Czym są Pozytywne Karmiczne Czynniki?

Kiedykolwiek myśl powstaje, karmiczny odcisk zostaje ukształtowany. Utrzymywanie szlachetnych czynników mentalnych takich jak oferowanie spokoju ducha, współczucia, dobroci pełnej miłości, altruistycznego zamiaru, dla wszystkich istot; wiary w stosowanie szlachetnych prawd, zgodne z sumieniem unikanie niepoprawnych trybów postępowania; sumienna samo-analiza, entuzjastyczny wysiłek w celu pozbycia się ignorancji, są zatem postrzegane jako zdrowe sposoby na zasianie pozytywnych karmicznyvh czynników, co zapobiega powstaniu i pełnego rozwoju negatywnych karmicznych odcisków

Konsekwencje, które mogą zostać wygenerowane przez właściwego rodzaju związki trudno przecenić. To dlatego Kofucjusz postrzegał przyjaźń z osobą prawą, wierną mądrą jako pożyteczne, natomiast przyjaźń z osobami, które nam schlebiają, insynuują i są krasomówcami jako krzywdząceAutentyczna przyjaźń jest w stanie zapewnić obopólne wsparcie i troskę o siebie nawzajem, natomiast powierzchowna przyjaźń mająca na celu zaspokajanie własnych potrzeb morze jedynie przyczynić się do wzajemnego cierpienia.