Czym jest Stan Buddy?

Słowo Budda oznacza Przebudzony. Do każdej istoty, która oczyściła swój umysł z nieczystości i kultywowała cały swój potencjał odnosimy się jako Budda. Było wielu Przebudzonych od niepamiętnych czasów. Ostatnim w obecnych dziejach świata jest Budda Shakyamuni, który narodził się jako Książę Siddhartha Gautama 2500 lat temu. Maitreya, Przyszły Budda jest następnym Buddą, który nadejdzie. 

Budda jako Nauczyciel zarówno Ludzi i Bogów posiada mądrość czystego umysłu i sprawność umiejętnych sposobów wyjaśniania różnych etapów ścieżek ku oświeceniu; jak przechodzić z jednego na następny; jakie cechy utrzymać i rozwijać; a które porzucić. Budda przekazuje nauczanie i pokazuje własnym przykładem dwanaście etapów emanacji, które on sam podjął by przejść ze stanu zwykłej istoty do stanu pełnego przebudzenia. Ale Budda nie narzuca nam by podjąć się tej ścieżki, ani nie poddaje nasze umysły żadnej formie zmian, tylko my sami poprzez szczery i świadomy wysiłek możemy to zrobić. To my musimy być tymi, którzy biorą odpowiedzialności za pokonanie naszych niepokojących postaw, przeciwstawienia się naszym własnym nieczystym działaniom i usunięcia nieczystości z naszych własnych umysłów.

Budda jest również znany jako Tathagata co oznacza „Ten, który osiągnął pełne zrealizowanie Takości przyjścia i odejścia jako poprzedni Buddowie”. Tathagata jest Takością ostatecznej bezwarunkowej natury wszechrzeczy, znikąd się ona nie pojawia ani do nikąd nie odchodzi – materializacja tego co jest wyrażone we wszystkich oddzielnych indywidualnych rzeczach, jednoczenie nie jest niczym innym niż one ani nie jest na nie podzielona. Tathagata nie może być zwany ten jako odrębny od wielu, ponieważ nie jest on odrębny od niczego. Nic co jest z tym połączone nie może zostać odrzucone albo zaakceptowane, ponieważ są to jedynie tryby braku tworzenia i braku egzystencji, które nie biorą się ani z dualizmu ani braku dualizmu, ani z zanieczyszczonego, ani z oczyszczonego, ani nie tworzone, ani nie zatrzymane. Ponieważ Takość nie jest przeszłością, przyszłością ani teraźniejszością, dlatego poprzez wyraz braku odróżnienia, w formie nie-obserwacji, jest czymkolwiek chce być.

Tathagata jest znany z tego, że posiada dziesięć specjalnych cnót: nigdy nie powoduje zbłądzenia; nie mówi niedbale i w gwałtowny sposób; jest zawsze ostrożny; nie ma skłonności ku niezgodzie; posiada zawsze obecną koncentrację umysłu; spokój ducha jest zawsze obecny; entuzjazm jest niezachwiany; energia jest niewyczerpana; pełna świadomość nigdy nie zanika; koncentracja jest niesłabnąca; mądrość nigdy nie zawodzi; wybawienie zawsze oswabadza; wyrazy ciała, mowy i umysłu są poprzedzone przez i korespondują z poznaniem; postrzeganie i poznanie dotyczące przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, trwa niezakłócenie i bez przeszkód.