Cztery Pieczęcie Dharma

Buddha Statue at Bodhgaya, India

W "Czterech Pieczęciach Dharma", Lama Dondrup Dorje opisuje różne motywy praktykujących w Buddyzmie Hinajana, Mahajana i Vajrayana; i wyjaśnia Cztery Pieczęcie Dharma; że wszystkie zjawiska są nietrwałe, nieistnienie pojęcia "Ja", Nirvana jest pokojem, a wszystkie uwarunkowane zjawiska są z natury cierpieniem.

Odtwórz Nagranie (25 min)

Transkrypt w języku polskim

Aby zapisać to nauczanie, kliknij prawym przyciskiem no powyższy link i wybierz "Zapisz link jako"