Jaka jest różnica pomiędzy Ponownym Narodzeniem a Reinkarnacją?

Ponowne Narodziny są niekończącym się, cyklicznym procesem skoncentrowany wokół obracającego się koła narodzin i śmierci. Z jednego życia na drugie, osoba uczy się pewnej duchowej nauki kiedy stawia czoła owocom sprawiedliwości z poprzednich żyć i spłaca karmiczny dług, który jest winien, w tym czasie nieprzerwanie kształtujemy okoliczności naszych kolejnych narodzin zgodnie z mentalnymi odciskami na naszym strumieniu umysłu. W ten sposób, następuje jedno życie po drugim, niosąc ze sobą genetyczne kodowanie naszych wszystkich poprzednich żyć, będące źródłem wszystkich naszych cierpień i mocnych stron. Carl Jung odnosił się do tego jako Pamięć Przodków, podczas gdy Platon wyjaśniał konieczność uwolnienia duszy od ciała żeby natura naszej prawdziwej konstrukcji przetrwała i zrozumienie jakie ktoś zgromadził w poprzednich życiach mogło zostać przywołane. Jakkolwiek, istnieje duża różnica pomiędzy ponownym narodzeniem a reinkarnacją.

Ponowne Narodzenie jest nieświadomym procesem inicjowanym przez kompulsywność nawykowych skłonności w naszym ultra-podświadomym strumieniu umysłowym, który odzwierciedla z czym było zgodne nasze postępowanie w poprzednich życiach. W ponownym narodzeniu, całkowicie nie ma się wyboru do jakiego rodzajem życia, możemy powrócić. Jest to w pełni podyktowane przez rewizję komicznych lekcji, które przyswoiliśmy w poprzednich życiach. Z tego powodu Ponowne Narodziny pojawiają się zgodnie z nieodwołalnym kanonem: „zbierzecie, co zasialiście”.

Z drugiej strony, Reinkarnacja, jest świadomym działaniem z wolnego wyboru. Jest rezultatem najbardziej ezoterycznej praktyki medytacyjnej, która prowadzi do ostatecznej ewolucji umysłu, kiedy osoba jest w stanie w pełni panować nad swoją świadomością przechodząc przez różne pośrednie etapy śmierci, która prowadzi do najbardziej subtelnej rzeczywistości umysłu, w której adept może przeniknąć absolutną rzeczywistość wszechrzeczy i uwolnić się od kajdan karmy. Od tego momentu, mają oni całkowitą kontrolę nad dokładną formą i okolicznościami ich przyszłej reinkarnacji. Wielu z tych wysublimowanych mistrzów, w Buddyzmie zwanych Buddami, jest dobrowolnie zreinkarnowanych raz za razem; ich święta misja: wyzwolić od cierpienia wszystkie istoty czujące. Niektórzy z nich powracają dyskretnie i pracują po cichu z niewielkim rozgłosem na temat ich miejsca przebywania. Inni wracają by stać się prominentnymi liderami i wybitnymi autorytetami, tak aby mogli z wpływowej pozycji, promować stan wyższej świadomości duchowej na świecie. Dlatego reinkarnacja jest najwyższą formą altruizmu. Obecnie dobrze znanymi postaciami są: J.Ś. 14-sty Dalai Lama, J.Ś. 3-ci Druwbang Pema Norbu „Penor” Rinpoche: J.Ś. 17-sty Karmapa i wielu innych.