Zbiór Nauczań Czcigodnego Lama Dondrup Dorje Rinpoche używanych przez Jego Uczniów do Codziennej Medytacji

„Współczucie nie jest wyrażaniem zwyczajnej miłości skażonej przywiązaniem do emocji. Jest ono energią dobroci pełnej miłości, która się pojawia gdy czyjś umysł przebudzi się by zdać sobie sprawę, że to życie, które uważamy za normalne przemija, i że brak naszego rozpoznania jego prawdziwej natury jest przyczyną cierpienia.”

„Zawsze można się spodziewać, że działanie wynikające z motywacji przebudzającego się umysłu, przyniesie właściwe rezultaty.”

„Jedyna rzeczywistość, która ma znaczenie w nieskończoności istnienia to miara czystej miłości i współczucia jaką poświęcamy trosce o inne istoty, bez przywiązania do ukrytych zamiarów zorientowanych na zaspokojenie własnych interesów."

„Miłość jest motywem, wolą i źródłem mocy, która napędza pragnienie każdej istoty ludzkiej, ku jego realizacji. Bądź więc ostrożny utrzymując czyste zamiary we wszystkim czego się podejmujesz.”

„Prawdziwe współczucie pojawia się jako rezultat przebudzenia się naszej prawdziwej natury, której towarzyszy jasność czystej świadomości i bezpośrednie doświadczenia pustki jako natury rzeczywistości.”

„Oferowanie troski pełnej miłości i współczucia bezwarunkowo, jest decydującym czynnikiem dobroci.”

„Czyjeś współczucie jest wątłe dopóki nie posiądzie on współczucia poprzez dyscyplinę harmonizacji jego ciała, mowy i umysłu.”

„Nie jesteśmy w stanie zacząć kochać innej osoby dopóki nie jesteśmy zdolni kochać samych siebie.”

„Bez prawdziwej interakcji szczerości i dobroci pełnej miłości, żaden związek nie można uznać za autentyczny.”

„Otwartość przyciąga otwartość. Szczerość i prawdomówność są podstawą prawdziwego związku, natomiast strach, oznaka ciemnoty, jest jego największym wrogiem.”

„To nie dlatego nie ośmielamy się kochać ponieważ związki są trudne. To dlatego, że nie ośmielamy się kochać z otwartym sercem i czystą intencją, związki są trudne.”

„Poprzez oferowanie naszej miłości z troską o kogoś innego niż samych siebie, bez stawiania żadnych warunkowych zależności, nasza zdolność, jako istot ludzkich, do miłości wzrasta i wznosi nas na wyższy poziom nieskończonej świadomości.”

”We wszystkich związkach, unikaj uwikłania w walkę o władzę i skryte zamiary, które to wiążą się ze zmanipulowaniem partnera do uległości lub sprzeniewierzenia się sobie samemu w celu utrzymania stanu zależności.”

„Wszystkie zdrowe związki odzwierciedlają prawdziwą naturę wszechświata – wzajemnie się wspierającą, jednocześnie całkowicie wespół-niezależną od wszelkich pogwałceń energii.”

„Prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz i ma niewiele wspólnego z udawaniem obojętności na zewnętrzne źródła.”

„Wewnętrzny spokój nie powstaje dzięki wycofaniu się ze świata, ale poprzez funkcjonowanie w świecie nie będąc zniewolonym przez egocentryczne pożądania.”

„Ci, którzy pragną szczęścia, poprzez kaprys odrzucenia, nigdy szczęścia nie odnajdą.”

„Pokój pojawia się dzięki zmianie naszej perspektywy światopoglądowej.”

„Utrzymując otwarty umysł i otwarte serce, w miejsce osądów generując współczucie, sprawisz, że pokój na pewno nastąpi.”

„Nie lekceważ mocy przyczyny i skutku. Wyłącznie my sami jesteśmy odpowiedzialni za kierunek w jakim chcemy pokierować nasze życie.”

„Bez uprzedniego dostrzeżenia w jaki sposób reagujemy na otaczający nas świat, poprzez wielokrotne słuchanie, wielokrotną kontemplację i wielokrotną medytację, postęp w naszym duchowym rozwoju nie jest możliwy, a bez duchowej ewolucji nie jest możliwe prawdziwe szczęście ani spokój ducha.”

”Pokój jest świętą komunią Człowieka z Wszechświatem.”

„Podążanie za dobrocią twojego wewnętrznego siebie ostatecznie wynagrodzi cię dłużej trwającą radością i satysfakcją niż jakakolwiek ilość rekompensacji z zewnętrznych źródeł przy użyciu przyziemnych sposobów.”

„Niewinność jest stanem świętości, który pojawia się wraz z jasnością wewnętrznego spokoju. Bez obecności wewnętrznego spokoju nie może istnieć rzeczywistość. Dlatego miłość bez niewinności nie jest prawdziwa. Jest tylko kolejną hybrydą strachu nasyconą barwami uczuć z świata fantazji.”

„Spokój, który powstaje ze współczucia, pacyfikuje strach, tak jak woda gasi pożar.”

„Prawdziwe szczęście przychodzi wraz z uświadomieniem sobie swojej prawdziwej natury i tożsamości.”

„Ktokolwiek postrzega ziemski świat jako szczęście, zabiega w ten sposób o rozpacz i rozczarowanie w tym świecie i poza nim.”

„Życiowe szczęście lub nieszczęście nie są niczym innym niż oszustwem umysłu.”

„Autorefleksja to coś więcej niż tylko sposób analizowania i korygowania siebie, to jest ścieżka, która prowadzi do poświęcenia się samorealizacji.”

„Nie obawiaj się, że sława cię ominie lub że nie dostąpisz zaszczytów; zapytaj jedynie co takiego zrobiłeś do tej pory by zasłużyć na uznanie.”

„Nie można odnieść żadnej korzyści poprzez zakłócanie naturalnego toku zdarzeń. Tak jak zmiany pogody czterech pór roku, każdy jeden przejaw tego co się pojawia na tej planecie, ma swój właściwy czas i miejsce w wielkim planie wszechczasu.”

„Kiedy ktoś żyje i oddycha napędzany światowym współczuciem i w pełni przestrzega wszystkie Ponadczasowe Prawdy z oddaniem i szacunkiem, to zaprzestanie wtedy zakłócać naturalny bieg przeznaczonej mu ścieżki. Wszystkie działania od tego momentu staną się pełne sensu, radosne i bezpretensjonalne.”

„Życie jest ciągiem nieustających zmian. Zaprzestań zwalczania tego co nieuniknione, zaakceptuj w zamian każdy zwrot, z szacunkiem i troską jaką byś poświęcił błogosławieństwu z niebios, zgodnie z jego rozwojem.”

„Pokorny umysł jest podstawą rozwagi. Pokorny umysł podnosi Twoją uwagę dla wszystkich rzeczy i chroni nas przed małostkowością, która prowadzi do kłótni i pychą, która lekceważy.”

„Życie jest błogosławieństwem niebios dla tych, którzy są hojni we współczuciu, mają tolerancyjną postawę, są bezkompromisowi w starciu z niesprawiedliwością, szanują prawdę i odważnie bronią sprawiedliwości.”

„Wszyscy mamy potencjał by zostać naturalnymi przywódcami; w przeciwnym wypadku jak moglibyśmy nawet próbować zająć się własnym życiem?”

„Nasze przygotowanie by zostać skutecznymi przywódcami rozpoczyna się od wypełniania przeznaczonej nam roli w rodzinie, najbardziej fundamentalnej jednostce społeczeństwa.”

„Rodzina bez przewodnictwa jej przywódców jest jak statek bez kapitana.”

„Bez uprzedniego zapanowania nad sobą samym, niepojętym jest jak ktoś mógłby wpoić harmonię w jego rodzinie.”

„Ci, którzy nie są w stanie nadać ład w swojej rodzinie są równie źle wyposażeni by naprawiać problemy społeczne.”

„Kiedy cnota wartości rodzinnych jest odpowiednio kultywowana i propagowana, podobnie będzie ze stabilnością i harmonią w społeczeństwie.”

„Jeśli zasady prawdy absolutnej zostaną podtrzymane, tak samo będą walory ludzkie.”

„Ścisła dyscyplina z należnym wynagradzaniem i karnością jest konieczna dla pomyślności rodziny, społeczeństwa i narodu, bez względu na okoliczności.”

„Prawdziwemu przywódcy nigdy nie wolno rezygnować z jego poświecenia dla troski o swoich ludzi. Ten kto dobrze służy swoim ludziom cieszy się ich uznaniem i wiernością.”

„Ci, którzy angażują się uważnie w poznanie zasad rzeczy, są przywódcami cnoty w trakcie rozwoju.”

„Ten kto obdarowuje ten świat wspaniałomyślnością jest zwycięzcą na tym świecie i poza nim.”

„Szlachetność jest niezbędna do przywództwa. Kiedykolwiek nie brak jest szlachetności, w naturalny sposób życzliwość i sprawiedliwość jest w obfitości, rezultatem jest dobrobyt w narodzie.”

„Przywódcy szlachetności są naturalnymi nauczycielami doskonałości. Instruują zgodnie z naturą człowieka, poprzez szczerość i współzależność. Ich działania są zgodne z tym co cokolwiek dana sytuacja przedstawia; pogodni i zadowoleni ze świadomością ulotności oczekiwań; dlatego nigdy nie są rozczarowani.”

„Wielkość przywódcy można zmierzyć jego pokorą i gotowością do słuchania krytyki swoich podwładnych.”

„Ten kto jest władcą swoich emocji, jest władcą swojego życia.”

„Emocja jest odurzeniem umysłu, fizyczną manifestacją pożądania i niechęci.”

„Niepokój emocjonalny jest chorobą, nie podtrzymywanie go jest lekarstwem.”

„Pożądanie, które oszukuje czyjś rozsądek dualistycznym znaczeniem zysku i straty jest przyczyną, która urzeczywistnia cierpienie i rozgoryczenie ludzkich uwarunkowań”

„Niezdyscyplinowane pragnienia prowadzą do instynktu, na którym nie można polegać – narodzin niepokoju i obaw.”

„Niezdyscyplinowane emocje okupują zaniedbany umysł.”

„Oddawanie się namiętności przedmiotu pożądania otępia intelekt tej osoby.”

„Zapanuj nad swoimi emocjami i bądź odpowiedzialny za siebie.”

„Pragnienia są wrodzonym ludzkim instynktem nieodzownym dla naszego funkcjonowania na tym świecie, ale nie są zasadniczym celem życia.”

„Ten kto wykroczy poza dualizm lubienia i niechęci, jest człowiekiem o wielkiej wartości, wolnym od zniewolenia przyziemności.”

„Nikt z nas nie jest tą bezsilną lub straszną osobą jaką się sobie wyobrażamy. Wszyscy nosimy w sobie istotę radości i niewinności, nieśmiertelny byt miłości wszechświata, której nie jest wstanie zranić strach lub inne niepokojące emocje."

„Nikt nie jest idealny. Mądrymi są ci, którzy są skłonni uczyć się na swoich błędach.”

„Mądrość jest ponadczasową cudowną mocą łaski, która prowadzi do połączenia naszej prawdziwej natury z uniwersalnością rzeczywistości.”

„Próżność w przebraniu wspaniałomyślności nie jest cnotą.”

„Jakakolwiek relacja, która daje nam okazję poznania prawdziwej istoty naszej autentyczności jest działaniem rzeczywistości – początkiem mądrości.”

„Pułapka dyskryminacji nie polega na podporządkowaniu sobie innych ale na tym jak bardzo, ktoś będzie chciał dążyć do przezwyciężenia siebie samego.”

„Bądź równie gotowy do porzucenia zniewolenia przez pułapki szlachetności, jak byłbyś gotowy porzucić zło"

"Zrozumienie jest zdaniem sobie sprawy co wiesz a czego nie wiesz."

„Wyciszony umysł bada wnikliwie.”

„Żadna z rzeczy nie jest ani dobra ani podła, cenna lub bezużyteczna. Ten kto może wzbić się ponad skorupę pojęciowego zafiksowania, wznosi się ponad szaleństwo przyziemności.”

„Człowiek naprawdę mądry wie kiedy działać, a kiedy nie podejmować działania.”

„Nie podporządkowuj mądrości dla wiedzy. Wiedza to nic innego niż forma ulotnej logiki, natomiast mądrość przekracza wiedzę i wiele więcej. Mądrość stanowi ponadczasowe matczyne pokłady wszelkiej wiedzy.”

„Ten kto podąża i działa zgodnie z naturalnym kursem i zmianami okoliczności, będzie triumfował przekraczając oczekiwania.”

„Ten kto jest gotowy by się uczyć, musi najpierw nauczyć się słuchać.”

„Prawdziwa wiedza nie jest dostępna dla dumnych, to dzięki pokorze zaczyna się prawdziwa nauka.”

„Prawdziwa nauka nie jest dostępna dla tych, którzy chcą być uczniami, jest osiągalna tylko dla tych, którzy utrzymują swoje postępowanie w trybie funkcjonowania ucznia.”

„Aby osiągnąć stan jedności z wybraną przez kogoś dyscypliną, przez co oddzielenie się kończy i ponowne połączenie rozpoczyna, osoba powinna przyjąć podejście prawdziwego pielgrzyma.”

„Pielgrzymi w poszukiwaniu autentyczności powinni zawsze podchodzić do tego co jest doskonałe z otwartym umysłem i pustym kubkiem, i uświęconą czujnością i pokorą apostoła, który staje przed Mistrzem.”

„Prawdziwa nauka nie może być pojęta przy użyciu logiki, ani nie może być uosobiona słowami.”

„Przyjmij każdy moment w życiu na nowo, tak jak byś to robił pierwszy raz.”

„Zaakceptuj siebie bez oceniania i uprzedzeń. Działaj krok po kroku, stopniowo, we wszystkich swoich przedsięwzięciach.”

„Zawsze rób rzeczy najlepiej jak potrafisz, bez względu na to co inni robią lub czego nie robią, a także bez względu na to czy inni będą w stanie odwdzięczyć ci się tym samym.”

„Życie to nic innego niż seria wyznaczonych lekcji. Nic nie dzieje się przez przypadek, wszystko dzieje się z pewnej przyczyny. Dzięki akceptacji i zrozumieniu przyczyn, które stoją za daną lekcją, wszyscy możemy podnieść nasz rozwój duchowy na wyższy poziom świadomości.”

„W uczeniu się, jeśli ktoś nie posuwa się na przód, to się cofa wstecz.”

„Nikt nie jest w stanie wejść przez bramę przebudzenia bez przewodnictwa wykwalifikowanego mistrza, ale proces rzeczywistej nauki musi wyjść od ucznia.”

„Wiara, oddanie i staranność w zaangażowaniu siebie, które są nierozłączne z uhonorowaną przez czas metodą, zgodnie z zaleceniami należącego do rodu mistrza, jest zarówno sposobem na, jak i samym dokonaniem się wybawienia.”

„Celem uczenia się jest pielęgnowanie swojej wewnętrznej spójności. Uczyć się dla samej nauki to minąć się z celem całego przedsięwzięcia.”

„Wybawienie jest rezultatem pojęcia pełnej rzeczywistości wszechrzeczy.”

„Przestawanie w nauce nie z osobami lekkomyślnymi lub ryzykantami, ale ze szlachetnymi i honorowymi, jest błogosławieństwem wartym celebrowania.”

„Zawsze gdy szacunku jest pod dostatkiem, wspieranego przez szczerość i bezinteresowność, cuda pojawiają się z wyjątkową regularnością.”

„Wewnętrzna harmonia przychodzi wraz z akceptacją swojego słusznego miejsca w stosunku do świata, w którym ktoś żyje i jego gotowością do doceniania tego, że wszystko dzieje się w jakimś celu.”

„Jeśli podchodzisz do życia zarówno ze szczerością jak i z konsekwencją, samo życie zawsze będzie ci się odwzajemniać, sprawiając by to czego naprawdę pragniesz stało się możliwe.”

„Pielęgnowanie dobroci jest źródłem mocy tego, co cudowne.”

„Cuda powstają z miłości, a ci, którzy doceniają twórczą moc cudów wiodą harmonijne życie.”

„Szacunek jest kluczem, który prowadzi do krainy boskości.”

„Boskość nie obdarza swoją łaską swoich wiernych jeśli uprzednio nie zostanie zaproszona. Jeśli Boskość tego nie zapragnie, nawet jedno tchnienie wiatru się nie poruszy.”

„Szacunek wyzbywa się niedbalstwa, a przyczynia się do poświęcania uwagi.”

„Przejawy boskich cudów nie należą jedynie do królestwa nieba i ziemi. My również jesteśmy zdolni do tworzenia boskich cudów z naszego wnętrza.”

„Uzależnienie od pasji rywalizowania i nasza stronniczość w niepohamowanym krytykowaniu innych osłabia naszą determinację szlachetności i zniewala niebiańską moc ludzkich dusz.”

„Najbardziej przemożnym cudem wszechświata jest jego wielo-światowy charakter, gdzie naturalna struktura jednego świata jest ukryta w strukturalnej jedności innego świata – nawzajem się wspierające a jednak całkowicie współniezależne.”

„Prawda pozostanie prawdą, bez względu na to czy czyjeś ego pozwoli mu ją dostrzec czy nie.”

„Ten kto wzniesie się ponad przemijalność ludzkich uwarunkowań i zaakceptuje zarówno korzystne sytuacje jak i nieszczęścia z jednakowym podejściem pełen spokoju ducha, w tym samym momencie staje się szlachetny, prawy i bystry.”

„Bezinteresowność jest pierwszym krokiem w dostrzeżeniu prawdy na drodze do świata przebudzonego umysłu.”

„Ten kto ogranicza wolną wolę innych nie jest prawym człowiekiem.”

„Krzywdzące zdarzenie powoduje rozgoryczenie. Tylko sprawiedliwi mogą zapobiec złu.”

„Zawsze dąż do tego co jest słuszne i prawdziwe, nie do tego co jest kuszące ale nieszlachetne.”

„Objawienie ostatecznej prawdy leży w samo-odkryciu naszej prawdziwej natury. Z pierwszym objawieniem pojawia się wiele olśnień – wszystkie pochodzą z jednej i jedynej prawdy.”

„Szlachetny jaśnieje blaskiem z dala, aż do bliskości, dzięki zasłudze poznania i opanowania siebie i samooczyszczenia.”

„Nigdy nie żyjesz w pełni tak jak wtedy kiedy stawisz czoła prawdzie i żyjesz postępując szlachetnie.”