Czym jest Tantra?

Tantra jest praktyką Ścieżki Vajrayany (Diamentowej Ścieżki) stosowanej przez zaawansowanych praktykujących Ścieżkę Bodhisattvy. Celem Ścieżki Vajrayany jest siągnięcie czystości i puryfikacja. Ten kto potrafi spełnić te dwa podstawowe czynniki jest nazywany Vajrasattvą Diamentową Istotą. Zogniskowanie Ścieżki Vajrayany jest zorientowane na duchowym rozwoju ludzkiego potencjału poznawczego poprzez systematyczne osiąganie gruntu, ścieżki i spełnienia. Tradycyjnie, Tantry można podzielić na Zewnętrzne Tantry i Wewnętrzne Tantry. Zewnętrzne Tantry składają się z Kriya-Tantra (Tantra Działania), Charya-Tantra (Tanta Opracowania lub Wykonania), i Yoga-Tantra (Tantra Wizualizacji); natomiast Wewnętrzne Tantry, znane również jako Anuttara-Yoga-Tantra (Naczelna lub Najwyższa Yoga Tantra), składają się z Mahayoga (Yoga Metody lub Ojcowska), Anu-Yoga (Yoga Wiedzy lub Matki), i Ati-Yoga (Yoga Wielkiego Spełnienia).

Główną cechą Najwyższej Tantry Yogi jest przekroczenie dwoistości umiejętnych sposobów i mądrości poprzez zjednoczenie dwóch przeciwstawnych zasad. To co odróżnia Ścieżkę Vajrayany od innych ścieżek, takich jak te, które są zorientowane na studiowanie sutry (świętych pism), to realizowanie całkowitej czystości umysłu, który już jest obecny, i który służy za podstawę praktyki adepta Vajrayany, i z którego dalsza całkowita czystość środowiska, ciała, zasobów i uczynków jest generowana.