Jaka jest rola Autentycznego Nauczyciela?

Rolą Autentycznego Nauczyciela jest bycie przełożonym nauczycielem. Nauczyciel przełożony utrzymuje swoją pozycję pomiędzy uczniami przede wszystkim ponieważ jego wizja jest większa niż ich. Jak zaobserwował Platon: „Mądry pozna ignoranta, ponieważ wcześniej był ignorantem; ignorant nie pozna mądrego, ponieważ nigdy nie był mądrym.”

Klasyczne Teksty Konfucjusza przedstawiają nauczyciela przełożonego jako nie ograniczającego się do jednego sposobu nauczania; jego metody są różne dla różnych jednostek posiadających swoje cechy, uzdolnienia i zewnętrzne okoliczności, które bierze pod uwagę. Czasami jest jak sezonowy deszcz, który odżywia drzewa i trawę; czasem doskonali on szlachetność i kształtuje charakter, czasem pomaga rozwinąć talent innych; czasem wyjaśnia i odpowiada na pytania; czasami uczy sekretnie, przykładem swojego postępowania, tak by inni mogli uczyć się poprawiać i rozwijać siebie; czasem przycina chore gałęzie by zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby na pozostałą część rośliny poprzez reprymendę i dyscyplinę, bo to co wyznacza mądrość przełożonego nauczyciela jest zdolnością doskonalenia każdego ucznia zgodnie z jego szczególnymi atrybutami i osobliwościami.

 Kolejną rolą przełożonego nauczyciela jest bycie Mentorem Prawdziwego Przebudzenia, któremu inni mogą zawierzyć w jego przewodnictwie. Pracą Przełożonego Mentora jest jak bycie lustrem. Odzwierciedla on pytania i niepewności, które czają się w mentalnej świadomości studentów, którzy nie mogą wyrazić ani pojąć ich stanu istnienia ze względu na swoje przywiązanie do obaw i subiektywnych poglądów.

Ta mądrość zwierciadła jest jedną z pięciu Nieskazitelnych Mądrości, która jest powszechna wśród tych istot, które osiągnęły biegłość w Oświeconego Umysłu by służyć jako Przełożeni Nauczyciele innym istotom. Tymi pięcioma Nieskazitelnymi Prawdami są: Mądrość Sfery Rzeczywistości; Mądrość Zwierciadła; Mądrość Równości; Mądrość Rozróżniającego Rozeznania i Mądrość Spełnienia Wszystkiego.

Nieskazitelna Mądrość Dharmadatu – Sfera Natury Rzeczywistości – jest bezpośrednią wiedzą o całym wszechświecie, z jego wszelkimi rzeczywistościami egzystencji i jej różnymi odmianami ujawniania się całkowicie przeniknięta przez samą Rzeczywistość; o tym, że jest Próżnią Czasu i Przestrzeni, która powoduje uformowania obrazów, ale to również w Próżnię Czasu i Przestrzeni obraz formy zanika, bo Próżnia jest Formą Forma jest Próżnią, obydwie nie różnią się od Absolutnej Rzeczywistości Wszechrzeczy.

Nieskazitelna Zwierciadlana Mądrość jest specyficzną cechą Oświeconego Umysłu, który nie gromadzi subiektywnych reakcji, ani subiektywnej fiksacji, tylko doskonałą, nieskazitelną obiektywność. Odzwierciedla wszystkie obiekty na świecie, które widzi jako dokładne repliki, jednocześnie jest w pełni świadomy stanu ich prawdziwej natury pod powierzchnią, i nadal odzwierciedla nietknięty przez negatywne cechy, ponieważ nic co odzwierciedla nie przylgnie do niego. Jest to całkiem niepodobne do tego jak działa przyziemny umysł, który również zachowuje się jak pewnego rodzaju lustro ale wszystkie obiekty, które odzwierciedla przylegają do niego jak warstwa sadzy, która przysłania obiektywność tego co dana osoba widzi.

Nieskazitelna Mądrość Równości umożliwia Oświeconemu Umysłowi postrzegać wszystkie rzeczy z doskonałą obiektywnością. Dostrzegając tę samą wspólną dla wszystkich rzeczy rzeczywistość, oferuje takie same bezstronne nastawienie współczucia i pokoju ducha w stosunku do wszystkich. 

Nieskazitelna Mądrość Rozróżniającego Rozeznania umożliwia Oświeconemu Umysłowi postrzegać wszystkie rzeczy z równością, mimo to będąc w stanie rozróżniać ich indywidualne cechy bez osądzania. Postrzega wszystkie obiekty nie tylko w ich całokształcie lub zróżnicowaniu ale również postrzega te właściwości razem z ich wszystkimi osobliwościami, a także ich współzależności jako jeden byt. W nieskazitelnym widzeniu Oświeconego Umysłu, postrzega on jedność i zróżnicowanie równocześnie, w pełni świadomy unikalności każdego indywidualnego obiektu i ich niepodważalnego połączenia z innymi bez umniejszania ani przeceniania znaczenia każdego z nich.

Nieskazitelna Mądrość Spełnienia Wszystkiego jest umiejętną metodą używaną przez Oświęcony Umysł by pielęgnować spontanicznie i naturalnie to co jest pożyteczne dla wszystkich żywych istot. Dla każdego kto wymaga pomocy, Oświecony Umysł nigdy nie jest zbyt daleko by użyczyć swego wybawienia. Wszystko co trzeba zrobić to umocnić uznanie autentycznego nauczyciela, u którego można poszukiwać przewodnictwa w wiekowo sprawdzonym procesie zwanym zawierzeniem.

Ci, którzy zawierzą wykwalifikowanemu mentorowi uzyskują prawdziwą refleksję na temat natury i współzależnego pochodzenia ich sytuacji, tak otwierając bramę ku wyzwoleniu, a wraz z nim jasnego poczucia celu, jak również bezpiecznego sposobu doświadczenia na własnej skórze efektów zażegnania swych problemów, gdy cierpienie kończy się kiedy środek zaradczy przepisany przez mentora jest doceniony i zaimplementowany.