Nowe Nauczanie Audio: Jak praktykować Buddhadharma . . . Aktualności Nauczań Pathgate znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

Cztery Pieczęcie Dharmy

Buddha Statue at Bodhgaya, India

W "Czterech Pieczęciach Dharmy", Lama Dondrup Dorje opisuje różne motywy praktykujących w Buddyzmie Hinajany, Mahajany i Vajrayany; i wyjaśnia Cztery Pieczęcie Dharmy; że wszystkie zjawiska są nietrwałe, nieistnienie pojęcia "Ja", Nirvana jest pokojem, a wszystkie uwarunkowane zjawiska są z natury cierpieniem.

In ‘The Four Dharma Seals’, Lama Dondrup Dorje describes the different motivations of practitioners in Hinayana, Mahayana and Vajrayana Buddhism; and explains the Four Dharma Seals; that all phenomena are impermanent, the non-existence of the notion of the ‘I’, that Nirvana is peace, and that all conditioned phenomena are in the nature of suffering.

Odtwórz Nagranie (25 min)

Transkrypt w języku polskim

Aby zapisać to nauczanie, kliknij prawym przyciskiem no powyższy link i wybierz "Zapisz link jako"