Czym są Stopniowe Etapy „Transformacji Energii” i „Osiągania Mądrości”?

Transformacja Energii rozpoczyna się wraz z kultywowaniem szczerości. Zrozumienie jakie się pojawia w wyniku bycia szczerym jest nazywane transformacją natury. Szczerość jaka się pojawia w wyniku zrozumienia jest nazywana budową moralności. Tam gdzie jest szczerość, tam również będzie zrozumienie. Tam gdzie jest zrozumienie, tam naturalnie będzie szczerość. Tylko ten kto jest całkowicie szczery jest w stanie pielęgnować jego własną naturę. Ten kto w pełni zaopiekował się swoją własną naturą jest w stanie pomagać też innym w tym przedsięwzięciu. Ktoś kto potrafi pomagać innym w rozwoju jest również w stanie zrozumieć i zaopiekować się naturą wszystkich rzeczy. Ten kto potrafi w pełni zaopiekować się naturą wszystkich rzeczy może stać się przydatny w tym co Boskie w transformowaniu i trosce o wszechświat. Ten kto współpracuje z tym co Boskie, może wraz z Niebem i Ziemią stworzyć trójcę ultra-subtelnej macierzy. Wtedy szczerość staje się ustrukturyzowana i staje się zauważalna, co jest powodem światłości. Kiedy światłość się rozwija to zaczyna promieniować. W końcu jego świetlistość jest w stanie wpłynąć na macierz wszechrzeczy. Pod tym wpływem wszystkie rzeczy mogą zostać zmienione i przekształcone. Tylko ten kto ucieleśnia całkowitą szczerość może zrealizować taką transformację. Szczerość jest połączona z samo-oświeceniem; jest całkowicie samo-motywująca. Jest jądrem wszystkiego, bez szczerości pozostałby tylko niebyt. Dlatego szczere działanie jest wysoko cenione przez mędrca. Szczera osoba nie tylko rozwija siebie, ale również wspiera innych. Drogą samorealizacji osoba osiąga człowieczeństwo i dobroć. Poprzez wspieranie innych rozwija się swoją własną wiedzę i mądrość. Wkrótce zewnętrzne i wewnętrzne cnoty dobroci i mądrości harmonizują się w jedno. Nieskończone i wspierające, przenika macierz wszechrzeczy. Tylko ktoś kto całkowicie emanuje szczerością może tworzyć wespół z Boskością, oddziaływać na zmiany wykraczające poza fizyczny wymiar poprzez miłość, współczucie i wiarę, i zrealizować każde zadanie jakie jego umysł sobie wyznaczył.

Kiedy ktoś postępuje zgodnie z Drogą Absolutnej Rzeczywistości Wszechrzeczy, jego Schemat Wibracji harmonizuje się z tym, który posiada casoz-przestrzenne kontinuum wszechświata. Jak zmiany pór roku, osoba podróżuje naprzód i zmienia każdy moment na nowo, współtworząc cały czas wraz z Boskością. Dla osoby błogosławionej mądrością i szczerością, życie codzienne staje się coraz bardziej świetliste i wysublimowane. Kiedy ktoś wykroczy ponad strach skończoności, odseparowanie pomiędzy Sobą a Źródłem przestaje istnieć; otwierając nowy rozdział dalszego rozwoju. I tak, Duchowa Ewolucja dla uniwersalnego-spełnienia wszechrzeczy trwa.