Jak Samsara może zostać unicestwiona?

Osoba nie może się uwolnić od samsary dopóki nie jest w stanie rozpoznać czym samsara jest. Kiedy ktoś jest niezdolny rozpoznać jej przyczyn, jest on również niezdolny do pokonania jej wpływów. Samsara w rzeczywistości stanowi karmiczne efekty, które nie mogą zostać rozwiązane przez samo intelektualne wnioskowanie, ale poprzez zrozumienie i zgodne z nim działanie. Dążenie do oswobodzenia poprzez samo intelektualne wnioskowanie jest zagubieniem się we własnej wyobraźni i utratą zdolności rozpoznania istoty rzeczywistości. Ponieważ samsara zawdzięcza swoje istnienie szkodliwym karmicznym odciskom, może ona zostać unicestwiona jedynie wtedy gdy te karmiczne odciski się wyczerpią lub zostaną sprostowane poprzez działania mądrości umiejętnych środków. W ten sposób osoba może zneutralizować karmiczne efekty jej obecnej samsarycznej egzystencji w trakcie ich rozwoju, konsolidując w tym czasie niezbędne czynniki warunkujące oświecenie.