Szósty Dzierżawca Tronu Palyul Drugi Karma Kuchen Rinpoche, Gyurmed Ngedon Tenzin Palzangpo
(1794 - 1851)

Obraz Thangka Drugiego Karma Kuchen Rinpoche

Karma Gyurmed urodził się u podnóża góry Me-Chu Gang w Me Shod trzynastego roku rebjung Drewnianego Tygrysa (1794 r.). Jego narodziny były przepowiedziane przez objawienie Terma Duddul Lingpa. Działając zgodnie z poradą trzynastego Karmapa Duddul Dorje, mnisi Klasztoru Palyul byli w stanie zidentyfikować reinkarnacje Karma Tashi, pierwszego Karma Kuchen Rinpoche. Po tym jak Karma Gyurmed został intronizowany w Klasztorze Palpung prowadzonym przez Tai Situ Rinpoche, rozpoczął sumiennie swą naukę Doktryny Buddy. Zakres przekazów jakie Karma Gyurmed otrzymał obejmował te z karma i terma tradycji Palyul, tradycji Kham, tradycji Longched Nyingtig, tradycji Kathog, tradycji Dzogchen, tradycji Jigmed Lingpa, objawień Duddul Lingpa i wiele innych. Karm Gyurmed następnie wcielił praktykę Trzech Korzeni Longchen Nyingtig z Lama, Yidam, Khandro do tradycji Palyul. 

Podobnie do swojego źródłowego guru Karma Lhawang, Karma Gyurmed wolał spędzić swój czas w odosobnieniu. Jego podstawowy Yidam w jego praktyce Trzech Korzeni był Vajrakilaya i miał on częste wizje pełnego zgromadzenia wszystkich siedemdziesięciu pięciu bóstw jego Yidam. W jednej z nich, czystej wizji, został odwiedzony przez Guru Rinpoche, który poinstruował go o wprowadzeniu Ceremonii Spełnienia Mendrub (tantryczny rytuał przyrządzania lekarstwa dharma) do Klasztoru Palyul. Karma Gyurmed również rozpoczął tradycję odprawiania Lama Cham Ośmiu Postaci Guru Rinpoche, dziesiątego dnia każdego Losar, zgodnie z czystą wizją Guru Chowang (1212-1270 r.). 

Spełnienie Karma Gyurmed w Dzogpa Chenpo umożliwia jego uczniom podnieść ich zrozumienie przez samo usłyszenie jego głosu. Czasem dokonywał on cudownych czynów w celu usunięcia ułomności mentalnych istot czujących, takie jak czytanie w ich myślach i w jednym przypadków pozostawił odcisk stopy odciśnięty w skale przy gorącym żródle w Tilung.

Dwudziestego dnia piątego miesiąca, pięćdziesiątego ósmego roku jego życia, Karma Gyurmed poinstruował swoich uczniów by przygotowali qcały szereg ofiar, kiedy stał się świadomy obecności Buddów trzech czasów wokół niego, w każdym kierunku. Następnego dnia Karma Gyurmed wniknął swoim umysłem w czystą rzeczywistość prawdy. Jego ciało, które zachowało aparycję żywego, skurczyło się do rozmiaru zaledwie 45 centymetrów wysokości podczas gdy niebo wypełniło się nadzwyczajnie uformowanymi chmurami i tęczami. Gyatrul Rinpoche wybudował dla swojego źródłowego guru świątynię i dwupoziomową stupa ze złota i miedzi, w którym ciało Karma Gyurmed, drugiego Karma Kuchen Rinpoche zostało umieszczone.