Nowe Nauczanie Audio: Jak praktykować Buddhadharma . . . Aktualności Nauczań Pathgate znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

Czym są Pozytywne Karmiczne Czynniki?

Kiedykolwiek myśl powstaje, karmiczny odcisk zostaje ukształtowany. Utrzymywanie szlachetnych czynników mentalnych takich jak oferowanie spokoju ducha, współczucia, dobroci pełnej miłości, altruistycznego zamiaru, dla wszystkich istot; wiary w stosowanie szlachetnych prawd, zgodne z sumieniem unikanie niepoprawnych trybów postępowania; sumienna samo-analiza, entuzjastyczny wysiłek w celu pozbycia się ignorancji, są zatem postrzegane jako zdrowe sposoby na zasianie pozytywnych karmicznyvh czynników, co zapobiega powstaniu i pełnego rozwoju negatywnych karmicznych odcisków

Konsekwencje, które mogą zostać wygenerowane przez właściwego rodzaju związki trudno przecenić. To dlatego Kofucjusz postrzegał przyjaźń z osobą prawą, wierną mądrą jako pożyteczne, natomiast przyjaźń z osobami, które nam schlebiają, insynuują i są krasomówcami jako krzywdząceAutentyczna przyjaźń jest w stanie zapewnić obopólne wsparcie i troskę o siebie nawzajem, natomiast powierzchowna przyjaźń mająca na celu zaspokajanie własnych potrzeb morze jedynie przyczynić się do wzajemnego cierpienia.