Jakiego rodzaju postępów można oczekiwać od ucznia?

Postępy ucznia są dyktowane przez cztery różne tryby rozwoju: bolesny rozwój powolnym poznaniem dla tych, którzy są opanowani przez nieostry intelekt jak również obecność skażeń umysłowych takich jak pożądanie-przywiązanie, niechęć i ignorancja; bolesny rozwój szybkim poznaniem dla tych, których intelekt jest ostry ale nadal pozostają zniewoleni przez nadmiar pożądania-przywiązania, niechęci i ignorancji; przyjemny rozwój z powolnym poznaniem dla tych, których intelekt jest nieostry aczkolwiek nieobecne są główne skażenia umysłowe; i w końcu, przyjemny rozwój z szybkim poznaniem dla tych, których nie tylko intelekt jest ostry ale również mentalne skażenia są całkiem nieobecne w ich psyche.