Jak powinno się przyjmować Karmiczne Lekcje?

Karmicznych lekcji nie da się nauczyć bez prawdziwego zrozumienia od wewnątrz. Rozumienie polega na przyjrzeniu się rzeczywistej naturze rzeczy na tyle dogłębnie, żeby nie rozróżniać na siebie i innych. Prawda nie może zostać zrozumiana poprzez logiczne argumentowanie, ale tylko przez wnikliwość, która nie ma nic wspólnego ze słowami lub wyobraźnią. Słowa mogą wskazywać ku prawdzie ale prawda nie znajduje się w słowach. Poszukiwanie wyjaśnienia przy użyciu samych słów, lub czystej wyobraźni bez zastosowania dociekania, jest równoznaczne ze straceniem kontaktu z prawdą, a wraz z nią wglądu w rozpoznanie istoty rzeczywistości. Ten kto pragnie zrozumieć prawdę ale nadal upiera się przy wymyślonej logice spekulacji nigdy nie zrozumie w pełni czym jest prawda. Wkrótce jedynym co pozostaje są słowa spaczonego intelektu, który słabo inspiruje ku konstruktywnemu działaniu, lub nawet czyny, które zaprzeczają słowom. Wszelkiego rodzaju niepokój emocjonalny jest jedynie symptomem większego, bardziej podstawowego problemu, który trzeba sprostować. Zauważ to, a nawet jeśli ktoś czuł by się z tym skonfrontowany, to odkryje, że łatwo jest dostać się do przyczyny problemu. W innym wypadku, jaki pożytek może przynieść jakakolwiek lekcja jeśli ktoś ignoruje otrzymaną radę i zamienia dociekanie na nie prawdziwą fantazję? Czy to nie zgadza się z nauczaniem Jezusa: „Proście a zostanie wam dane. Szukajcie a znajdziecie. Pukajcie a zostanie wam otwarte.”