Jakie są Niezbędne Cechy Ucznia podejmującego praktykę Dharma?

Idealnymi kandydatami do podjęcia Studiów Klasycznej Buddhadharmy są uczniowie, którzy są szczerzy zarówno w ich aspiracji osiągnięcia harmonijnej egzystencji dla wszystkich istot, jak i determinacji by zaangażować się konsekwentnie w osiągnięcie ich celu. Lecz by zrealizować swój potencjał jako autentyczny uczeń, osoba musi wcześniej wiedzieć jak rozpoznać autentycznego nauczyciela. Pomimo tego, że różni nauczyciele nauczają różnie, w zależności od ich możliwości, wszyscy autentyczni nauczyciele są rozpoznawalni dzięki pewnym cechom, które wyróżniają ich z pozostałych: nie tylko posiadają oni zasoby wiedzy daleko przewyższające te, które posiada uczeń, prawdziwi nauczyciele zawsze są żywym ucieleśnieniem efektywności tego co nauczają, co swobodnie manifestuje się poprzez ich każde wyrażenie myśli, mowy i ciała.

Kiedykolwiek mamy szczęście spotkania autentycznego nauczyciela, powinniśmy postrzegać tego nauczyciela jako wzór do naśladowania absolutu i postępować odpowiednio z szacunkiem i pokorą, ponieważ rodzaj podejścia jaki wygenerujemy dyktuje rodzaj dywidend jakie zbierzemy. Jeżeli zwrócimy się do absolutu w pobieżny sposób, nie skorzystamy z tego co absolut ma do zaoferowania. Ten kto nie wie jak zwrócić się do autentycznego nauczyciela w sposób odpowiedni dla autentycznego ucznia, nie może liczyć na szansę zachowania kiedykolwiek jakiejkolwiek wartościowej wiedzy nawet trwając u boku tego samego nauczyciela przez sto lat. Natomiast, ci, którzy są szczerzy, którzy zwracają się do absolutu z szacunkiem i pokorą, są połączeni z prawdziwymi poszukiwaczami prawdy, którzy opróżniają zawartość swoich kubków zanim zwrócą się do mistrza herbaty z prośbą o spróbowanie specjalnego wywaru mistrza herbaty, i dlatego mają największe szanse wygenerowania dla siebie możliwości zyskania pełnego doświadczenia tego czego poszukują.

Poza zdrowym podejściem inne istotne cechy ucznia obejmują: jasne poznanie Czterech Szlachetnych Prawd, które rządzą powstawaniem i zakończeniem przyziemnych uwarunkowań; jasne poznanie Karmicznego Prawa Przyczyny i Skutku, które powoduje przypływ poprawnej motywacji; uwaga kompletnego odbiorcy w słuchaniu i studiowaniu; zdolność utrzymania cokolwiek ktoś otrzymał; wielokrotna kontemplacja tego co ktoś się nauczył w procesie analitycznego wnioskowania; jednopunktowa medytacja nad znaczeniem swoich pojęciowych odkryć; postrzeganie nauczania jako zwierciadła prawdy, w którym własne ukryte wady i nieświadome braki zostaną niechybnie ujawnione; determinacja by ujawnić i zneutralizować jakiekolwiek niezdrowe przejawy kiedy się pojawią; pozostawanie czujnym w utrzymywaniu właściwej motywacji w naszym umyśle przez cały czas.

Ponadto, wszyscy autentyczni uczniowie powinni podchodzić do nauczania absolutu czteroma niezbędnymi intencjami: by postrzegać siebie jako będących poważnie chorymi, podnoszącymi się z negatywnych mentalnych stanów; by szukać uzdolnionego lekarza, który potrafi nas wyleczyć z naszej dolegliwości; by utrzymywać nauczanie w wysokim poważaniu jako lekarstwo, którego potrzebujemy by wyleczenie się dokonało; by postrzegać siebie jako pacjentów długoterminowych, którzy muszą kontynuować leczenie jak zostało przepisane, z konsekwencją i szczerością w naszej codziennej praktyce do czasu aż całkowicie uwolnimy się od naszej choroby. Kiedy prawdziwie pokorni zwracają się do absolutu, zwracają się zawsze z szacunkiem bez jakiegokolwiek zakładania, że wiedzą, dlatego zawsze otrzymują pełną korzyść z tego czego pragną się nauczyć. Tylko dla tych, którzy są zatwardziali w swoim wywyższaniu się i zaślepieni w pogoni za stanowiskiem, uczenie się od absolutu okaże się trudne. Jak Jezus powiedział: „Bóg nie wysłuchuje dumnych ale jest gotowy by pomagać pokornym.”