Czym jest Medytacja?

Medytacja jest sprawdzonym wiekowo procesem przy pomocy, którego dobrostan umysłu jest pielęgnowany poprzez zastosowanie jednopunktowej koncentracji by zaznajomić umysł osoby z cechami jakie chciałaby ona rozwijać. Wszelkiego rodzaju psycho-fizyczne przejawy jakie przyszło nam doświadczać mają swój początek w naszym umyśle. Bez obecności intencji w naszym umyśle, żadne działanie nigdy nie będzie miało miejsca. Jeśli to działanie jest powtórzone wystarczającą liczbę razy zostanie ukształtowany nawyk, który następnie przekształci charakter i energetyczne właściwości naszej psycho-fizycznej istoty do stanu znajdującego się poza naszą świadomością. Głównie z powodu tego nieświadomego stanu energetycznego powstawanie i zanikanie uwarunkowań doświadczanych przez nas w naszym życiu są zrodzone do zaistnienia.

Ponieważ ten typ przyziemnej świadomości, który jest nam dobrze znany, jest w przeważającym stopniu częściowym uwarunkowaniem świata opierającego się na wrażeniach, które odbieramy z naszego przyziemnego umysłu, a nie czystej świadomości subtelnego umysłu, który czerpie swoją istotę z poznania Ostatecznej Prawdy, w rezultacie doświadczamy nawracające rundy konsternacji i niezadowolenia wielokrotnie w naszym życiu. Aby dokonać zmiany uwarunkowań w naszym życiu, musimy zidentyfikować dokładnie naturę i strukturę energetyczną naszego własnego stanu psycho-fizycznego, a ponieważ nie jesteśmy zdolni ich rozpoznać będąc ubezwłasnowolnionym przez nasze przywiązanie do przyziemnego umysłu, jest to niewykonalne dla każdego kto jest opanowany przez taki stan zdezorientowania, by osiągnąć wybawienie samemu bez pomocy wykwalifikowanego źródła wsparcia. W ten sposób, wyzwolenie od psycho-fizycznego cierpienia wymaga obecności czterech warunków zasadniczych. A mianowicie: świadomość osoby cierpiącej ciężaru jego sytuacji; chęć cierpiącego by zwrócić się do wykwalifikowanego nauczyciela, którego funkcja jest tak jak lekarza będącego w stanie zapewnić poprawną diagnozę; zapewnienie odpowiedniej recepty na te uwarunkowanie; i implementacja przez cierpiącego przepisanego leczenia.

 Wstępna faza Klasycznej Medytacji skupia się na rozwoju mentalnego spokoju aby uwolnić umysł i ciało spod wpływu niepokojącego postrzegania. Eliminacja tych niepokojących wpływów zapoczątkowuje powstanie rozwoju Nieskazitelnego Wglądu w prawdziwą naturę Absolutnej Rzeczywistości w odniesieniu do przyczyny i skutku indywidualnej przeszłej, teraźniejszej i przyszłej egzystencji. Kiedy poznanie wszystkich naszych psycho-fizycznych działań pojawi się przez praktykowanie rozróżniającej dyscypliny medytacyjnej absorbcji, natura i energetyczne właściwości naszego psycho-fizycznego stanu naturalnie zjednają się z należącymi do Absolutnej Rzeczywistości Wszechrzeczy, poprzez co całkowite wyzwolenie od wszystkich negatywnych stanów jest spontanicznie zrealizowane, podczas gdy zdrowotność całej naszej prawdziwej istoty jest poprawnie odtworzona i przywrócona.  

Klasyczna Ścieżka Treningu Dharmy obejmuje obszerny wysiłek medytacyjny by rozwijać dwa rodzaje akumulacji: akumulację zasług akumulację mądrościAkumulacja zasług jest duchowym przedsięwzięciem opartym na postrzeganiu przy użyciu relatywnej prawdy i praktyce paramit – szczodrości, etycznej dyscypliny, cierpliwości, entuzjastycznego wysiłku, medytacyjnej koncentracji rozróżniającej świadomościAkumulacja mądrości jest oparta na zrozumieniu ostatecznej prawdy obejmując medytację zrozumienia wygaśnięcie umysłu mentalnych zjawisk. Rozwój tych dwojakich akumulacji prowadzi do shunyata (pustkę nie-dualności), i ostatecznie zrealizowania Stanu Buddy.