Czym jest Nirwana?

Nirwana jest podstawowym celem duchowej praktyki. Jest rezultatem, osiągniętego najpierw zrozumienia, że wszystkie zjawiska mające swoją podstawę w ego, są bezkształtną iluzją, i że ich istnienie jest źródłem całego cierpienia. To wiąże z uczynieniem wszystkich nieszlachetnych karmicznych czynników nieszkodliwymi i spacyfikowaniem całej złej woli. Nirwana jest stanem kiedy ktoś odkrywa utożsamienie swojego prawdziwego siebie z absolutem, jako przeciwieństwo do ciągłego trwania w udawaniu sztucznego siebie. Jest również opisana jako błogosławieństwo uwolnienia swojej pierwotnej czystej natury z przemijających nieczystych agregatów. Nirwana reprezentuje jedność z absolutem, kiedy korzenie wszystkich bolesnych czynników zostaną usunięte.