Czym są Uniwersalne Zasady Jednej Prawdy w Naturze?

Uniwersalne Zasady Jednej Prawdy obejmują wiele podstawowych składowych zarówno fizycznej jak i nie-fizycznej rzeczywistości. Najważniejszą z nich jest zrozumienie Czterech Szlachetnych Prawd, tak jak zostały wyjaśnione przez Buddę Shakyamuni w temacie prawdziwej natury egzystencji. Mianowicie: egzystencja jest niekończącym się łańcuchem niezadowolenia wynikającego z ciągle zmieniających się czynników uwarunkowań tego świata; powstawanie niezadowolenia ma swoje źródło; powstrzymanie niezadowolenia jest w rzeczywistości wykonalne; istnieje potwierdzony wiekami sposób, który prowadzi do jego powstrzymania.

Pierwsza Szlachetna Prawda opisuje w jaki sposób egzystencja na tym świecie jest w istocie niezadawalająca, ponieważ jedną z cech charakterystycznych egzystencji jest przemijanie. Bez względu na to z kim lub z czym pragniemy wykształcić przywiązanie, mentalnie, fizycznie lub oba na raz, tonadal będzie to wynikiem warunkowego związku przyczynowego, który dyktuje jego powstanie i przeminięcie. Nawet uczucie przyjemności, które daje nam radość, jest w swojej naturze niezadawalające, ponieważ nieunikniony jest jego kres. Dlatego nie tylko jest ono dalekie od satysfakcjonującego, ale pokazuje jego prawdziwy charakter, który polega na tym, że to co uważamy za źródło przyjemności, jest również źródłem niezadowolenia, ponieważ obydwa powstają u tego samego źródła.

Druga Szlachetna Prawda oferuje zrozumienie podstawowej przyczyny niezadowolenia jakie doświadczamy w obecnej chwili, jako dojrzewający rezultat związany z nasionami jakie uprzednio zasialiśmy w przeszłości w wyniku naszych wykroczeń popełnionych w myślach, mowie i działaniu.

Trzecia Szlachetna Prawda potwierdza, że zakończenie niezadowolenia może zostać osiągnięte dzięki pozbyciu się Trzech Trucizn, które zaburzają nasze postrzeganie prawdziwej natury naszych uwarunkowań. Dlatego ktokolwiek kto został zdemoralizowany jest bliski sytuacji, w której znajduje się w gęstym lesie jednak nie morze dostrzec drzewa. Trzema Truciznami są: Egocentryczna Pasja, która jest przyczyną powstania sensualnego pożądania podlegających przemijaniu obiektów zmysłów, oraz pragnienia kontrolowania tego co jest niekontrolowalne; Niechęć do Prawidłowego Działania, która jest przyczyną agresji, złości, nienawiści i zazdrości; i Ignorancja Natury Pełnej Rzeczywistości, będąca powodem zdezorientowania i wyniosłości, które stanowią podłoże do powstawania przyczyn dalszego braku satysfakcji w przyszłości.

Czwarta Szlachetna Prawda jest Drogą Środka Pozbawioną Skrajności. Jej podejście do zakończenia niezadowolenia nie jest oparte ani na samo-zaspokajaniu, ani na samo-umartwianiu; ponieważ obie metody są tylko innymi modelami samo-wyrzeczenia się prawdy i dlatego są niekorzystne. Droga Środka posiada osiem współdziałających ze sobą komponentów, wspólnie znanych jako Osiem Szlachetnych Ścieżek, które razem jako całość stanowią część 37 gałęzi praktyki zmierzającej do Prawdziwego Przebudzenia Mądrości.

Ośmioma Szlachetnymi Ścieżkami są: Doskonałe Zrozumienie – poprawne postrzeganie oparte na zrozumieniu Czterech Szlachetnych Prawd i braku indywidualnego istnienia; Doskonałe Myślenie – postanowienie prawidłowego działania; Doskonała Mowa – unikanie kłamstwa, nieuprzejmej mowy, skłócania, bezcelowego obmawiania; Doskonałe Działanie – wstrzemięźliwość w wywoływaniu konfliktów etycznych; Doskonałe Utrzymywanie się – unikanie zawodów, które są krzywdzące dla innych istot; Doskonałe Starania – kultywowanie i ochrona prawidłowych czynników, jednocześnie powstrzymując się przed i opanowując nieprawidłowe czynniki; Doskonała Rozwaga – nieprzerwana obserwacja ciała, uczuć, świadomości i obiektów projekcji myślowych; Doskonała Koncentracja – koncentracja umysłu prowadząca do osiągnięcia ostatecznego stanu medytacyjnej absorbcji.