Trzeci Dzierżawca Tronu Palyul, Pierwszy Drubwang Pedma Norbu Rinpoche
(1679 – 1757)

Obraz Thangka Pierwszego Drubwang Pedma Norbu Rinpoche

Narodziny pierwszego Drubwang Pedma Norbu Rinpoche jako emanacja wielkiego Pandit Vimalamitra i Vidyadhara Terton Jatson Nyingpo zostało przepowiedziane w Ma-ning objawieniu Terton Jatson Nyingpo. Urodził się on w Chagril niedaleko miasta Ahchog w jedenastym roku rabjung Ziemskiej Owcy (1679 r.).

Od swojego źródłowego guru Pema Lhundrub Gyatso, otrzymał wszystkie transmisje i praktyki należące do rodu Palyul. Zgodnie z jego sukcesem w osiągnięciu spełnienia we wszystkich nauczaniach, które otrzymał, nadano mu tytuł „Drubwang”, który oznacza Potężny Pan Spełnienia. Kiedy Drubwang Pedma Norbu odprawiał Lama Cham z Vajrakilaya z tradycji Sakya, w miejscu należącym do Dharma Króla Dege, publiczność była zadziwiona widząc, że jego stopy nie dotykały ziemi. W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat pierwszy Drubwang Pedma Norbu Rinpoche wniknął swoim umysłem w czystą sferę prawdy. Jego ciało zostało z czcią zachowane wewnątrz drewnianej stupa, która została złożona w jego prywatnej komnacie w jego rezydencji, i tam pozostał.