Jakie są Różne Etapy Oświecenia?

Różne etapy oświecenia różnią się stopniem w zależności od tego jak głębokie jest spełnienie kultywowane poprzez postępujące fazy pojedynczo-zogniskowanego zaabsorbowania, prostota wynikająca ze spełnienia, jeden gust wynikający z zaniku dualności, jednorodność nie-medytacji. Każdy z tych etapów reprezentuje wzrost świadomości z relatywnej do absolutnej, ze zjawiskowej do fundamentalnej, z tego co składa się z formy i koloru do tego co składa się z pustki obu, z tego co jest uważane za różne do tego co tożsame, z tego co kiedyś postrzegane jako nieskończone do tego co okazuje się jedną istotą, i od tego co kiedyś było zbiorem psycho-fizycznych agregatów do ostatecznego stanu po prostu bycia.