Czym jest Karma?

Dosłowne znaczenie Snskryckiego terminu karma to „uczynek”. Nie jest to prawo odwetu ani kary, ponieważ nikt nie może nam uczynić tego, czego sami sobie nie wygenerowaliśmy. Podstawowe postrzeganie Karmy jako prawo przyczyny i skutku, może zostać podsumowane w Buddyjskim Świętym Tekście Visuddhi Magga (Ścieżka Oczyszczenia) „Pięć przyczyn było w przeszłości, pięć owoców znajdziemy w obecnym życiu; pięć przyczyn wytworzymy teraz, pięć owoców zbierzemy w przyszłym życiu”.

Karmiczny efekt działania, które może posiadać jakikolwiek aspekt ciała, mowy i umysłu, nie jest zdeterminowany przez działanie samo w sobie ale przez czynniki motywujące, które się za nim kryją. To intencja działania jest tym co powoduje zasianie karmicznych odcisków. „Uczynek zamierzony” może się nie zmaterializować z takiego lub innego powodu ale jeśli intencja w jego kierunku istnieje, to nadal pozostawi on karmiczny odcisk na kontinuum strumienia świadomości i konsekwencje, które wytworzy nadal zaistnieją gdy warunki ku temu by dojrzał będą idealne. Jedyny uczynek jaki może być postrzegany jako nie-karmiczne działanie to ten, który jest całkowicie wolny od u trzech głównych przyczyn ludzkiego cierpienia – przywiązania, niechęci i ignorancji. W innym wypadku, szlachetne działania wytwarzają pozytywne karmiczne nasiona, a nie-szlachetne działania wytwarzają negatywne karmiczne nasiona. Obydwa zaowocują gdy czas się dopełni by wytworzyć dobre lub złe karmiczne efekty. Podczas gdy karma powoduje zaistnienie sytuacji, to nie powoduje ona zaistnienia reakcji na tą sytuację. My sami pozostajemy odpowiedzialni za nasze przeszłe działania jako spadkobierca naszej karmy oraz władca naszego własnego przeznaczenia.

Stanowiąc prawo przyczyny i skutku, karma rządzi się czteroma warunkami: po pierwsze, karma jest niepodważalna w tym, że szlachetne czyny powodują szczęście a nie szlachetne działanie powoduje niezadowolenie; po drugie, karmiczny efekt, którego ktoś doświadcza jest zawsze o wiele większy niż karmiczny odcisk, który ktoś zasiał; po trzecie, żadna karmiczna sytuacja nie zamanifestuje się w czyimś życiu bez uprzedniego wywołania przyczyny; po czwarte, karmiczne nasiona raz wygenerowane nigdy nie zginą dopóki naturalnie się nie wyczerpią.

Karma z jej karmicznym odciskami stanowią determinujące czynniki, które wpływają na proces odradzania się. Z pośród pięciu głównych typów karmy: szlachetna karma powoduje odradzenie się w jednym z trzech wyższych królestw samsarycznej egzystencji, nie-szlachetna karma powoduje odrodzenie się w jednym z trzech niższych królestw samsarycznej egzystencji, nie-fluktuująca karma powoduje odrodzenie się w królestwach formy i bez formy, samsarycznych egzystencji, w wyniku działań powiązanych z różnego rodzaju praktykami mentalnego zaabsorbowania, formująca karma powoduje odrodzenie się w jednym z sześciu królestw samsarycznej egzystencji kiedy cztery warunki intencji, obiektu, działania radowania się są obecne, a odrodzenie się związane z karmą spełnienia jest spowodowane przez brak wpływu intencji, obiektu, działania radowania się na karmiczny odcisk, i w zamian zakańcza proces odrodzenia się w czasie trwania obecnego życia doświadczeniem zaistniałym jako przyjemne albo nieprzyjemne zgodnie z karmicznymi odciskami kontinuum strumienia świadomości.

Aby karma zaistniała, wymaga ona specyficznych uwarunkowań i katalizatorów. Co więcej, sposób w jaki karama się realizuje jest zdeterminowany przez rozróżnienie ciężaru karmicznej wagi w stosunku do: natury niecnoty, obiektu niecnoty, twojej intencji kryjącej się za niecnotą, działania samego w sobie, częstości tych działań, i przywiązania do niecnotliwej postawy bez opierania się.