Co jest Celem trzech Trzech Przygotowawczych Ścieżek Wyzwolenia?

Ich celem jest zapewnić wszystkim istotom różne użyteczne sposoby na to by kultywować Prawdziwa Mądrość zgodnie z karmicznym potencjałem i intelektualnymi możliwościami każdej istoty.

Pierwsza ścieżka jest dla tych, którzy zwani są jako Słuchacze, których jedynym celem jest ich własne wybawienie. Ich celem jest osiągnięcie Stanu Arthat – Rzeczywistości Świętości. Arthaci, Zasługujący na Szacunek, w Chinach zwani również jako Lohan, są uznawani za mędrców o wzorowym charakterze, wolnych od przyziemnych pożądań i iluzji. Ich surowe przestrzeganie Pratimokshy – Etyki Wstrzemięźliwości – która powstrzymuje ich przed angażowaniem się w niepoprawne działania i umożliwia im z czasem doskonałe rozeznanie Czterech Szlachetnych Prawd i wyzwala ich do świętego stanu Nirvany, znanego z tego, że charakteryzuję się cechami, które są dokładnie przeciwne tym występującym w uwarunkowaniach ludzkich. Cechy takie jak: autentyczne ja będące przeciwieństwem fałszywego ja; nieskończoność będąca przeciwieństwem nietrwałosci; dobroć będąca przeciwieństwem zła; zachwyt będący przeciwieństwem niezadowolenia. Co więcej, istnieją dwa rodzaje Nirwany: pierwszy rodzaj należy do Arhata, który jest wolny od dalszych ponownych narodzin w przyziemnej egzystencji, ale nadal posiada ciało fizyczne; drugi rodzaj należy do Arhata, którego psycho-fizyczny agregat rozkłada się po raz ostatni. W czasie gdy osiągniecie Stanu Arhata prowadzi do Nirwany, celem Arhata jest całkowite soncentrowanie na wyzwoleniu siebie, dlatego chwalebne walory osiągane przez Słuchaczy są zachowane głównie dla własnej korzyści.

Druga ścieżka jest dla Oświeconego Pustelnika, którego dążeniem jest osiągniecie osobistego wyzwolenia i wyższego oświecenia. Ich celem jest zostanie Pratyeka-buddha – Indywidualnie Przebudzonym. Są to mędrcy, którzy przy pomocy swojego własnego wysiłku osiągają subtelne zrozumienie dwunastu wewnętrznie połączonych czynników warunkowego zaistnienia i dlatego sami osiągają oświecenie, ale tylko przez siebie samych. Jest powiedziane, że oni pojęli, że ten świat, w którym istniejemy jest tylko pojedynczą kontynuacją zbiorowej świadomości stworzonej z niekończących się fal cząstek energii, które w rezultacie wznoszącego się skoku substancji energetycznej emanującej z niekończących się cyklicznych narodzin istot czujących, wywołują ukazanie się nieskończonego zjawiska jakiego doświadczamy w tym systemie rzeczywistości. W terminologii Świętości, Pratyeaka-buddha jest stawiany pomiędzy Arhatami a w pełni oświeconym Buddą. Buddowie-Pratyeaka nie starają się oświecić innych, ponieważ mówi się, że oni osiągnęli zrozumienie warunkowego zaistnienia ale nie wszechwiedzę prawdziwej natury Dharmy.

Oświeceni Pustelnicy zbierają więcej chwalebnych zasług, przez dłuższy okres czasu niż Słuchacze, ale jako Buddowie-Pratyeaka nie posiadają oni chwalebnych cech, które charakteryzują w pełni oświeconego Buddę. Cechy takie jak niczym nie zakłóconą wszechwiedzę na temat wszystkich przyziemnych i nadzwyczajnych zjawisk, lub dziesięć mocy, którymi są wiedza na temat: tego co jest realne a co nie jest; karmicznych działań przyczynowo-skutkowych w życiu wszystkich istot w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; nadzwyczajnych i podrzędnych uzdolnień wszystkich istot; różnych oznak i skłonności wszystkich istot; różnorakich składowych wszechświata; przyczyn prowadzących do różnorodnych rzeczywistości istnienia; źródła czystości i nieczystości; medytacyjnego uświadomienie sobie pustki; stan braku formy i braku uczuć; pamięci o minionych życiach i zdolności przewidywania śmierci, pośmiertnej wędrówki świadomości i ponownych narodzin; i wybawienia umysłu poprzez unicestwienie wszystkich uchybień.

Trzecia ścieżka jest Ścieżką Bodhisatwy. Bodhisatwowie są tymi mędrcami oświeconego umysłu, którzy często uosabiają doskonałe atrybuty i cnoty, które są dostrzegane u samych Buddów. Ich nie-pojęciowe poznanie świata odsłania przed nimi zrozumienie, że jakiekolwiek cierpienie jakie istnieje na świecie, powstaje poprzez czyjeś pragnienie osiągnięcia osobistego szczęścia a jakiekolwiek prawdziwe szczęście jakie istnieje na świecie bierze się z pragnienia szczęścia dla innych. Ich niezachwiane pragnienie osiągniecia Stanu Buddy nie wynika z ich dążenia do osiągnięcia osobistego szczęścia ale z dążenia do osiągnięcia niezbędnych umiejętności dzielenia się z innymi najbardziej użytecznym sposobem urzeczywistnienia ich oswobodzenia z nieprzerwanie powtarzającego się niezadowolenia. Bodhisatvowie dobrowolnie odradzają się w niezliczonej liczbie ponownych narodzin w rozmaitych fizycznych formach i środowiskach, nie w wyniku ignorancji co do ich natury braku zadowolenia, ale ze współczucia i altruistycznych zamiarów dla dobra innych istot. Przedsięwzięcie Ścieżki Bodhisatwy wyróżnia cztery różne fazy: zwyczajną ścieżkę gdy ktoś utrzymuje domowe życie tak jak postępują zwykłe istoty; zdeterminowaną ścieżkę gdy ktoś przysięga osiągniecie oświecenia; ścieżkę posłuszności gdy ktoś żyje zgodnie ze Ślubami Bodhistwy; i bezpowrotną ścieżkę gdy ktoś jest nastawiony na pełne przebudzenie ze pełnym skupieniem uwagi tylko na jednym celu.

Bodhisatwowie, którzy uosabiają praktykowanie paramit transcendentalnych walorów, które udoskonalili w trakcie ich rozwoju – powiązani są z czterema głównymi typami oświeconych działań, które używają by promować rzeczy korzystne dla innych istot. Te oświecone działania obejmują: pacyfikowanie cierpienia i harmonizowanie tego co jest w nieładzie; osiąganie prawdziwego potencjału istot zarówno duchowego jak i materialnego, prezentowanie Aktów Wiary by przynieść korzyść innym na dużą skalę; i decydowanie się na zastosowanie gniewnych działań wynikających ze współczucia by zapobiec rozprzestrzenienia się większego zła promując dobro wspólne istot.