KRÓTKA BIOGRAFIA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI DRUBWANG PADMA NORBU RINPOCHE

 

NARODZENIE ZGODNIE Z NIOEMYLNĄ PRZEPOWIEDNIĄ

Jego Świątobliwość Drubwang Padma Norbu Rinpoche Jigme Thubten Shedrub Chokyi Drayang Pal Zangpo został przepowiedziany przez 5 Dzogchen Rinpoche Thubten Chokyi Dorje (1872-1935) w następujących wersach:

W wyższych przestworzach świętego Pawo,

U podnóża wspaniałego wzgórza

Otoczonego przepięknymi drzewami i jeziorami,

I chłodną rzeką płynącą na południu,

Parze noszącej imiona Sonam i Kyid,

Czcigodne dziecko się narodzi w Roku Wodnej Małpy.

Posiadając wybitne cechy, przyniesie on pożytek dla doktryny i istot.

Zgodnie z tym. Jego Świątobliwość Padma Norbu Rinpoche zrodził się z matki Dzomkyid i ojca Sonam Gyurmed w 1932 r., Roku Męskiej Wodnej Małpy 16 Cyklu Rabjung. Zdumiewające znaki się pojawiły, takie jak kwitnięcie kwiatów poza porą kwitnienia, tęcze otaczające pobliskie wzgórza i tym podobne. Jako fizyczny znak bycia reinkarnacją Pandita Vimalamitra, miał on biały znak sylaby „Ah” na czubku swojego nosa. Khenchen Ngagi Wangpo (1879 – 1941) rozpoznał go jako nieomylną reinkarnację Drubwang Padma Norbu Rinpoche Rigzin Palchen Dupa (1887 – 1932), dziewiąty dzierżawca tronu tradycji Palyul.

 

PODRUŻ CAŁEGO ŻYCIA STUDIÓW I PRAKTYKI

W 1936 roku, Rinpoche został zaproszony do klasztoru Namgyal Jangchub Chöling, głównej siedziby tradycji Palyul. Swoją ceremonie obcięcia włosów miał przed Khenchen Ngagi Wangpo. Studiował kaligrafię, ortografię, gramatykę, poezję, astrologię i inne przedmioty z Mugsang Lama Jampal Zangpo i nauczył się ich dogłębnie.   

W 1943 roku, Rinpoche otrzymał śluby upāsaka od Chogtrul Rinpoche Thubten Chökyi Dawa (1894-1959) i otrzymał imię Thubten Legshed Chokyi Drayang. Następnie, podczas ceremonii prowadzonej przez Chogtrul Rinpoche i Karma Thegchog Nyingpo (1908-1958), czwartego Karma Kuchen Rinpoche, został on intronizowany jako 11 dzierżawca tronu Klasztoru Palyul wśród tysięcy wiernych.

W 1944 roku, w pustelni Dago, Rinpoche otrzymał śluby nowicjatu mnicha poprzez autentyczną ceremonie od Chogtrul Rinpoche i nadano mu imię Dongag Shedrub Tenzin Chogle Namgyal Pal Zangpo. W tym samym roku, otrzymał najważniejsze przekazy i inicjacje Szkoły Nyingma, obejmujące wielką inicjację Kagye i Rinchen Terzod od Chogtrul Rinpoche. Otrzymał on również terma objawienia Ratna Lingpa od Karma Thegchog Nyingpo.

W 1945 roku, w Klasztorze Palyul Darthang, Rinpoche otrzymał rzadkie przekazy Kama (Ustny Rodowód Szkoły Nyingma) i Terma (Nauczanie Skarbu) od Chogtrul Rinpoche, które były przekazane przez poprzedniego Padma Norbu Rinpoche i innych. Następnie pozostał on w ścisłym czteroletnim odosobnieniu z Chogtrul Rinpoche.

Stopniowo, Rinpoche studiował Tybetańską literaturę tantra i sūtra. Otrzymał on również i praktykował wszystkie przekazy Nyingma Kama i Terma od wysokich lama takich jak Horshul Khenpo Pema Jigme, Khenpo Nüden, Kathog Khenchen Legshe Jorden, Lungtok Tenpai Nyima, Khenpo Jigme, Karma Thegchog Nyingpo, Haja Khenpo Sonam Dondrub, Palyul Khenpo Gondrup oraz innych znakomitych mistrzów. Następnie wrócił on do Klasztoru Palyul i pozostał w odosobnieniu recytowania mantra przez rok.  

W 1952 roku, Rinpoche otrzymał śluby pełnego wyświęcenia od wymaganego zebrania dziesięciu mnichów, któremu przewodniczył Chogtrul Rinpoche w Klasztorze Darthang. Otrzymał imię Jigme Thubten Shedrub Chokyi Drayang.

W tamtym momencie, Chogtrul Rinpoche zdjął jego własny namjar (specjalną szatę noszoną tylko przez w pełni wyświęconych mnichów), która właściwie była noszona i przekazana przez wielkiego mistrza Zitrul Rinpoche i wiele innych poprzednich inkarnacji Chogtrul Rinpoche, i dał ją Jego Świątobliwości. Od tego czasu nigdy nie rozstawał się z tym namjar nawet na jedną noc, nawet w czasie jego ucieczki z Tybetu, kiedy trudno było nawet nieść ze sobą własny kubek. Dzięki tej szczególnej okoliczności, mógł on nieść wysoko sztandar mnisich szat poprzez jego dochowanie czystej moralności i nadawanie ślubów innym. W czasie jego życia, nadał on śluby pełnego wyświęcenia ponad 8 000 mnichów, szerząc praktykę Vinaya (monastyczna dyscyplina) daleko i szeroko. W tym samym roku, otrzymał liczne przemożne instrukcję o Dzogchen, najwyższe nauczanie tradycji Nyingma oraz wyjaśnił wszelkie swoje wątpliwości i wzmocnił swoje zrozumienie postrzegania i medytacji Dzogchen.

W 1955 roku, w Samye Yarlung, Rinpoche pozostał w odosobnieniu i zademonstrował cud pozostając przez siedem dni bez jedzenia i picia podczas jednej nieprzerwanej sesji medytacji czystego światła. Pomiędzy 1955 i 1956 rokiem, podjął pielgrzymkę do Klasztoru Samye i wielu innych klasztorów w centralnym Tybecie. Gdziekolwiek się udał, składał wspólnocie sangha bogate ofiary. Rinpoche oddał cześć Jego Świątobliwości 14 Dalai Lama w Lhaden Norling Phodrang i otrzymał inicjacje długiego życia.

W 1987 roku, Rinpoche otrzymał inicjacje i ustny przekaz Ngagyur Kama, Nyingthig Tsapod (źródłowy tekst nauczania Nyingthig), ustne przekazy i wyjaśnienia Guhyagarbha i wszystkie rzadkie nauczania Ngagyur Nyingma od Jego Świątobliwości Dilgo Khyentse Rinpoche (1910 – 1991).

W 1990 roku, Rinpoche zaprosił Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche (1933 – 2004) do Indii. Otrzymał wtedy ustny przekaz i wyjaśnienie Lama Yangtig (Najbardziej Wewnętrzną Istotę Lama), Tsigdun Namshed Padma Karpo (szczegółowy komentarz Modlitwy Siedmiu Wersów do Guru Padmasambhava), i innych.  

W 1994 roku, Rinpoche zaprosił Jego Świątobliwość Taklung Tsetrul Rinpoche (1926-2015) do Klasztoru Namdroling. Od niego, otrzymał ustny przekaz Rinchen Terzod i inicjacje Avalokiteśvara. Otrzymał on również od niego inicjacje i ustny przekaz Jangter w 1997 roku.

W 2003 roku, Rinpoche otrzymał Kālacakra inicjacje od Jego Świątobliwości 14 Dalai Lama w Bodhgaya.

 

ZKŁADANIE KLASZTORU NAMDROLING I JEGO DEPARTAMENTÓW

W wyniku braku politycznej stabilności w Tybecie, Jego Świątobliwość został ponaglony przez bóstwa i strażników Dharma by udać się do Indii. Trudna wędrówka zajęła miesiąc Jego Świątobliwości i jego grupie by dostać się do Balingpur, Tuting, w Assam. Tam, przez około cztery miesiące, przeprowadzał on Dugngal Randrol (Samo-Wyzwoliciel z Cierpienia) sadhana z ponad stoma innymi mnichami.  

W 1961 roku, Jego Świątobliwość przeprowadził się do Bylakuppe w okręgu Mysore w południowych Indiach, wraz z 600 wiernymi. Pełnił on rolę głównego opata, inicjując tradycję trzech praktyk Vinaya oraz prowadząc tradycyjne letnie odosobnienia. W 1962 roku, założył Gimnazjum Namdroling i nadał szkole imię Yeshe Wodsal Sherab Raldri Ling w 2004 roku.  

W 1963 roku, Rinpoche wylał fundamenty pod główną świątynię, Thegchog Namdrol Shedrub Dargyeling, która została ukończona w 1979 roku. W czasie jej budowy, on sam nosił skały i przewalał błoto oraz pracował jako zwykły robotnik. Pracował tak ciężko, że jego dłonie popękały, krwawiły i miały odciski. Znosił on wszelkie takie trudności w trakcie tego procesu.

Od 1970 roku, Rinpoche rozpoczął przeprowadzać rocznice mahāparinirvāna Wszechwiedzącego Longchen Rabjam (1308-1364). Od 1971 roku, wielka sadhana Tsogchen Düpa (Maṇḍala Praktyki Sūtra Wielkiego Zgromadzenia) Ngagyur Kama również została zainicjowana. W 1975 roku, Rinpoche założył dom starców. W 1978 roku, Jego Świątobliwość założył Instytut Ngagyur Nyingma, centrum wyższych studiów Buddyjskich i badań.

Od 1981 roku, Rinpoche rozpoczął uroczystości ku pamięci Wszechwiedzącego Mipham Rinpoche (1846-1912) w dniu jego mahāparinirvāna. W 1983 roku, zainicjował również wielki rytuał tańca ośmiu uosobień Guru Padmasambhava, który został objawiony w czystej wizji Terton Guru Chowang (1212-1270), wraz z jego wielką sādhanā, pierwszego miesiąca Tybetańskiego kalendarza.

W 1985 roku, Rinpoche założył Centrum Odosobnienia Samten Odsal Ling, gdzie kompetentni kandydaci mogą zaabsorbować się w głęboką praktykę w trakcie tradycyjnego cyklu trwającego trzy lata, trzy miesiące i trzy dni.  

W 1989 roku, Rinpoche intronizował pierwszą grupę knenpo: Pięciu z jedenastu absolwentów Instytutu Ngagyur Nyingma.

W 1991 roku, Rinpoche również ustanowił Komitet Redakcyjny Ngagyur Rigzod. Utworzył także Żeński Klasztor Tsogyal Shedrub Dargyeling w 1993 roku oraz Instytut Żeńskiego Klasztoru (wyższa szkoła flozoficzna dla mniszek) w 1995 roku.

W 1995 roku, Rinpoche rozpoczął budowę Padmasambhava Buddyjskiej Vihara (popularnie znana jako Złota Świątynia). Została ona uroczyście otwarta przez Jego Świątobliwość 14 Dalai Lama i inne postaci wysokiej rangi w 1999 roku.  

W 2002 roku, Jego Świątobliwość wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Zangdog Palri a uroczystość poświecenia była poprowadzona przez samego Jego Świątobliwość wraz z Tulku Thubzang Rinpoche, w 2004 roku. W grudniu tamtego roku, Jego Świątobliwość 14 Dalai Lama został zaproszony na uroczystość otwarcia.

Dodatkowo, Padma Norbu Rinpoche wybudował biblioteki, szpitale, drogi i mosty oraz zainicjował wiele innych projektów pożytku publicznego.

His Holiness Penor Norbu Rinpoche His Holiness Penor Norbu Rinpoche

 

POWRÓT DO TYBETU

W 1983 roku, stało się możliwym by Rinpoche wyruszył w podróż powrotną do Klasztoru Palyul w Tybecie. Tam udzielił kilku inicjacji i przekazów ustnych. Ponadto udzielił wielu mnichom ślubów wyświeceń nowicjatu oraz pełnych wyświęceń mnicha.

W 1992 roku, Rinpoche ponownie odwiedził Klasztor Palyul w Tybecie i wyświecił wielu mnichów. Następnie dostarczył przedmioty czci ciała, mowy i umysłu (obrazy, teksty i stūpa) do setek filii klasztoru Palyul. Całkowicie odbudował on Palyul Namgyal Jangchub Chöling i przywrócił do życia wiele innych klasztorów fili Palyul, które znajdowały się w gruzach. Rinpoche również utworzył instytut zaawansowanych studiów Buddyjskich zwany Palyul Ngangyur Tholob Thoesam Dargye Ling w głównym Klasztorze Palyul.

W 1997 roku, Rinpoche ponownie odwiedził Klasztor Palyul, dostarczył wsparcia finansowego dla wielu klasztorów fili Palyul w odległych zakątkach, udzielił inicjacji i ustnych przekazów, jak również udzielił autoryzacji dla Klasztoru Palyul do budowy auli do zebrań.

 

OBRACANIE KOŁEM DHARMA

W wieku dwudziestu jeden lat, Rinpoche przyjął główną odpowiedzialność za Klasztor Palyul. Stopniowo, dawał przekazy ustne i inicjacje Ngagyur Kama i Terma tysiącom uczniów Kyigon Tenyi Dargyeling, Klasztoru Palyul i innych.

Rinpoche przyznał inicjacje Rinchen Terzod sześć razy, następująco:

1988 r. – Kunzang Palyul Choling, centrum dharma Ahkon Lhamo w Stanach Zjednoczonych

1989 r. – Klasztor Namdroling, Indie, dla Minling Dungse Dralha Rinpoche, Karma Kuchen Rinpoche, Minling Khenchen Rinpoche i wszystkich innych khenpo, tulku, lopon, mnichów i mniszek Klasztoru Namdroling, jak również okolicznych świeckich wiernych

1992 – Klasztor Palyul, Tybet

1994 – Klasztor Darthang, Golog, Tybet

1994 – Klasztor Shechen, Nepal

2001 – Klasztor Namdroling, Indie  

W 1984 roku, Rinpoche dał pierwszą inicjacje objawień Namchö i Ratna Lingpa w Klasztorze Namdroling dla Jego Świątobliwości Karma Kuchen Rinpoche i innych.

W 1985 roku, Rinpoche udał się do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy na prośbę Gyatrul Rinpoche, gdzie dał inicjacje objawień Namchö w Yeshe Nyingpo (obecnie Centrum Odosobnienia Tashi Chöling, Ashland w Oregon) po raz pierwszy na Zachodzie.

W 1987 roku, Rinpoche odwiedził Dechen Ling i przyznał inicjacje Dzogchen Zabmo Yangtig.

W 1988 roku, Rinpoche dał nauczanie Kama w prowadzonym przez Gyatrul Rinpoche Centrum Yeshe Nyingpo w Ashland w Oregon, zaraz po którym dał Longchen Nyingthig w Orgyan Osal Cho Dzong, centrum prowadzonym przez Czcigodnego Peling Tulku Rinpoche w Ontario, w Kanadzie. Tego samego roku przyznał pełen cykl inicjacji Rinchen Terzod, przez okres czterech miesięcy, w KPC w Poolesville, w Maryland, w tym czasie również przeprowadził uroczystość wyświęcenia nowicjatu dla 25 Zachodnich kandydatów na mnichów.    

W 1992 roku, Rinpoche przyznał inicjacje i przekazy ustne przemożnych nauczań skarbów Tulku Migyur Dorje, to znaczy nauczania Namchö dla dziesiątek tysięcy mnichów i mniszek w Serta Larung Gar w Tybecie.

W 1994 roku, Rinpoche udzielił inicjacji i ustnych przekazów nauczań Kama w Klasztorze Darthang w Golog, w Tybecie.

W Klasztorze Namdroling, Rinpoche dawał inicjacje i przekazy dla Namchö Ngondro, Tsalung i Dzogchen, każdego roku. Udzielał on również inicjacje długiego życia podczas jednotygodniowych ceremonii realizacji, dwa razy w roku.

W 1995 roku, Rinpoche odprawił inicjacje Kālacakra w Halifax, w Nowej Szkocji, w Kanadzie, dla zebranych w liczbie ponad 3000, którzy przybyli również na intronizacje najstarszego syna Chogyam Trungpa Rinpoche jako Sakyong Mipham Rinpoche, wśród których znajdowali się różni politycy i funkcjonariusze państwowi.

W 1997 roku, Rinpoche dał nauczanie Kālacakra i inicjacje w Rochester, w stanie Nowy Jork, na prośbę Czcigodnego Ayang Rinpoche. Tego samego roku, Rinpoche udzielił inicjacji i nauczania praktyki Amitabha zgodnie z Namchö w Berkeley, w Kalifornii. Rinpoche wygłosił również publiczną przemowę pod tytułem „Pokój Umysłu, Pokój na Świecie,” jak również przyznał Inicjacje Trzech Korzeni Longchen Nyingthig i Inicjacje Vajrakīlaya w Audytorium Biederman w Chicago.

W 1997 roku Rinpoche założył Centrum Odosobnienia Palyul w małej wiejskiej społeczności w McDonough, w stanie Nowy Jork i nauczał prowadząc tradycyjny kurs odosobnienia Dzogchen z Namchö, Wyzwolenie w Twojej Dłoni, od pierwszego odosobnienia w 1998 aż do 2008 roku.  

W 2000 roku, Rinpoche udzielił nauczania Kālacakra w Singapurze.

W 2001 roku, Rinpoche dał inicjacje Nyingthing Yazhi w Klasztorze Namdroling.

W 2002 roku, Rinpoche udzielił Cykl Namchö nauczań w Austin, w Teksasie. To był ostatnia sposobność, kiedy cały cykl inicjacji i nauczań Namchö miał miejsce.

W 2003 roku, Rinpoche udzielił inicjacji Nyingthig Yazhi w Bumthang, w Butanie, na prośbę Gangteng Tulku Rinpoche i Królowej Matki Ashi Kesang Choden Wangchuk. Tego samego roku, Rinpoche odwiedził ukryte królestwa Pema Kod i rejon Mon w Arunachal Pradesh, w Indiach, gdzie poświęcił wiele świątyń, jak również dał nauczania i inicjacje długiego życia.

W 2005 roku, Rinpoche dał inicjacje Amitabha na Wzgórzu Medytacji w Ojai, w Kaliforni. Tego samego roku, Rinpoche również udzielił inicjacji Chime Sog Thig (Soma Bez-śmiertelności do osiągnięcia długowieczności) w KPC w Maryland, USA.

Rinpoche dał wiele inicjacji dla Rigpa Saṅgha w Londynie i Pagode de Vicennes i Lerab Ling we Francji, przy wielu okazjach od 1988 do 2003 roku.

W 2006 roku, Rinpoche przeprowadził inicjacje 1000-Ramiennego Avalokiteśvara w Klasztorze Chuang Yen w Carmel, w stanie Nowy Jork.

W 2007 roku, Rinpoche przyznał inicjacje Kālacakra w Centrum Odosobnienia Palyul w stanie Nowy Jork, dla ponad 700 wiernych. W tym samym roku, pierwsza Europejska wyświęcona saṅgha mnichów i mniszek została założona, kiedy grupa uczniów Instytutu Studiów Pathgate Lama Dondrup Dorje w Zjednoczonym Królestwie otrzymała wyświęcenia nowicjatu mnicha od Jego Świątobliwości w Klasztorze Namdroling.

W 2008 roku, Rinpoche udzielił duchowej inicjacji i błogosławieństwa rodu w Hotelu Delta, w Hlifax, w Nowej Szkocji, w Kanadzie.

W tym samym roku, film dokumentalny „Świat Pełen Współczucia Jego Świątobliwości Padma Norbu Rinpoche”, ze ścieżką dźwiękową narracji w dwunastu językach w tym w tybetańskim, bhutańskim, nepalskim, mandaryńskim, kantońskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim został wydany dla darmowej dystrybucji na całym świecie. Film został zrealizowany i reżyserowany przez Lama Dondrup Dorje na prośbę Sekretarza Biura Klasztoru Namdroling. Po raz pierwszy został on wyświetlony dla Jego Świątobliwości Padma Norbu Rinpoche, który był bardzo zadowolony ze sposobu prezentacji, podczas Festiwalu Modlitwy Monlam Chenmo w Bodhgaya.

Podsumowując, Jego Świątobliwość Padma Norbu Rinpoche dużo podróżował, udzielając ważnych inicjacji i przekazów na całym świecie, wliczając w to Indie, Nepal, Tybet, Bhutan, Singapur, Hongkong, Makao, Malezje, Filipiny, Taiwan, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francje, Kanadę i Stany Zjednoczone. Obejmowały one inicjacje Rinchen Terzod, Kālacakra Tantra, Guhyagarbha Tantra, objawienia Namchö, pełen cykl objawień Ratna Lingpa, Nyingma Kama i innych. Rok po roku, z niewyczerpaną energią i determinacją, Rinpoche kontynuował pracę, nie zważając na liczne przeszkody i trudności, które go napotykały, z jedyną intencją dla dobra Buddhadharma.  

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I UZNANIE SPOŁECZNE

W 1993 roku, Jego Świątobliwość został intronizowany jako Trzecia Najwyższa Głowa tradycji Ngagyur Nyingma wśród innych głównych lama głównych klasztorów Nyingma, przez Jego Świątobliwość 14 Dalai Lama w Dharamshala.

W 1996 roku, Rinpoche został mianowany prezydentem Międzynarodowej Fundacji Nyingma Monlam Chenmo (corocznej Uroczystości Modlitwy dla Pokoju na Świecie w Bodh Gaya, w Indiach, miejscu oświecenia Buddy). Pracował on niestrudzenie przez czternaście lat by rozwinąć Społeczność Monlam aż do osiągnięcia jego mahāparinirvāna. Brał udział w Monlam Chenmo każdego roku, odkąd zostało ustanowiony, bez względu na jakiekolwiek osobiste trudności. W ten sposób, wniósł ogromny wkład w nastanie pokoju i szczęścia w świecie.

 

W 2001 roku, Rinpoche otrzymał gratulacje podczas Ganaradhana (Parinirvana) Mahotsav i Uroczystości 10 Rocznicy S.C.V.D.S. Vidyapeeta w Periyapatna Taluk w Okręgu Maysore. W 2005 roku, Wspólnota Obrony i Tradycji rządu Karnataka uhonorował Jego Świątobliwość wręczając ich piątą Nagrodę Narodową w Bangalore.

 

WEJŚCIE W MAHAPARINIRWANA

Od 2005 roku, zdrowie Rinpoche zaczęło się pogarszać. Pomimo słabnącego zdrowia, kontynuował podróżowanie po świecie by udzielać nauczań i inicjacji dla wszystkich oddanych wiernych, którzy pragnęli je otrzymać. W 2008 roku, wziął udział w Ningma Monlam Chenmo, doglądał noworocznych uroczystości w Klasztorze Namdroling i przeprowadził wizyty w Ameryce, Hongkongu i Makao. Następnie wyruszył do Bodh Gaya by wziąć udział w Nyingma Monlam Chenmo 2009. To w Bodh Gaya zdrowie Jego Świątobliwości stało się zauważalnie słabsze, pomimo, że gdy zapytany, Rinpoche odpowiadał, że czuje się dobrze. Widząc jego stan, jego usługujący zabrali go do szpitala w Vārānasī a następnie przenieśli go do szpitala Columbia Asia Hospital w Bangalore. Po tym, stan zdrowia Jego Świątobliwości sprawiał wrażenie poprawy.

Różne modlitwy długiego życia i rytuały były przeprowadzone od 9 do marca aż do 21. Jego Świątobliwość Taklung Tsetrul Rinpoche został zaproszony na odprawienie głównego rytuału. Razem z mnichami i mniszkami Klasztoru Namdroling, uczniami Jego Świątobliwości Padma Norbu Rinpoche z Indii i obcych krajów, Tybetańskimi uchodźcami w Bylakuppe i mnichami z innych klasztorów zaoferowali szczere modlitwy za jego długie życie.  

24 marca 2009 roku, stan Jego Świątobliwości pogorszył się i został zawieziony do szpitala Columbia Asia Hospital w Bangalore. W tym czasie, rytuał długiego życia Ratna Lingpa był przeprowadzany przez wszystkich praktykujących Ngagyur Nyingma przez dwa dni w Klasztorze Namdroling, któremu prezydowali Shechen Rabjam Rinpoche i Minling Khenchen Rinpoche przewodząc całej wspólnocie saṅgha.

27 marca, około godziny 3 rano, obszerne modlitwy o długie życie były odprawiane przed tronem Jego Świątobliwości Padma Norbu Rinpoche przez Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Shechen Rabjam Rinpoche, Dzogchen Rinpoche, opatów kierujących innymi klasztorami, ambasadora Butanu z Delhi, Ministra do Spraw Religii rządu Tybetańskiego, Deputowanego Ludności Tybetańskiej z Dharamshala i ochronę Dalai Lama. Po południu, około godz. 15:30, Rinpoche wyruszył by powrócić do Klasztoru Namdroling i przybył około 18:40 pod eskortą policji Karnataka. Wszyscy bliscy khenpo, tulku, lama i inni uczniowie usiedli z nim i ofiarowali modlitwy, Jednakże, Rinpoche spojrzał na nich, zamknął swe oczy i w tamtym momencie wszedł do parinirvāṇa.

Rinpoche pozostał w thukdam (medytacyjnym stanie „czystego światła”) przez tydzień. Otoczenie jego rezydencji i świątyni wypełniał pachnący zapach a wokół pojawiły się tęcze. Masło w lampach masłowych spontanicznie przyjęło kształt kwiatów lotosu. Twarz posągu Guru Rinpoche wewnątrz Świątyni Zandog Parli okazała wyraz głębokiego smutku. Pojawiło się wiele nadzwyczajnych zjawisk, które miały miejsce w czasie jedo odejścia.

 

OBRZĘDY PRZEPROWADZONE PO MAHAPARINIRVANA

3 kwietnia, Jego Świątobliwość uwolnił swój thukdam, pomyślnego dnia Medycznego Buddy. 9 kwietnia, Jego Świątobliwość Karma Kuchen Rinpoche wraz z Khentrul Gyangkhang Rinpoche, Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche, Khenchen Pema Sherab, Khenchen Namdrol Tsering, Khenchen Tsewang Gyatso i różnymi innymi wysokimi figurami przenieśli święte ciało Jego Świątobliwości do Świątyni Zangdog Parli. Obszerne ofiarowania i aspiracyjne modlitwy były prowadzone przed świętym ciałem a po zakończeniu, znajdowało się w miejscu, gdzie ludność mogła ofiarować swoje modlitwy.    

Od dnia thukdam, przez czterdzieści dziewięć dni mnisi i mniszki Klasztoru Namdroling składali obszerne ofiarowania, odprawiali rytuały, takie jak Minling Dorsem (praktyka Vajrasattva zgodnie z tradycją Minling), Karling Zhitro (rytuał 100 pokojowych i groźnych bóstw za Karma Lingpa), Lama Chöpa i robili modlitwy za szybkie ponowne narodzenie Jego Świątobliwości.

W czasie jego mahaparinirvāna, mnisi z pobliskiego Sera Je, Sera Mey, Klasztoru Drikung Kagyu prowadzonego przez Ayang Rinpoche i innych klasztorów, jak również wysocy lamowie Nyingma, którzy byli w stanie tam dojechać  odprawiali modlitwy i ofiarowania.

22 maja, wraz z zakończeniem ofiarowań, święte ciało zostało przyniesione ze Świątyni Zangdog Parli na jego tron wewnątrz Złotej Świątyni. Tam rektorzy Klasztoru Namdroling razem z wysokimi Nyingma lama, reprezentantami różnych departamentów i wspólnotą saṅgha odprawili rytuał Minling Dorsem. Odprawili oni również rytuały Lama Chöpa i inne modlitwy aspiracji. Publiczność została dopuszczona by odwiedzić święte ciało po południu. Następnie ciało zostało zwrócone na pierwsze piętro Świątyni Zangdog Parli, symbolizujące królestwo nirmāṇakāya. Pozostał tam do 2013 roku i przez te trzy lata służyło jako obiekt oddawania czci i składania ofiar. Po trzech latach, w rocznicę jego Mahāparinirvāna, wspólnota saṅha Klasztoru Namdroling złożyła materialne i niematerialne ofiary podczas obszernych rytuałów.

 

KREMACJA ŚWIĘTEGO CIAŁA

20 maja 2013 roku, wspaniałe ofiarowania zostały poczynione w trakcie odprawiania Lama Rigzin Düpa w głównej świątyni, prowadzone przez Tulku Thubzang Rinpoche, wraz z khenpo, tulku, lopon i mnichami i mniszkami z Klasztoru Namdroling. Przez następne dwa dni, recytacja i akumulacje Neten Changchö i Siedem Rozdziałów Suplikacji zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniem Jego Świątobliwości Jadral Rinpoche i Jego Świątobliwości Dondrub Rinpoche.

23 maja, odbyła się właściwa uroczystość kremacji. Jego Świątobliwość Taklung Tsetrul Rinpoche, 6 najwyższa głowa Ngagyur Nyingma, Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche, Karma Kuchen Rinpoche, Tulku Thubzang Rinpoche i Domang Yangthang Rinpoche indywidualnie nadzorowali rytuały, takie jak Jangter Thugje Chenpo Drowa Kundrol, Milling Dorsem, Rigzin Palchen Düpa i Zhitro Ngensong Jongwa

Wokuł specjalnie zbudowanej stūpa, w której święte ciało zostało skremowane, około dwadzieścia tysięcy ludzi, w tym wysocy lama jak Jego Eminencja Minling Khenchen Rinpoche, Khokhyim Rinpoche, Rigo Tulku Rinpoche, dwóch głównych khenpo z Sera Jey i Sera Mey i inni, wzięło udział wraz z reprezentantami różnych rinpoche, wysokimi urzędnikami i świecką ludnością, która się zgromadziła. Około godziny 8 rano, dwóch eminentnych tulku i troje khenchen z Klasztoru Namdroling, wraz z kilkoma wysokimi oficjałami, przynieśli święte ciało z Zangdog Parli Temple do stūpa. Uroczystość kremacji została przeprowadzona pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Taklung Tsetrul Rinpoche i innych wysokich lama. Najpierw, odprawili Lama Chöpa z tradycji Namchö. Następnie, rozpoczynając od wstępnych rytuałów, odprawili główny rytuał uroczystości kremacji w czterech kierunkach.

 

PRZYGOTOWANIE RELIKWI KOŚCI DO FORMOWANYCH Z GLINY STUPA

Od 20 do 22 maja, ponad trzydziestu członków sangha nieprzerwanie odprawiali liturgię Lama Chödpa. Drugiego dnia, cała wspólnota saṅgha z Namdroling, z prowadzącym Domang Yangthang Ripoche, odprawili Suplikacje Szesnastu Starszych, Inwokacje Guru Padmasambhava i recytowali Modlitwę Szybkiego Ponownego Narodzenia z pozytywnymi aspiracjami. Trzeciego dnia, Khentrul Gyangkhang Rinpoche, Tulku Thubzang Rinpoche i Domang Yangthang Rinpoche poprowadzili członków sangha z Namdroling w odprawianiu ofiarowania stu tysięcy uczt z Konchog Chidü (Zgromadzenie Wszystkich Klejnotów).  

27 maja, zebrani zaangażowali się w akumulację Inwokacji Guru Padmasambhava. Jego Świątobliwość Karma Kuchen Rinpoche, dwóch Chogtrul i troje najstarszych Khenchen, w raz z wszystkimi wiernymi recytowali Modlitwę do Ośmiu Błogosławionych. Z miejsca, gdzie święte ciało Jego Świątobliwości zostało skremowane, święte szczątki jego serca, języka, oczu i czaszki, wraz z licznymi relikwiami kości, zostały zebrane i umieszczone na ołtarzu w głównej świątyni. Począwszy od godziny 8:30 rano, Khentrul Gyangkhang Rinpoche, Tulku Thubzang Rinpoche i Domang Yangthang Rinpoche poprowadzili całą wspólnotę saṅgha w otwarciu mandala Minling Dorsem, jak również recytacji liturgii Spełnienia Relikwii Kości Dorsem oraz akumulowali Mantrę Stu Sylab Vajrasattva. Później, wszystkie relikwie kości zostały rytualnie zaproszone do Świątyni Tara i ulepione w tsa-tsas (małe, ulepione z gliny stūpa). 30 maja, Khentrul Gyangkhang Rinpoche i Tulku Thubzang Rinpoche zainicjowali czynność przygotowania tsa-tsas zgodnie z rytuałem Minling Dorsem, jako sposobu wsparcia oddania czci. Zatem, jest to opis czynności, które nastąpiły po kremacji.  

 

PROCES BUDOWY WIELKICH RELIKWIJNYCH STŪPA

NARRACJA POCHODZENIA STŪPA SUGATA

Nadprzyrodzone istoty, posiadające czyste widzenie, widzą nawet trzy rzeczywistości istnienia w formie Spontanicznie Powstałych Stūpa, cztery kontynenty w stosunku do czterech nieskończoności jako Niezrównane Stūpa, dwie relikwijne stūpa w każdym z czterech kontynentów, które tworzą Osiem Błogosławionych Stūpa. W przeszłości, gdy Hayagrīva, chwalebna Heruka, ujarzmiła Rudra (demon, który uosabia przywiązanie do ego), stūpa w ośmiu różnych miejscach powstały jako Stūpa Źródeł Błogosławieństwa ośmiu mamos (groźnych dākinīs). Stūpa rożnych wehikułów śravāka, bodhisattva i buddów wyłoniły się.

Podobnie, jest osiem Sugata Stūpa zgodnie z powszechnym wehikułem. Kiedy Budda Śhakyamuni osiągnął oświecenie w Bodh Gaya, Król Bimbisara i inni wybudowali Stūpa Ujarzmienia lub Oświecenia. Stūpa Kopca-Lotosu został wybudowany przez Króla Śuddhodana w Lumbinl gdzie Budda się urodził. Stūpa Obracania Kołem Dharma lub Wielu Drzwi została wybudowana przez pięciu wiodących uczniów w Vārānasī za czasów pierwszego nauczania. W Gaju Jetsana w Śrāvastī, Stūpa Cudów została zbudowana przez Licchavis kiedy Budda pokonał sześciu nie-Buddyjskich mistrzów. Stūpa Zstąpienia z Nieba została zbudowana przez ludność z Kosalā kiedy Budda zstąpił z Trāyastrimśa (Niebo Trzydziestu Trzech). Stūpa Pojednania została zbudowana przez ludność z Magadha, kiedy schizma stworzona przez Devadatta pośród wspólnoty saṅgha Buddy, została pojednana przez Śariputra i Maudgalyāyana. W Vaiśālī, Stūpa Zwycięstwa nad Życiem została zbudowana przez tamtejszą ludność lub istoty niebiańskie, w czasie, gdy Budda przedłużył swoje życie o trzy miesiące na prośbę upāsaka Chunda. Kiedy Budda odszedł w Kuśin agar, tamtejsi ludzie wybudowali Stūpa Paranirvana. Są to obecnie powszechnie znane jako Osiem Stūpa Sugata.

Odnośnie historii Buddy Śhakyamuni świętych szczątków i relikwii, drugi rozdział Suvarnaprabhāsa naucza następująco:

Wielkie relikwie Buddy

Były rozmiaru ziarenek gorczycy i w dużej liczbie.

Jeśli nie miał kości i krwi w swoim ciele,

Jak mogłoby być możliwym, żeby mieć relikwie?

Dla dobra istot czujących,

Umiejętnie pozostawił on te relikwie.

To pokazuje, jak Budda pozostawił relikwie z myślą o przyszłych istotach. W siódmym rozdziale Pomniejszych Zasad Vinaya, jest powiedziane, „Brāhmin Drona podzielił relikwie Buddy na osiem równych części, po jednej z nich dano Ajātaśatru, królowi Magatha, Licchavis z Vaiśālī, Śakyas z Kapilavastu, Bulis z Allakappa, Koliyas z Ramagrama, brāhminowi z Vethadipa i Mallas z Pava i Kuśinagar. Indywidualnie, zbudowali oni relikwijne stūpa Buddy i oddali hołd przez wzniesienie sztandarów zwycięstwa; ofiarując perfumy, girlandy kwiatów, pudry, rytualną muzykę i tak dalej; oraz świętując w żarliwej radości.” Co więcej, z części relikwii, którą otrzymał Król Ajātaśatru, a które spontanicznie zwiększyły swoją liczbę, porcja została uzyskana przez Króla Aśoka, który zbudował dziesięć milionów relikwijnych stūpa Buddy na terenie jego wielkiego imperium, dzięki jego aspiracjom z przeszłości i cudom. Poza tym, powiększona część relikwii, które otrzymał Król Ajātaśatru, które znajdowały się tam w Girlandu Lotosu Stūpa, została zaproszona do Tybetu i umieszczona w Białej Stūpa Klasztoru Samye. Te przykłady budowy relikwijnych stūpa Buddy pokazują, że istnieje niezgłębiona liczba szczęśliwych istot, które mogą zostać oswojone przez szczątki i relikwie Buddy. Pokazują one również, że istnieje niezliczona różnorodność metod oswajania istot. W sūtra zwanej Pokaz Cudów, jest powiedziane, “Dobrze, dobrze, O synu szlachetnej rodziny! Drodzy synowie zwycięzców, Buddy umiejętne metody dojrzewania są bezgraniczne…Niektórzy zostaną oswojeni poprzez odejście Buddy podczas gdy inni zostaną oswojeni przez relikwie. Niektórzy zostaną oswojeni mając możliwość budowania stūpa, świątyń, miejsc schronienia i ogrodów za czego sprawą okażą zainteresowanie przyczynami szlachetnych czynów.”  

Podobnie, Budda okazał barwne działania nirmānakāya w postaci wiosek, pięknych domów, mostów, gajów i świętych obiektów jego ciała, mowy i umysłu, które spontanicznie powstały jako wsparcie w praktyce. Niektóre z trzech obiektów powierzenia się zostały ręcznie ukształtowane przez artystów i rzemieślników przez malowidła, hafty i tak dalej, które wytworzyły podstawowa cnotę tymczasowych przyziemnych korzyści i ostatecznych korzyści osiągania stanu buddy. Podobnie, relikwijne stūpa szlachetnych bodhisattva na wyższych poziomach i tych, którzy są śrāvaka i arhat, są niezliczone na tym świecie. Nawet w kraju himalajskim w Tybecie, byli niezliczeni mistrzowie wyższych poziomów realizacji, jak nauczają różne sūtra i tantra, którzy pozostawili relikwie jako oznaki ich zewnętrznych osiągnięć. Dlatego też, budując relikwijne stūpa dla tych mistrzów, przyszli wierni okażą zalążek szlachetnych działań w ich strumieniach umysłu przez pamięć szlachetnych cech ich ciała, mowy i umysłu. Historie niezliczonych relikwijnych stūpa zbudowanych z wielkim zamiarem akumulowania zasług są przywoływane w wielu tekstach.  

Po raz pierwszy opublikowane przez Penor Rinpoche Charity Fundation (PRCF) w Wielkiej Sztuce Nieskończonych Zasług: Zawartość Relikwijnych Stupa Jego Świątobliwości Padma Norbu Rinpoche.

Edytowane i opracowane przez Ngagyur Rigzod Editorial Committee (NREC) - 2017