Jak można określić „Tworzenie wespół z Boskością”?

„Ja jestem w Ojcu, a ty jesteś we mnie, tak samo jak ja jestem w tobie.” tak powiedział Jezus 2000 lat temu. Mówiąc w ten sposób, dał do rozumienia, że „Bóg jest we mnie, tak samo jak Bóg jest w tobie.” W podobny sposób ale innymi słowami nauczał Budda Shakyamuni 500 lat wcześniej, który wyjaśniał, że wszyscy mamy w sobie, czystą istotę Natury Buddy – Naturę w całkowicie Spełnionej Istoty Oświeconej. Jak Jezus wyjaśniał swoim uczniom: „Prawdziwym celem życia dla wszystkich istot świadomych jest zrozumienie, że boskość istnieje w nas wszystkich. Jest tylko jedna religia, religia miłości, jest tylko Jeden Bóg, i jest On Wszechmogący.”

Głównym tematem przewodnim wszystkich religii jest Wiara, Oddanie i Boska Miłość. Razem reprezentują one istotę czystości i niewinności. Bez ucieleśnienia niewinności, nie byłoby możliwe by przeobrazić macierz energetyczną czyjejś metafizycznej płaszczyzny w sposób w jaki do tego dochodzi dla nowonarodzonego niemowlęcia – pierwszy warunek zasadniczy dla praktyki Klasycznego Quigong, i ponadczasowy fundament, na którym Ścieżka Uniwersalnego Wyzwolenia się rozpoczyna. Tak jak Jezus przypominał swoim uczniom: „Królestwo Niebieskie należy do dzieci. Nikt nie może wejść do królestwa mojego Ojca dopóki nie stanie się tak ufający i tak niewinny jak dzieci.”

Pewnego razu do Jezusa zwrócił się człowiek, który błagał; „Panie, miej miłosierdzie dla mojego syna, ponieważ, zły duch opanował jego ciało, i czasem nagle krzyczy, i często wpada do ognia, i często wpada do wody, i przyprowadziłem go do Twoich uczniów ale oni nie mogli go uleczyć.” Jezus odpowiedział: „O niewierne i zepsute pokolenie, jak długa muszę z wami wytrzymywać? Jak długo moja cierpliwość będzie wystawiona na próbę? Przyprowadźcie go tu do mnie.” Wtedy Jezus wypędził złego ducha i od tej pory dziecko było uleczone. W skutek tego uczniowie zwrócili się do Jezusa na osobności i zapytali „Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?” I Jezus im odpowiedział: „Z powodu waszego braku wiary. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to powiecie do tej góry, „Przenieś się z tego miejsca tam,” i się przeniesie, i nic nie będzie dla was niemożliwe.”

Ktoś nie musi się nawrócić na religię by docenić Miłość będącą istotą Boga. Jezus kiedyś powiedział: „Pobożni ludzie często są dalej od królestwa Bożego, niż ci, którzy przyznali się do swoich błędów i czują skruchę.” Wielu religijnych ludzi zapomniało, że Bóg przede wszystkim chce by jego ludzie byli dobrzy i sprawiedliwi. Ścieżka w poszukiwaniu wiedzy musi w pewnym momencie połączyć się ze ścieżką altruizmu i współczucia, w przeciwnym wypadku prowadzi do próżności i samo-zadawalania. Wszystkie autentyczne ścieżki duchowe zachęcają praktykujących by prowadzili swoje życie rozpoznając Prawdę, postępowanie z Szacunkiem i Pokorą, Wdzięcznością, Przebudzony Stan Uniwersalnej Harmonii i Boską Miłość. Niemożliwym jest osiągnięcie prawdziwego posiadania mądrości jeśli jednej z tych cech brakuje, ani też, kultywowanie boskości w sobie nie może zostać zainicjowane jeśli te atrybuty nie są obecne. Jakimkolwiek imieniem zadecydujemy zwracać się do Wszechwiedzącego – Bóg lub Budda – będzie to pojęciowe ludzkie wyrażenie opisujące to co postrzegamy jako Będącego Spełnieniem Absolutnej Rzeczywistości i Twórcą Wszechrzeczy. Kiedy ktoś poświęci swoją uwagę i szacunek temu co stanowi Absolut, wtedy staje się on żyjącym działaniem Drogi Absolutnej Rzeczywistości, uosobieniem Boskości, fontanną Boskiej Miłości. Ta Boska Miłość, nie powinna być mylona ze współ-uzalżniającą miłością romantyczną lub obsesyjnym przywiązaniem do materialistycznej miłości lub w istocie niedorzecznością każdego rodzaju ślepej wiary lub romansu. Boska Miłość jest początkiem bezwarunkowej miłości, źródłem współczucia i harmonii, źródłem mocy, która daje Boskie Uzdrowienie i Cuda.

To Św. Augustyn napisał: „Cuda nie zdarzają się wbrew naturze ale tylko wbrew obecnym ludzkim prawom natury” – spostrzeżenie, którym podzielił się Albert Einstein: „Rzeczy, które możesz zmierzyć we wszechświecie często się nie liczą. Liczą się rzeczy, których nie możemy zmierzyć.”

Tworzenie wespół z Boskością jest tak naturalne jak sposób w jaki natura się toczy. Mimo to, zawsze powinno się wstępować na drogę odkrywania pod kuratelą doświadczonego mentora. Mistrz Zen Guisham podsumował to w jego Klasykach ku Przestrodze: „Towarzystwo dobra jest jak spacer przez rosę i mgłę, mimo, że nie przemaczają one twojego ubrania, z czasem staje się ono przepojone wilgocią.”

Wraz z dogłębnym zrozumieniem prawdziwego schematu Czasu, Przestrzeni, Kontinuum i Materii, to co wydaje się niemożliwe jest jedynie iluzją prawdy. Szczęśliwymi są Ci, którzy rozumieją prawdziwy wzór ich własnej natury i podejmują kroki w celu przekierowania ich przeznaczenia dla wyższego dobra. Oni są również tymi skromnymi, którzy w pełni wykorzystują jakiekolwiek dary otrzymali od Boga, i inspirują innych by podążali ich śladami, nieprzerwanie tworząc wespół z Boskością by przynieść lepszy świat dla całej ludzkości. Do prawdy, wszyscy jesteśmy w stanie stać się Cudotwórcami.