Czym jest 37 dziedzin praktyki sprzyjających Osiągnięciu Mądrości?

37 dziedzin praktyki sprzyjających procesowi osiągnięcia Mądrości obejmuje: Cztery Typy Fundamentów Rozwagi odnoszących się do kształtowania Wnikliwego Poznania prawdziwej natury egzystencji, Cztery Typy Doskonałego Starania, którego celem jest pokonanie Niezdrowych Czynników podczas gdy Perfekcja Cnót jest pomnażana, Cztery Składniki Medytacyjnej Absorbcji niezbędne dla Cudownych Dokonań, Pięć Mentalnych Fundamentów Koncentracji, które tworzą podstawy rozwoju Prawdziwego Poznania, Pięć Umiejętności Prawdziwego Poznania, które umożliwia osiągnięcie Prawdziwego PrzebudzeniaSiedem Czynników Oświecenia, prowadzących do zrealizowania Odzwierciedlającej Mądrości, i Szlachetna Ośmioraka Ścieżka, która prowadzi do wygaszenia fundamentalnych przyczyn życiowego niezadowolenia i powoduje powstanie stanu trwałego szczęścia wolności od wszelkich form przyszłego cierpienia.