Jakie znaczenie ma rozwój Spokojnego Umysłu w Praktyce Dharma?

Konfucjuszowski Klasyk „Da Xue” – Wielka Nauka - wyjaśnia uwarunkowania, w których gdy osoba jest opanowana przez emocje takie jak strach, obawa, radość albo smutek, jej umysł ją opuszcza. Stając się osobą z nieobecnym umysłem, będzie się ona wpatrywać ale nie będzie widzieć, słuchać ale nie brać pod uwagę, jeść ale nie czuć smaku. To ilustruje co kryje się pod słowami „…Prawdziwe Przemiana Siebie zawiera się w Korygowaniu Umysłu.” Podobne zrozumienie jest powielone w Klasycznym Buddyjskich Pismach: „Niepochamowane Emocje i Niespokojny Umysł przywołują wszystkie demony i złe duchy do Własnej Osoby podróżującego…”.

Pod nieczystymi wpływami pożądań zmysłów, zarozumiałości, złej woli, strachu niepewności, zazdrości, lenistwa, niepokoju i ignorancji, stan samo-wywołanej spontanicznej obsesyjności pojawia się by usidłać, nic nie podejrzewającego, w generowanie przyszłych przyczyn ponownego pojawienia się niezadawalających uwarunkowań; odbierając w ten sposób będącemu pod jej wpływem, jakiekolwiek możliwości zrealizowania oswobodzenia poprzez doskonalenie dyscypliny etycznej, medytacyjnej absorbcji i mądrości, za pomocą, której osoba zostaje przeobrażana ze stanu „nie-bytu wewnątrz bytu” do „bytu w nie-bycie” – faktycznego zjednoczenia pomiędzy tym co jest Pustką a Pojawiającymi się Zjawiskami, tego co jest Relatywną Prawdą Ostateczną Prawdą, takim sposobem osoba przechodzi do „bycia na tym świecie ale nie bycia z tego świata” - stan spełnienia, który może zostać jedynie osiągnięty poprzez podążanie na Ścieżce Samo-Wyzwolenia – którego celem jest Samo Wyzwolenie poprzez osiągnięcie Stanu Arhat (Stanu Świętości) w krainie Nirwany.

To na fundamencie zasymilowanej mądrości ze Ścieżki Samo-Wyzwolenia, przygotowuje ona osobę do podjęcia Drogi Środka Uniwersalnego Wyzwolenia, która zawiera etykę wstrzemięźliwości ze Ścieżki Stanu Arhat, jak również etykę zaangażowania Ścieżki Bodhissatvy, która zajmuje się pomnażaniem szlachetnych zasług (łaska świętości) oraz osiąganie spełnienia innych przez dzielenie się z nimi altruistycznymi sposobami osiągnięcia uwolnienia od zniewolenia przez powracające cierpienie w doczesnej egzystencji. To jest głównym powodem dlaczego jest to takie istotne, że żadna lekcja nie może zostać naprawdę rozpoczęta dopóki umysł ucznia nie jest cichy i spokojny. Ale nie pytaj czy twój umysł jest wyciszony czy nie. Pytanie brzmi czy twój umysł jest pełen szacunku czy nie. Wraz z szacunkiem umysł jest natychmiast cichy. Bez wyciszonego umysłu, jak ktoś mógłby rozpoznać naturę swojego Prawdziwego Ja? Bez takiego zrozumienia jak może mieć miejsce oświecenie?