Dziesiąty Dzierżawca Tronu Palyul Czwarty Karma Kuchen Rinpoche, Thegchog Nyingpo
(1908 – 1958)

Obraz thangka Czwartego Karma Kuchen Rinpoche

Czwarty Karma Kuchen Rinpoche, Thegchog Nyingpo urodził się w piętnastym roku rabjung Ziemnej Małpy (1908 r.). Został on rozpoznany zgodnie z przepowiednią piętnastego Karmapa Khakyab Dorje i intronizowany przez Drodul Lama Azom Drugpa. Po tym jak został intronizowany jako dziesiąty Dzierżawca Tronu w Klasztorze Palyul, rozpoczął swoje nauki sutra i tantra i otrzymał wszystkie przekazy rodu od drugiego Drubwang Pema Norbu, Dzogchen Khenpo Rigdzin Odzer, Jamgon Tai Situ Pema Wangchog Gyalpo, Drodul Lama Azom Drugpa i Kathog Khenpo Legshed Jordan. Stał się celujący we wszystkich nauczaniach jakie otrzymał i osiągnął wszechobejmujący umysł, który złączył się z prawdziwą naturą transcendentalnej rzeczywistości. Wkrótce po ukończeniu trzyletniego odosobnienia, podczas którego jego główną praktyką były Ratna Lingpa Spełnienie Trzech Kaya, Thegchog Nyingpo, rozpoczął swoją służbę dla wszystkich istot czujących nauczając, dając przekazy i inicjacje dla mnóstwa wiernych. W ciągu swojego życia, zlecił wykonanie wielu thanka i posągów, wydrukowanie zwojów z tekstami Dharma, wyremontowanie starych świątyń, wzniesienie nowych budowli i dawał hojne wsparcie dla ogromnej liczby wspólnot sangha w innych miejscach.  

Kiedy Thegchog Nyingpo był w wieku 55 lat, zdecydował, że nadszedł czas dla niego by przejść poza ten świat i przenieść esencję swojego życia do ciała tęczowej światłości, nie pozostawiając nic namacalnego za sobą. Dwanaście lat później, w roku rabjung Żelaznego Psa (1970 r.), inkarnacja Thegchog Nyingpo, piątego Karma Kuchen Rinpoche narodziła się w Południowych Indiach. Został on rozpoznany i potwierdzony przez J.Ś. Trzeciego Brubwang Pema Norbu Rinpoche i J.Ś. Dudjom Rinpoche. Piąty Karma Kuczen Rinpoche odpowiednio został intronizowany jako tulku i rozpoczął swoją naukę Buddyjskiej Doktryny w Klasztorze Namdroling. 14 sierpnia 2000 roku, piąty Karma Kuczen Rinpoche został formalnie intronizowany na głównym stanowisku w Klasztorze Palyul w Tybecie.