Jak Osiąga się Prawdziwą Mądrość?

Prawdziwa Mądrość jest pewnością wynikającą z pełnego zrozumienia. Jest osiągana poprzez wkroczenie na Ścieżkę Dharmy. Jest ogromna różnica pomiędzy byciem świadomym pojęciowego wytłumaczenia Prawdziwej Mądrości a rzeczywistym doświadczeniem zastosowania w praktyce. Większość ludzi bierze pod uwagę zasadność Prawdziwej Mądrości kiedy ich subiektywne poglądy, których tak mocno się trzymają zawiodły ich w przygotowaniu na erupcję zagrażającej życiu katastrofy lub kryzysu wynikającego z osobistej straty. W momencie gdy zarozumiałość ich subiektywnego spojrzenia wygasa i zadowolenie z ich szczególnego systemu wierzeń zostaje podważone, nagle myślą, czują, widzą i zachowują się całkiem inaczej, zdając sobie sprawę, często po raz pierwszy w życiu, jak kruchy był materiał, z którego zbudowane było ich poprzednie zrozumienie życia. Rozważając na temat wyborów, które muszą dokonać, zaczynają postrzegać ich wcześniejsze priorytety życiowe w zupełnie innym świetle.

Widocznym jest, że rozwaga wynikająca z otaczającego nas cierpienia, a przynajmniej większości ludzi, że rzeczywiste doświadczanie samego cierpienia, jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na decyzję o wkroczeniu na Ścieżkę Dharmy. Ale pozostanie na Ścieżce Dharmy wymaga zmiany postrzegania. Tak jak Albert Einstein zaobserwował: „Znaczące problemy jakich doświadczamy nie mogą zostać rozwiązane z tego samego poziomu myślenia, na którym byliśmy kiedy je spowodowaliśmy.” Jest niezwykle istotnym na tym etapie by zawierzyć doświadczonemu nauczycielowi Dharmy, który potrafi pokazać nam odzwierciedlenie dokładnie takiego stan istnienia na jakim jesteśmy, pomimo stworzonej przez nas samych ignorancji, której doświadczamy w związku z obecnością naszej zewnętrznej, sztucznej osobowości i naszej wewnętrznym samo-zakłamaniu przy użyciu racjonalizacji. Obecność doświadczonego nauczyciela Dharmy eliminuje niepewności na naszej drodze rozwoju, umożliwiając każdemu z nas bycie poprowadzonym przez jedną z Przygotowawczych Ścieżek Wyzwolenia zgodnie z tym co jest istotne dla naszych możliwości intelektualnych.