Jakie są Fundamentalne Etapy Prawdziwego Uczenia się?

Uczenie się polega na przysposabianiu wewnętrznej świadomości w stosunku do zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników. Ten proces wewnętrznego spełnienia składa się z pięciu kolejnych etapów. Pierwsze dwa etapy – etap akumulacji etap przygotowania – zostają osiągnięte w pierwszej kolejności przez otrzymanie przekazania wiedzy z najbardziej wykwalifikowanego źródła, które zapewnia nam podstawowy materiał, który służy do przygotowania nas do momentu kiedy osiągniemy etap intelektualnej znajomości tematu, do tego czasu jesteśmy przygotowywani do zastosowania tego pojęciowego zrozumienia w rzeczywistej praktyce żebyśmy sami zobaczyli jak skuteczne jest ono w zastosowaniu. Ten etap, wymaga od naszego umysłu by porzucił pięć typów mentalnych przeszkód – zmysłowego pożądania, złej woli i złości, lenistwa i apatii, niepokoju i wyrzutów sumienia, sceptycznych wątpliwości – aby umożliwić naszej mentalnej koncentracji rozwinąć wystarczającą siłę by mogła służyć za podstawą do zrozumienia. Ten etap prowadzący do ścieżki zrozumienia, uznaje się za osiągnięty kiedy podstawa naszego rozumienia ewoluuje z tego, które jest pojęciowe do tego, które jest nie-pojęciowe, zapoczątkowując w tym procesie wyłonienie się czystego zrozumienia ostatecznej natury naszego przedmiotu i całkowitego braku w nim jakichkolwiek zjawisk, stąd widzenie natury rzeczywistości taką jaka jest bez przeszkód mentalnych niejasności.

Wtedy przechodzimy do ścieżki medytacji, w której to skupiamy się z uwagą jednopunktowej koncentracji na nie-pojęciowych doświadczeniach, które zbieramy z naszego rzeczywistego pojmowania prawdy, aż istota tego co ono ucieleśnia jest zjednoczona w jedno z naszym umysłem i ciałem, prowadząc do ostatecznej ścieżki bez dalszego uczenia się, osiągając pełną miarę jej korzyści i potencjału. W ten sposób zostajemy przekształceni w prawdziwe Naczynie dla Nauczania.