Czym jest Samsara?

Samsara jest powtarzającym się cyklem istnienia niezadowolenia – następowanie w wyniku wędrówki dusz, ponownych narodzin, którym istota czująca jest poddana dopóki wszystkie negatywne karmiczne odciski nie zostaną oczyszczone i stan nirwany nie zostanie osiągnięty. Zaczątek samasary pojawia się w wyniku czyjegoś ciągłego przywiązania do trzech trucizn – pożądania, działania w złej woli, ignorowania rzeczywistości. Rodzaj ponownych narodzin wśród różnych trybów samsarycznej egzystencji jest w całości uzależniony od rodzaju karmy, którą ktoś kultywował. W ten sposób działanie z czyjejś przeszłości generuje rodzaj ponownych narodzin jakie zaistnieją w przyszłości, i dobrostan obecnych narodzin nie jest niczym innym niż kontynuacją przyczyny i skutku czyichś działań w przeszłości.

Kontynuacja samsarycznej egzystencji jest w dużym stopniu utrwalona przez nasze ciągłe przywiązanie i niechęć do ośmiu przyziemnych obawPierwszymi czterema obawami są przywiązanie do przemijających przyjemności sześciu zmysłów, przywiązanie do materialnego zysku, przywiązanie do aprobaty, przywiązanie do wizerunku i reputacji. Kolejnymi czterema obawami są niechęć do przemijających nieprzyjemności, niechęć do materialnej straty, niechęć do krytyki nieprzyjemnych dźwięków, i niechęć do oszczerstw i zarzutów. Jakakolwiek istota czująca, która jest zaabsorbowana przez osiem przyziemnych obaw może oczekiwać życia pełnego wzlotów i upadków występujących na przemian pomiędzy niespełnionymi oczekiwaniami i rozczarowaniem, ciągle na łasce niekontrolowalnych emocji, które obejmują w swoim zakresie zło, strach, żal, uniesienia i obawy, bez żadnych perspektyw na osiągnięcie wyzwolenia w przyszłym ponownym narodzeniu.