Jakiego Rodzaju Ułomności Uczeń powinien starć się unikać?

Trzema głównymi ułomnościami jakich uczeń powinien unikać są: brak uwagi podczas przekazywania nauczania; niezdolność pamiętania nauczania; i zanieczyszczanie nauczania niepokojącymi myślami. Może im również dolegać sześć skaz, którymi są: słuchanie z dumą, myśląc, że jest równie dobry jak nauczyciel; słuchać bez wiary, doszukując się błędów w nauczycielu i jego nauczaniu; bycie obojętnym dla nauczania, myśląc, że to czy otrzymasz nauczanie czy nie ma wielkiego znaczenia; pozostawanie albo rozproszonym przez otoczenie alby zatopionym w sobie do takiego poziomu, że aż zaczynasz przysypiać; złoszczenie się myśląc, że nauczanie jest zbyt długie lub warunki zewnętrzne są niesprzyjające; bycie zniechęconym, myśląc, że nie jesteś w stanie praktykować tych nauczań lub osiągnąć spełnienia. Uczniowie, którym nie uda się uniknąć trzech ułomności sześciu skaz wygenerują negatywne uwarunkowania karmiczne w ich przyszłości, ponieważ karma jest stanem rzeczywistości, i nie istnieje przypadkowość ani pójście na ugodę w działaniu karmy.