W Jaki Sposób Medytacja Pomaga w Praktyce Dharma?

Medytacja jest formą mentalnego rozwoju, dla którego dwa główne typy praktyk są stosowane w początkowym etapie: Cicha Medytacja Medytacja Zrozumienia – rozwój skoncentrowanego wyciszenia i rozwój wnikliwej wiedzy. Celem Cichej Medytacji jest spacyfikowanie umysłu do stanu skoncentrowanej czystości nie zanieczyszczonej przez mentalne wybiegi lub wymyślone niechęci. Istnieje 40 głównych typów praktyk medytacyjnych prowadzących do kulminacji cichej koncentracji, która służy jako wymóg niezbędny do rozwoju zrozumienia. Każdy kto jest mentalnie skoncentrowany widzi rzeczy zgodnie z rzeczywistością.

Celem Medytacji Zrozumienia jest rozwój stanu przenikliwej mądrości, która zaspakaja poznanie natury rzeczywistości w przeciwieństwie do zaledwie mentalnego uchwycenia teorii lub bycia jej świadomym jako pojęciowego schematu praktyki. Nie powinno to być mylone z tym co jest fałszywym zrozumieniem, które jest wyraźnym stanem trudnej do przyjęcia iluzji przy pomocy, której osoba pomyliła małą część relatywnego rozumowania z poznaniem pełnego obrazu. Prawdziwe Zrozumienie jest rezultatem analitycznego badania i bezpośredniej medytacyjnej obserwacji swojej własnej psycho-fizycznej interakcji z tym co stanowi uniwersalne cechy egzystencji takie jak nietrwałość, niezadowolenie i brak osobowości i istoty natura wszystkich cielesnych i mentalnych zjawisk związanych z egzystencją. Razem istnieje osiemnaście medytacyjnych etapów w rozwoju Wnikliwej Wiedzy, która służy systematycznemu procesowi Mentalnego Oczyszczania.