Jaka jest różnica pomiędzy Spełnieniem Tao a Kultywowaniem Stanu Buddy?

Spełnienie Tao jest Ścieżką Indywidualnego Wyzwolenia. Jej celem – podobnie do tego, który ma Pratyeka-Budda - jest wyzwolenie siebie od zniewolenia od trosk tego świata poprzez zjednoczenie z Absolutną RzeczywistościąKultywacją Stanu Buddy jest ścieżką uniwersalnego wyzwolenia podjętą przez Przebudzone Umysły, które pragną podzielić się z wszystkimi istotami najbardziej użytecznym sposobem zrealizowania uwolnienia się od samsary – cyklicznej egzystencji niezadowolenia. Większość z Chińskich Mistrzów Buddyzmu oryginalnie było Taoistycznymi uczonymi.