Jaki jest związek pomiędzy Prawdziwą Mądrością i Prawdziwym Szczęściem?

Termin „człowieczeństwo” oznacza „działanie wynikające z ludzkiej dobroci i współczucia dla cierpienia innych”. Człowieczeństwo, z tego powodu, jest najbardziej odpowiednim słowem by opisać cel ludzkiego życia. My, w gruncie rzeczy, nie jesteśmy przyziemnymi istotami ludzkimi eksperymentującymi z poznawczym doświadczeniem, ale jesteśmy, w swojej naturze, istotami z uśpionym potencjałem poddanym ludzkim doświadczeniom, jako część naszego nieustannego rozwoju w ewolucji naszej Ścieżki Dharmy. Sokrates zauważył, że: „ostateczna prawda o rzeczywistości jest duchowa, a nie materialna; i dlatego może zostać postrzeżona jedynie bezpośrednio przez najbardziej subtelny poziom umysłu, a nie poprzez pięć zmysłów, ani konwencjonalny umysł.” Przyznał, że: „prawdziwa mądrość jest zaakceptowaniem ograniczeń swojej inteligencji, i potrzebą poszukiwania duchowych wskazówek u wyższego źródła, jeśli ktoś ma zamiar ewaluować na wyższy poziom świadomości.” Dalej wnioskował, że: „czyjś docelowy stan egzystencji po śmierci jest całkowicie zależny od wyższego poziomu etyczności naszej egzystencji przed śmiercią, i że sposób w jaki stosujemy się do wyższych zasad w codziennym działaniu zapewnia nam najbardziej sprzyjający i szczęśliwy rezultat.”

To co Sokrates wyjaśniał jest podobne do Buddyjskiego rozumienia Czterech Szlachetnych Prawd, praktyki generowania mądrości dzięki zawierzeniu wskazówkom Oświeconego Umysłu, i zrozumieniu sił karmicznych, które rządzą przyczyną i skutkiem. My jesteśmy, w rzeczywistości, istotami umysłu a nie ciała. Szczególnie, ponieważ subtelny poziom naszej czystej świadomości kontynuuje odradzanie się w niezliczonej liczbie żyć, aż osiągniemy pełne oświecenie, sprawą najwyższej wagi jest zrozumienie dynamiki przy pomocy, której umysł może zostać objęty właściwą troską i rozwinięty. Ponieważ nasza tymczasowa egzystencja opiera się na funkcjonowaniu umysłu, mowy i ciała, nasza egzystencja traci poczucie sensu w momencie gdy nasza mowa i ciało zostają pozbawione ich połączenia z umysłem, przez co nie tylko stają się one bezużyteczne ale aspiracje jakie wcześniej wygenerowaliśmy rozpływają się natychmiast w nicość.

Jest oczywistym, że dobrostan naszego umysłu wpływa na wydajność naszego człowieczeństwa. Jakakolwiek droga na skróty usiłująca zmienić nasze zewnętrzne zachowanie przy użyciu sztucznych przeróbek wizerunkowych, jest nieskuteczna i bezcelowa jeśli zignorujemy potrzebę analizowania i sprecyzowania podłoża i podstawowych przyczyn będących powodem zaistnienia danej osobowości. Im bardziej stajemy się świadomi z czym mamy do czynienia, tym bardziej możemy stać się przygotowani do wzięcia odpowiedzialności za nasze życie. Aby osiągnąć ten cel, jedyną metodą, na której można polegać są wytyczne Prawdziwej Mądrości, którą stanowi zgromadzona wiedza Oświeconego Umysłu. Poza tym, że wielowiekowo potwierdzona jest jej ponadczasowa wartość i uniwersalne zastosowanie w wielkim palnie wszechrzeczy, Prawdziwa Mądrość dostarcza fundamentalne zrozumienie dynamiki Ostatecznej Prawdy. To zastosowanie Prawdziwej Mądrości w rzeczywistej praktyce, jest tym co prowadzi do zaniku zawężonego postrzegania, które posiada nasz przeciętny umysł, i oswabadza czystą świadomość, przez co umożliwia nam odkrycie naszego autentycznego stanu istnienia, kiedy ciało, mowa i umysł łączą się w jedno ze wszystkim co nasz otacza prowadząc do realizacji prawdziwego stanu absolutnego szczęścia – stanu niezrównanego szczęścia trwalszego niż to fizyczne.