Co się dzieje gdy ktoś swoim działaniem sprzeciwia się Dharmie?

Formy każdego rodzaju ujawniają prawdziwą strukturę bez formy. Nie ma nic na świecie bez prawdziwej struktury, ani czegoś takiego jak prawdziwa struktura bez formy. Tylko poprzez stanie się w pełni świadomym prawdziwej struktury wszystkich form, wliczając w to te, które jesteśmy skłonni tłumić, umysł stanie się przebudzony i prawdziwe zrozumienie ujawni się. Kiedy ktoś swoim zachowaniem sprzeciwia się Dharmie, natychmiast traci on z widoku prawdziwą strukturę. Zamiast jasności zrozumienia, nastaje dezorientacja i niepokój. Wszystkie trudności w życiu wynikają z braku świadomości w stosunku do naszych uwarunkowań przyczyny i skutku. Kiedy intencja i wyrażanie się umysłu, mowy i ciała nie rezonują w harmoniczny sposób z absolutem, cały nasz wysiłek nie przyniesie efektów w pokonaniu przeszkód i pacyfikowaniu trudności, ponieważ kiedykolwiek naruszamy integralność naturalnej struktury absolutu, macierz wszechświata ukształtuje się stosownie, w odpowiedzi na przyczynę naszego naruszenia, powodując multum konfliktów w naszym życiu. Lao Zi oświadczył w Taou Te Ching „Nieporządek na świecie wynika z przebiegłości i uporu ludzkiego. Tylko jeśli ludzie będą przestrzegać prostoty Tao (Dharma) pokój nastanie, stabilność i dobro na świecie.”