Kim są Bodhisatwowie?

Bodhisatwowie są często nazywani Przebudzonymi Wojownikami. Są istotami posiadającymi Przebudzony Umysł, którzy dążą do osiągnięcia Stanu Buddy poprzez systematyczne praktykowanie Paramit – Doskonałych Walorów – by promować to co jest korzystne dla przebudzenia Istot Czujących do prawdziwego stanu rzeczywistości. Celem Bodhisatwów jest niewstępowanie do Nirwany Zjednoczonego Stanu Jedności z Absolutem – dopóki wszystkie istoty nie są uwolnione z karmicznych kajdan cyklicznego cierpienia.

Istnieją trzy rodzaje Bodhistawów: Początkujący Bodhisatwa, Wczesny Bodhisatwa i Transcendentny Bodhisatwa. Początkujący Bodhisatwowie to osoby, które złożyły Śluby Bodhistawy podążając ścieżką dążeń dla dobra wszystkich istot ale nie mogą jeszcze zostać właściwie nazwani prawdziwymi Bodhisatwami z powodu braku wystarczającego osiągnięcia prawdziwej mądrości. Są oni podobni do tych aspirujących studentów medycyny, którzy mogą przyczynić się do praktykowania medycyny jedynie w ograniczony sposób aż do czasu gdy zakończą swoje studia medyczne i zdobędą wystarczające kompetencje do umiejętnego stosowania medycyny.

Wcześni Bodhisatwowie to te osoby, które osiągnęły przynajmniej jeden z dziesięciu Etapów rozwoju Bodhisatwy wraz z osiągnięciem trzech etapów Ścieżki Akumulacji: dotyczącej Aspiracji, Intencji, i Zastosowania Bodhichitty – współczującego umysłu, który aspiruje do osiągniecia pełnego oświecenia dla dobra wszystkich istot. Dziesięć Etapów Bodhisatwy są częścią dwudziestu dwóch kolejnych etapów rozwoju w kultywowaniu Bodhichity prowadzącego ostatecznie do osiągniecia Stanu Buddy.

Transcendentni Bodhisatwowie to Ci Bodhisatwowie, którzy osiągnęli Stan Buddy ale odroczyli swoje wstąpienie do Nirwany. Pojawiają się oni w ogromnie zróżnicowanych formach, które obejmują formy od niebiańskich istot po te posiadające fizyczne ciało zwykłych istot. Celem Transcendentnych Bodhistwów jest użyczenie wsparcia tym, którzy wydobyli z głębi swojego serca niezbędną aspirację i determinację by uwolnić się z niezadowolenia biorącego się z cyklicznego cierpienia.