Wolność od Cierpienia Dzięki Prawidłowej Praktyce

Ilustracja młodego mnicha kompletnie chronionego przed atakami dzięki jego osiągnięciom w medytacyjnej praktyce

Shakyamuni Budda, Poważany Przez Świat, rozpoczynał wszystkie jego nauczania obwieszczając „Mnisi, życie jest cierpieniem”. W Nauczaniu Audio „Wolność od Cierpienia dzięki Poprawnej Praktyce” Lama Dondrup Dorje Rinpoche opisuje pojawiające się na nowo cykle niezaspokojenia, którego wszystkie istoty czujące doświadczają w Samsara. Lama Dondrup Dorje Rinpoche daje przykłady pokory wielkich mistrzów z przeszłości i inspiruje uczniów historią o młodym mnichu, który ofiarował siebie w ofierze by ocalić życie grupy towarzyszy mnichów. Praktyka medytacyjna tego młodego mnicha osiągnęła tak wysoki poziom zrozumienia, że był całkowicie chroniony przed każdego rodzaju atakiem przez bandytów. Nawet ich miecze nie mogły go zranić. Bandyci byli tak zadziwieni tym co doświadczyli, że odłożyli broń i poprosili by zostać wyświeconymi na mnichów. Wyjaśniając potrzebę właściwej praktyki, Lama Dondrup Dorje Rinpoche kontynuował opowiadając historię szybkiego spełnienia osiągniętego przez mnicha, który porzucił przyziemne czynności i zaczął praktykować medytację poprawnie. Mimo, że możemy mieć aspirację by pomagać innym, nie możemy zaoferować wolności od cierpienia innym, do momentu aż sami jej nie osiągniemy.

Odtwórz Nagranie (16 min)

By zapisać to nauczanie, kliknij prawym przyciskiem na powyższy link i wybież "Zapisz plik jako"