Czym są Pola Energii?

Cała materia we wszechświecie, zarówno czująca jak i nie-czująca, stanowi w istocie różnorodne pojawiające się zbiory elementów skonfigurowane i zebrane razem zgodnie z ich specyficznym wzorem continuum-tożsamości. Kiedy każdy z tych pojawiających się zbiorów – składających się z ziemi, wody, ognia, wiatru, przestrzeni i świadomości – zostaną głębiej podzielone na ich najbardziej subtelnym składowym poziomie, to co zostanie wtedy odkryte to pola energii, które utrzymują continuum-tożsamości tego obiektu. Wszystkie aspekty pojawiających się form – materialne, niematerialne lub rozumne – mają pewną podobną naturę jednakowości, mimo to pozostają identyfikowalne na podstawie ich indywidualnej unikalności. Tak samo jak pomiary alfa, beta, teta i delta – różne konfiguracje rytmu fal mózgowych – dają wiarygodną informację jaka ludzka psycho-fizyczna czynność jest wykonywana, dyspersja elektromagnetycznych pól ludzkiego ciała daje równie wiarygodną informację o stanie psycho-fizycznym tej osoby. Istnieją również o wiele subtelniejsze, prawie nienamacalne, pola eteryczne, takie jak ling qui, które wskazuje na zakumulowaną mądrość, świętość i transcendentalne zasługi ucieleśnione przez obiekt, lub osobę, dzięki poprzednim powiązaniom z szlachetnymi działaniami w poprzednim momencie życia.

Jedno z nich pole eteryczne, Pole Zasług, manifestuje się jako niematerialna jaśniejąca aura czystego wysublimowanego światła wokół ciała szlachetnej osoby lub świętego obiektu – będąc żywym rejestrem wszystkich pozytywnych karmicznych śladów pozostawionych przez taką istotę lub obiekt od czasów przedwiecznych. Vajrasatva, Diamentowa Istota – ktoś kto ma zdolności by eliminować duchową nieczystość, szczególnie zaniedbania w zaangażowaniu w oddaniu dla Guru i duchowym rozwoju – jest zdolny rozpościerać skuteczność ich Pola Zasług by zapewnić błogosławieństwo świętej łaski i schronienie dla oddanych, którzy szukają interwencji by pokonać trudne warunki w teraźniejszości. Żyjące ucieleśnienie Prajna-paramit (Doskonałości Transcendentnej Mądrości) – Diamentowa Istota, która niezłomnie utrzymuje wydajność interakcji pomiędzy Prajna-paramitami a Jedną Prawdą w Naturze – potrafi zaprezentować Akty Wiary poprzez głębokie medytacyjne zaabsorbowanie przez co cudowne zjawisko, obejmując proces współtworzenia z naturą, może zostać aktywowane aby wytworzyć przekonujący rezultat dla wiernego.

Nawet jeszcze bardziej subtelne pole eteryczne – całkowicie niedostępne dla zwykłej świadomości – można znaleźć w Polu-Buddy, które jest emanacją Mądrości w Pełni Oświeconej Istoty. Istnieją różne poziomy Pól- Buddy. Niektóre mogą być widziane tylko przez Buddę, niektóre mogą być widziane tylko przez Bodhisattvę, a niektóre mogą być widziane przez istoty, które spełniają swój pragnienie by się odrodzić jako rezultat sowich nagromadzonych zasług.