szkołach i wyświęconych w klasztorach ....  

Read more ...

Pathgate Poszerza Posiłek dla Bezdomnych by Objąć Rodziny Borykające się z Trudnościami w Czasie Pandemii

Lama Dondrup Dorje Rinpoche poszerzył wsparcie jakie Pathgate oferuje dla bezdomnych i rodzin borykających się z trudnościami w czasie tej pandemii....

Read more ...

W Tym Roku Nie Odbędą się Obchody Losar w Klasztorze Namdroling

Klasztor Namdroling ogłosił, że w tym roku obchody Losar nie odbędą się w Klasztorze Namdroling ani w żadnej innej filii Palyul....

Read more ...

Kyabje Thubten Palzang Rinpoche Odszedł do Mahaparinirvana

Jego Świątobliwość Tulku Thubten Palzang Rinpoche przeszedł do mahaparinirvana 10 stycznia 2021 roku (27 dzień 11 miesiąca tybetańskiego), wnikając uwidocznieniem jego oświeconego umysłu w Sferę Ostatecznej Rzeczywistości....

Read more ...

Wiadomość z Klasztoru Namdroling

Instytut Pathgate otrzymał oficjalny list z Klasztoru Namdroling w Indiach, odnośnie wskazówek dla Centrów Dharmy Palyul na całym Świecie, w odpowiedzi na wybuch Covid-19. Wiadomość pochodzi od Chogtrul Gyangkhang Rinpoche i Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche.

Read more ...

Praktyka Modlitwy na Okoliczność Epidemii Koronawirusa

W odpowiedzi na zapytania, którą praktykę stosować w czasie obecnego kryzysu Koronawirusowego, Lama Dondrup Dorje Rinpoche przygotował krótką praktykę, która okazała się efektywna podczas kryzysu SARS w 2003 roku...

Read more ...

Przegląd Działalności Pathgate w 2019 roku

Ro 2019 był dla Instytutu Pathgate pełen wydarzeń propagujących Buddha Dharma. Lama Dondrup Dorje Rinpoche kontynuował swoją niestrudzoną podróż po całym świecie by nauczać uczniów Pathgate...

Read more ...

Wyrazy wdzięczności od ucznia stosującego nauczanie

Samten Senge, jeden z uczniów Lamy Dondrup Dorje Rinpoche z Sydnej w Australii, w grudniu 2018 roku poinformował mailowo Lamę Dondrup Dorje Rinpoche o awansie otrzymanym w pracy i zostaniu laureatem nagrody: ‘Simply the Best’...

Read more ...

Podsumowanie działalności Pathgate w 2018 roku

W 2018 roku, Lama Dondrup Dorje Rinpoche kontynuował wsparcie dla uczniów Pathgate na całym świecie, nieprzerwanie podróżując by nauczać w Centrach Pathgate i obiektach w Europie i Azji. Będąc w Rumuni, 19 kwietnia 2018...

Read more ...

Podsumowanie Działalności Pathgate w 2017 roku

W 2017 roku, Czcigodny Lama Dondrup Dorje kontynuował swoje podróże po świecie dając nauczania i wspierając uczniów Pathgate w Hongkongu, Singapurze...

Read more ...

Najnowszy Raport o filmie Życie Guru Rinpoche - Nowa Edycja

Projekt przetłumaczenia Tybetańskich dialogów w filmie na Angielski, Chiński i inne języki trwa już od wielu lat...

Read more ...

Di Zi Gui po Grecku - Przewodnik jak podążać Śladami Mędrca

Postępowanie osoby podążającej śladami mędrca, zgodnie z Di Zi Gui, wynika z szacunku dzieci dla rodziców: respektowania i darzenia miłością rodziców w domu...

Read more ...

Przegląd Działalności Pathgate 2016

W roku 2016, Czcigodny Lama Dondrup Dorje kontynuował wspieranie uczniów Pathgate utrzymując pełen terminarz podróży i nauczań na świecie...

Read more ...