Prawda Przyczyny i Skutku

Czcigodny Lama Dondrup Dorje Rinpoche wykłada Nauczanie Dharma uczniom w Malezji

Ostatnim Nauczaniem Audio Czcigodnego Lama Dondrup Dorje Rinpoche jest Prawda Przyczyny i Skutku. Nauczanie jest wyciągiem z dwudniowego nauczania, które Czcigodny Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyłożył o Sutra Przyczyny i Skutku Trzech Czasów.  

The teaching describes how cause and effect is something that affects us every moment of the day, and that impermanence and change can be seen all around us, in the news and in our daily lives. Ven. Lama Dondrup Dorje uses stories from Ancient China and from the time of Lord Buddha to illustrate the capacity for the Law of Cause and Effect to transcend time, and to show how the promptness of our action can have a powerful effect on the outcome of what we do.

Nauczanie opisuje jak przyczyna i skutek stanowi coś co wpływa na nas w każdej chwili w ciągu dnia, i że nietrwałość i zmianę można dostrzec wszędzie wokół nas, w wiadomościach i w naszym codziennym życiu. Czcigodny Lama Dondrup Dorje Rinpoche używa historii ze Starożytnych Chin i z czasów Pana Buddy, by zilustrować ponadczasowy zasięg Prawa Przyczyny i Skutku i by pokazać jak bezzwłoczność naszego działania może mieć potężny wpływ na to co robimy.  

Odtwórz Nagranie (31 min)

Aby zapisać to nauczanie, kliknij prawym przyciskiem na powyższy link i wybierz "Zapisz plik jako"