Jaki jest związek pomiędzy Paramitami i Aktami Wiary?

Akumulacja Paramit Doskonałości Cnót w praktykowaniu Hojności, Etycznej Dyscypliny, Wyrozumiałości, Entuzjastycznego Wysiłku, Medytacyjnej Koncentracji i Nieskazitelnej Mądrości – stanowią fundamenty Ścieżki Bodhisatwy. Są one kluczowymi podstawami wytyczającymi wsparcie dla utrzymania przy istnieniu czyjegoś tymczasowego i ostatecznego dobrobytu, jak również wszystkich istot. Aby skorzystać z błogosławieństwa tymczasowego dobrobytu przez co ktoś może cieszyć się następstwem pomyślnych odrodzeń, które zapewniają warunki idealnie dopasowane dla rozwoju duchowego wzrostu, kluczowym jest by osoba wytrwała w praktykowaniu Paramit, tak że wielka akumulacja Transcendentnych Zasług i Pierwotnego Zrozumienia jest nieprzerwanie generowana. Bez wielkich zasobów zakumulowanych Transcendentnych Zasług i Pierwotnego Zrozumienia, nierealnym jest osiągnięcie jakiegokolwiek stopnia Przebudzenia, ponieważ te dwie cechy są warunkiem zasadniczym dla Oświecenia.

Te dwa warunki zasadnicze są również czynnikami, które czynią realnym dla Aktu Wiary – cudowne dokonania, które przekształcają dynamikę czasu, przestrzeni i materii – by zaistniał. Biblijna historia Jezusa zamieniającego wodę w wino, i biblijne historie samo-wygaśnięcia pożaru dżungli automatycznie przed Buddą Shakyamuni, są dwoma klasycznymi przykładami Aktu Wiary. Ten Akt Wiary, często nazywany Aktem Prawdy, może zostać rozwinięty do zaistnienia jedynie przez kogoś, kto już posiadł wielkie spełnienie na Ścieżce Bodhisatwy; kogoś, kogo rozległe zasoby zakumulowanych Transcendentnych Zasług i Pierwotnego Zrozumienia Jednej Prawdy Natury umożliwiają najsubtelniejszemu poziomowi Umysłu Bodhisatwy wygenerowanie Aktu Wiary przy użyciu procesu medytacyjnej absorbcji, która łączy wewnętrznie jego Wiarę i Jedną Prawdę by replikować w teraźniejszości Doskonałość Wydajności z przeszłości, osiąganą przez Istoty Oświecone wraz z upływem czasu.

Ktokolwiek kto osiągnął wielkie zasoby cnót, duchowe spełnienie i nadzwyczajne zdolności z jego przeszłego życia, może liczyć na odzyskanie takiego daru w obecnym życiu gdy niezbędny katalizator czynników dobroci pojawi się jako składowa obrazu. Podobnie, nie będące cnotą wykroczenia, jakie ktoś zasiał w przeszłych życiach są niczym innym jak potencjalną możliwością, którą będzie on doświadczał w czasie obecnym i w przyszłości, jak tylko te nasiona osiągną dojrzałość przyciągnięte przez szkodliwe katalizatory. Interaktywna dynamika czyichś dążeń w obecnym czasie służy jako katalizator aktywujący dojrzewanie potencjału tego co ktoś może uznawać za korzystne lub niesatysfakcjonujące w jego obecnej lub przyszłej egzystencji. Dlatego prawdopodobieństwo osiągnięcia czyjegoś sukcesu w kultywowaniu duchowego spełnienia w obecnej egzystencji, lub rozwijając nadzwyczajną zdolność dzięki, której Akty Wiary mogą zostać wygenerowane, całkowicie zależy od niezachwianego zaangażowania się w praktykę Paramit – Doskonałości Cnót.