Ósmy Dzierżawca Tronu Palyul Trzeci Karma Kuchen Rinpoche, Orgyen Do-Ngag Chokyi Nyima
(1854 – 1906)

Obraz Thangka Trzeciego Karma Kuchen Rinpoche

Trzeci Karma Kuchen Rinpoche Do-ngag Chokyi Nyima urodził się w Ahlo Khateng czternastego roku rabjung Drewnianego Tygrysa (1854 r.). Jego narodziny były przepowiedziane w liście, który pozostawił po sobie Karma Gyurmed, który jasno wskazał miejsce narodzin. Odpowiednio dla narodzin wielkiego lama, światło w kolorach tęczy wypełniło niebo i wzbudzające szacunek dźwięki rozbrzmiewały w powietrzu.

Czternasty Karmapa dał Do-ngag Chokyi Nyima Ślub Powierzenia się i wkrótce po tym został on intronizowany jako Dzierżawca Tronu w Klasztorze Palyul. Po otrzymaniu pełnych święceń (gelong), nadano mu imię formalne Orgyen Do-ngag Chokyi Nyima. Przekazy z wielu źródeł, w tym z tradycji Palyul zostały dane Do-ngag Chokyi Nyima przez Gyatrul Rinpoche, Washul Lama Sonam Namgyal, Khang nang Lama Tashi Phuntsok, Dzogchen Dorje Rabten, Jamyang Khentsey Wangpo, Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lhatrul Pedma Garwang, Drubwang Drodul Pawo Dorje i wielu innych wybitnych mistrzów tamtego czasu.

Umysł Do-ngag Chokyi Nyima był pełen współczucia dla wszystkich istot czujących. Pomimo, że bardzo chciał pozostać w odosobnieniu, zdecydował on zastosować się do rady jego źródłowego guru Gyatrul Rinpoche i poświęcić swoje życie propagowaniu Doktryny Buddy. Bez względu na to jak przepełniony był jego harmonogram, jego osobista praktyka zaczynała się codziennie, niezawodnie o godzinie trzeciej rano. Jego skuteczne osiągnięcie posiadania umysłu nierozłącznego od czterech elementów umożliwiło mu dokonanie wielu nadzwyczajnych czynów, które zostały przez innych uznane za cuda.

Piętnastego roku rabjung Ognistego Konia (1906), Chokyi Nyima wniknął w nieskalaną rzeczywistość czystego światła. Miał pięćdziesiąt trzy lata. Podczas uroczystości kremacji, formacje chmór przypominające duże namioty pojawiły się na skądinąd bezchmurnym niebie, wraz z przyjemnym opadem lekkiego deszczu. Dużą liczbę sarira (relikwie kości) znaleziono na ziemi. Zostały one zebrane razem i umieszczone wewnątrz stupa wykonanej ze złota i miedzi, którą zbudowano na lewo od świątyni Avalokiteshvara.