Piąty Dzierżawca Tronu Palyul Karma Lhawang

Obraz Thangka Karma Lhawang

Karma Lhawang był bratankiem Kunzang Dherab. Od dziecka przejawiał oznaki dostrzegania prawdziwej natury umysłu i okazywał znakomite osiągnięcia w praktyce Dharma. Jego wczesne lata spędził w dawnej siedzibie jego wuja na szczycie góry Dzong-nang, gdzie jego źródłowy guru Karma Tashi przekazał mu wszystkie nauczania i zasadnicze praktyki tradycji Palyul.

Jako piąty Dzierżawca Tronu rodu Palyul, Karma Lhawang był mało zainteresowany prowadzeniem klasztoru. W zamian preferował zatapiać się w czystą naturę praktyk i spędzać większość swojego czasu w odosobnieniu. Bieżące administrowanie klasztorem pozostawił uczniom Ah Sam i Lama Wangchug, podczas gdy Karma Dondam, główny uczeń Karma Tashi miał za zadanie dbanie o ród inicjacji i przekazów. 

Karma Lhawang okazał wiele oznak spełnienia czystego umysłu konsekwentnie przez całe swoje życie aż do momentu gdy nadszedł czas dla niego by odejść do czystej krainy.